کتاب شب
Category Arts
Published March 4, 2021
Episodes 59

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

این پادکست یک لیست شخصی از داستانهای کوتاه انتخابی است که توسط بهروز رضوی برای سایت ایرانصدا و تحت عنوان کتاب شب خوانده شده اند

Available Episodes

2020-12-31
مردی که هرگز برنگشت
2020-12-31
اتاق شماره شش
2021-01-04
در جستجوی نان
2021-01-04
بزدل
2021-01-06
مرداب
2021-01-06
مأموریت مرگبار فینیاس اسنوگراس
2021-01-06
داستان یک شب طوفانی
2021-01-07
کشیک شب
2021-01-07
کف صابون
2021-01-08
تنهایی
2021-01-08
روزی که استالین مرد
2021-01-09
بازدیدی از معدن
2021-01-09
شما چه فکر می کنید
2021-01-10
چرخ
2021-01-11
تمشک
2021-01-12
پدرها و پسرهای بی فکر
2021-01-13
ویولن زن
2021-01-13
آدم مغرور
2021-01-14
داستان زنان
2021-01-15
لاتاری
2021-01-16
بانویی در قطار
2021-01-17
کابوس زندگی بدون سوخت
2021-01-17
نانهای جویده شده
2021-01-18
سرانجام
2021-01-19
تله موش
2021-01-21
فردا تعطیل است
2021-01-21
اندوه
2021-01-22
پرندگان دروغ نمی گویند
2021-01-23
محاکمه
2021-01-24
قلب
2021-01-25
ماهی قزل آلا
2021-01-26
دشمن ها
2021-01-28
دست ها
2021-01-29
شهریار زندگی
2021-01-31
آدم برفی
2021-01-31
نوار مگس کش
2021-01-31
بودجه
2021-02-03
یک دست و دو هندوانه
2021-02-04
جنگ
2021-02-06
کلاغ میتزارو
2021-02-07
آشنایی با یک کشیش غریبه
2021-02-08
سربازی كه به خانه اش بازگشت
2021-02-10
عرضه و تقاضا
2021-02-11
قانون پینچاک
2021-02-13
ماه نرم
2021-02-14
حاکم مردم
2021-02-17
کسب نامعلوم
2021-02-18
خشم گاوی
2021-02-21
مرگ یک راهزن
2021-02-24
بیماری هراسی نگاهی از درون
2021-03-03
قانون ناکارآمد
2021-03-04
اپیزود کوگلماس
2021-05-08
مادر
2021-05-08
یک گلوله در مغز
2021-05-08
از پدر به پسر
2021-05-09
اسکناس ده دلاری آلوده
2021-05-11
گداها همیشه با ما هستند
2021-05-19
یک گل سرخ برای امیلی
2021-05-26
علی کوچیکه

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-12-31
مردی که هرگز برنگشت
2020-12-31
اتاق شماره شش
2021-01-04
در جستجوی نان
2021-01-04
بزدل
2021-01-06
مرداب
2021-01-06
مأموریت مرگبار فینیاس اسنوگراس
2021-01-06
داستان یک شب طوفانی
2021-01-07
کشیک شب
2021-01-07
کف صابون
2021-01-08
تنهایی
2021-01-08
روزی که استالین مرد
2021-01-09
بازدیدی از معدن
2021-01-09
شما چه فکر می کنید
2021-01-10
چرخ
2021-01-11
تمشک
2021-01-12
پدرها و پسرهای بی فکر
2021-01-13
ویولن زن
2021-01-13
آدم مغرور
2021-01-14
داستان زنان
2021-01-15
لاتاری
2021-01-16
بانویی در قطار
2021-01-17
کابوس زندگی بدون سوخت
2021-01-17
نانهای جویده شده
2021-01-18
سرانجام
2021-01-19
تله موش
2021-01-21
فردا تعطیل است
2021-01-21
اندوه
2021-01-22
پرندگان دروغ نمی گویند
2021-01-23
محاکمه
2021-01-24
قلب
2021-01-25
ماهی قزل آلا
2021-01-26
دشمن ها
2021-01-28
دست ها
2021-01-29
شهریار زندگی
2021-01-31
آدم برفی
2021-01-31
نوار مگس کش
2021-01-31
بودجه
2021-02-03
یک دست و دو هندوانه
2021-02-04
جنگ
2021-02-06
کلاغ میتزارو
2021-02-07
آشنایی با یک کشیش غریبه
2021-02-08
سربازی كه به خانه اش بازگشت
2021-02-10
عرضه و تقاضا
2021-02-11
قانون پینچاک
2021-02-13
ماه نرم
2021-02-14
حاکم مردم
2021-02-17
کسب نامعلوم
2021-02-18
خشم گاوی
2021-02-21
مرگ یک راهزن
2021-02-24
بیماری هراسی نگاهی از درون
2021-03-03
قانون ناکارآمد
2021-03-04
اپیزود کوگلماس
2021-05-08
مادر
2021-05-08
یک گلوله در مغز
2021-05-08
از پدر به پسر
2021-05-09
اسکناس ده دلاری آلوده
2021-05-11
گداها همیشه با ما هستند
2021-05-19
یک گل سرخ برای امیلی
2021-05-26
علی کوچیکه

Latest Episode