کلینیک پستان دکتر فرهاد موسی زاده | DrMoussazadeh Breast Clinic
Published July 12, 2020
Episodes 9

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

بهترین جراح پستان (بازسازی و زیبایی)

Available Episodes

2020-04-22
ماستکتومی
2020-04-25
مفاهیم سرطان پستان
2020-05-02
سرطان پستان ارثی و انواع آن
2020-05-11
عوامل ابتلا به سرطان پستان و راه های پیشگیری
2020-05-19
درجه بندی سرطان پستان و مرحله سرطان پستان
2020-05-25
درمان های سرطان پستان
2020-05-27
ماستوپکسی | لیفت پستان | بالا کشیدن پستان
2020-06-30
هر آنچه لازم است درمورد ماموپلاستی بدانید.
2020-07-12
انوع روش های ماستکتومی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-04-22
ماستکتومی
2020-04-25
مفاهیم سرطان پستان
2020-05-02
سرطان پستان ارثی و انواع آن
2020-05-11
عوامل ابتلا به سرطان پستان و راه های پیشگیری
2020-05-19
درجه بندی سرطان پستان و مرحله سرطان پستان
2020-05-25
درمان های سرطان پستان
2020-05-27
ماستوپکسی | لیفت پستان | بالا کشیدن پستان
2020-06-30
هر آنچه لازم است درمورد ماموپلاستی بدانید.
2020-07-12
انوع روش های ماستکتومی

Latest Episode