کافه سانسوینو | Cafe Sansovino
Category Sports
Published December 19, 2020
Episodes 24

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

مردی عاشق فوتبال، ایتالیا و یوونتوس که در پادکست کافه سانسوینو از فوتبال ایتالیا می گوید. ??⚽️??

Available Episodes

2020-07-28
اپیزود صفر - چرا کافه سانسوینو؟
2020-08-07
اپیزود یک - پوتزو ارباب پیر
2020-08-18
اپیزود دو-طوفان پوتزو
2020-08-28
اپیزود سه - آکادمی کورچیانو و ریدولفی بزرگ
2020-09-07
اپیزود چهار - فلورانس و ویولا و کالچو استوریکو
2020-09-17
اپیزود پنج -جام جهانی ۸۲ و قهرمانی سوم
2020-09-27
اپیزود شش _ قهرمانی بعد از ۴۴ سال با برزوت اولدمَن
2020-10-07
اپیزود هفت - ویچینی هم معلم هم مربی
2020-10-21
اپیزود هشت - تلخی بی پایان فینال 94
2020-11-11
اپیزود نه - جنگ در خانه حریف
2020-12-02
اپیزود ده - شکست در لحظه طلایی
2020-12-19
اپیزود ویژه شب یلدا - یلدای سانسوینو ایرانی
2021-01-15
اپیزود یازده - باخت پشت پرده
2021-04-11
اپیزود دوازده - زنده باد ایتالیا (پارت اول)
2021-05-19
اپیزود دوازده - زنده باد ایتالیا (پارت دوم)
2021-06-11
اطلاعیه پادکست کافه چی
2021-06-12
کافه چی فصل دوم قسمت اول
2021-06-17
کافه چی فصل دوم قسمت دوم
2021-06-20
کافه چی فصل دوم قسمت سوم
2021-06-27
کافه چی فصل دوم قسمت چهارم
2021-07-03
کافه چی فصل دوم قسمت پنجم
2021-07-04
کافه چی فصل دوم قسمت پنجم
2021-07-09
کافه چی فصل دوم قسمت ششم
2021-07-14
کافه چی فصل دوم قسمت هفتم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-07-28
اپیزود صفر - چرا کافه سانسوینو؟
2020-08-07
اپیزود یک - پوتزو ارباب پیر
2020-08-18
اپیزود دو-طوفان پوتزو
2020-08-28
اپیزود سه - آکادمی کورچیانو و ریدولفی بزرگ
2020-09-07
اپیزود چهار - فلورانس و ویولا و کالچو استوریکو
2020-09-17
اپیزود پنج -جام جهانی ۸۲ و قهرمانی سوم
2020-09-27
اپیزود شش _ قهرمانی بعد از ۴۴ سال با برزوت اولدمَن
2020-10-07
اپیزود هفت - ویچینی هم معلم هم مربی
2020-10-21
اپیزود هشت - تلخی بی پایان فینال 94
2020-11-11
اپیزود نه - جنگ در خانه حریف
2020-12-02
اپیزود ده - شکست در لحظه طلایی
2020-12-19
اپیزود ویژه شب یلدا - یلدای سانسوینو ایرانی
2021-01-15
اپیزود یازده - باخت پشت پرده
2021-04-11
اپیزود دوازده - زنده باد ایتالیا (پارت اول)
2021-05-19
اپیزود دوازده - زنده باد ایتالیا (پارت دوم)
2021-06-11
اطلاعیه پادکست کافه چی
2021-06-12
کافه چی فصل دوم قسمت اول
2021-06-17
کافه چی فصل دوم قسمت دوم
2021-06-20
کافه چی فصل دوم قسمت سوم
2021-06-27
کافه چی فصل دوم قسمت چهارم
2021-07-03
کافه چی فصل دوم قسمت پنجم
2021-07-04
کافه چی فصل دوم قسمت پنجم
2021-07-09
کافه چی فصل دوم قسمت ششم
2021-07-14
کافه چی فصل دوم قسمت هفتم

Latest Episode