کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران
Category Arts
Published February 17, 2021
Episodes 7

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست های کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران در فاصله زمانی زمستان 1394 تا پاییز1396 در هشت اپیزود ضبط شده اند. این پادکست ها را پریسا پاسیار و علیرضا اکبری زیرنظر سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با هدف ترویج خواندن برای کودکان و نوجوانان تهیه کرده اند.

Available Episodes

2019-12-21
قلب سپیدی در سینه آن
2020-03-06
درختم چتر خود را می گشاید
2021-02-17
سبزه های عید
2021-02-17
انگار توی قصه ای
2021-02-17
فردا به سفری بزرگ می روم
2021-02-17
به خاطر لبخندی بر چهره کودکی
2021-02-17
بال های کاغذی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-12-21
قلب سپیدی در سینه آن
2020-03-06
درختم چتر خود را می گشاید
2021-02-17
سبزه های عید
2021-02-17
انگار توی قصه ای
2021-02-17
فردا به سفری بزرگ می روم
2021-02-17
به خاطر لبخندی بر چهره کودکی
2021-02-17
بال های کاغذی

Latest Episode