کتاب رضاشاه اثر صادق زیباکلام
Category Arts
Published June 13, 2020
Episodes 32

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

کتاب صوتی رضاشاه نوشته صادق زیبا کلام در کانال تلگرامشان و با گویندگی خود ایشان منتشر شده است. از آنجایی که پادکست گوگل بستر مناسب‌تری برای گوش کردن به کتاب‌های صوتی فراهم می‌کند، این مجموعه را دوباره منتشر می‌کنم. هدف در درجه اول راحتی خودم برای گوش کردن قسمت‌ها بود. در عین حال دیگرانی هم که علاقه‌مندند ممکن است از این مجموعه استفاده کنند. البته واضح است که ۱) انتشار این مجموعه به معنی تایید این کتاب و یا نویسنده آن نیست، ۲) تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به نویسنده آن است. توضیح: جناب زیباکلام تصمیم به ادامه انتشار کتاب گرفتند بنابراین قسمت‌هایی که صدای ایشان نیست حذف شده‌اند.

Available Episodes

2020-04-08
کتاب صوتی رضا شاه - قسمت اول
2020-04-10
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت دوم
2020-04-11
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت سوم
2020-04-11
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت چهارم
2020-04-11
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت پنجم
2020-04-13
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت ششم
2020-04-13
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت هفتم
2020-04-13
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت هشتم
2020-04-13
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت نهم
2020-04-13
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت دهم
2020-04-13
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت یازدهم
2020-04-13
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت دوازدهم
2020-04-23
کتاب صوتی قسمت دوازده به اضافه یک
2020-05-28
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت چهاردهم
2020-05-28
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت پانزدهم
2020-05-28
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت شانزدهم
2020-05-28
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت هفدهم
2020-06-02
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت هژدهم
2020-06-02
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت نوزدهم
2020-06-02
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت بیستم
2020-06-02
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت بیست و یکم
2020-06-02
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت بیست و دوم
2020-06-05
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت بیست و سوم
2020-06-05
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت بیست و چهارم
2020-06-05
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت بیست و پنجم
2020-06-07
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت بیست و ششم
2020-06-07
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت بیست و هفتم
2020-06-09
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت بیست و هشتم
2020-06-13
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت بیست و نهم
2020-06-13
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت سی‌ام
2020-06-13
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت سی و یکم
2020-06-13
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت سی و دوم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-04-08
کتاب صوتی رضا شاه - قسمت اول
2020-04-10
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت دوم
2020-04-11
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت سوم
2020-04-11
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت چهارم
2020-04-11
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت پنجم
2020-04-13
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت ششم
2020-04-13
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت هفتم
2020-04-13
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت هشتم
2020-04-13
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت نهم
2020-04-13
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت دهم
2020-04-13
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت یازدهم
2020-04-13
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت دوازدهم
2020-04-23
کتاب صوتی قسمت دوازده به اضافه یک
2020-05-28
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت چهاردهم
2020-05-28
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت پانزدهم
2020-05-28
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت شانزدهم
2020-05-28
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت هفدهم
2020-06-02
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت هژدهم
2020-06-02
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت نوزدهم
2020-06-02
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت بیستم
2020-06-02
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت بیست و یکم
2020-06-02
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت بیست و دوم
2020-06-05
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت بیست و سوم
2020-06-05
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت بیست و چهارم
2020-06-05
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت بیست و پنجم
2020-06-07
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت بیست و ششم
2020-06-07
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت بیست و هفتم
2020-06-09
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت بیست و هشتم
2020-06-13
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت بیست و نهم
2020-06-13
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت سی‌ام
2020-06-13
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت سی و یکم
2020-06-13
کتاب صوتی رضاشاه - قسمت سی و دوم

Latest Episode