کالج تپسل
Category Technology
Published June 20, 2020
Episodes 9

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

Available Episodes

2018-07-04
مصاحبه با سعید صادقی مدیر تیم توسعه ناشرین تپسل
2018-12-01
پادکست مصاحبه با آمیرزا
2019-07-27
مصاحبه با علی سلطانی مدیر محصول متریکس(قسمت اول)
2019-08-19
مصاحبه با علی سلطانی، مدیر محصول متریکس
2019-08-24
بخش سوم مصاحبه کالج تپسل با علی سلطانی
2019-10-01
mahsa rahimi pd s1 e1.mp3
2019-10-15
tapsell plus
2020-03-17
mahsa rahimi pd s2 e2v1
2020-03-18
mahsa rahimi pd s2 e2v1

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2018-07-04
مصاحبه با سعید صادقی مدیر تیم توسعه ناشرین تپسل
2018-12-01
پادکست مصاحبه با آمیرزا
2019-07-27
مصاحبه با علی سلطانی مدیر محصول متریکس(قسمت اول)
2019-08-19
مصاحبه با علی سلطانی، مدیر محصول متریکس
2019-08-24
بخش سوم مصاحبه کالج تپسل با علی سلطانی
2019-10-01
mahsa rahimi pd s1 e1.mp3
2019-10-15
tapsell plus
2020-03-17
mahsa rahimi pd s2 e2v1
2020-03-18
mahsa rahimi pd s2 e2v1

Latest Episode