کمیکولوژی | Comicology
Category Entertainment
Published October 17, 2020
Episodes 37

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

داستان‌هایی از گوشه و کنار دنیای کمیک

Available Episodes

2019-09-10
Episode 00
2019-09-10
E01 - Kingpin | کینگ پین
2019-09-29
E02 - Harley Quinn | هارلی کویین
2019-10-13
E03 - Shredder| شردر
2019-10-27
E04 - Black Widow | بلک ویدو
2019-11-10
E05 - Alfred | آلفرد
2019-12-01
Mini Episode 01 - I Joker
2019-12-22
Bonus Episode - The Boys | پسران
2020-01-05
E06 - Loki | لوکی
2020-01-26
E07 - Hellboy | هلبوی
2020-02-16
E08 - Venom | ونوم
2020-03-15
E09 - Catwoman | کت وومن
2020-04-01
Mini Episode 02 - A Thousand Hulks
2020-04-14
E10 - The Mask | ماسک
2020-05-06
E11 - Scarlet Witch | اسکارلت ویچ
2020-05-28
E12 - Constantine | کنستانتین
2020-06-20
E13 - Zorro | زورو
2020-07-11
E14 - Punisher | پانیشر
2020-08-01
E15 - Penguin | پنگوئن
2020-08-22
Bonus Episode - Bloopers | پشت صحنه
2020-09-09
Mini Episode 03 - Immortan Joe
2020-09-20
Bonus Episode - Robins | ‌رابین‌ها
2020-10-11
E16 - Deadpool | ددپول
2020-11-01
E17 - Flash | فلش
2020-11-26
E18 - Spawn | اسپاون
2021-01-04
E19 - Daredevil | دردویل
2021-01-25
E20 - Scooby-Doo | اسکوبی دو
2021-02-15
E21 - Poison Ivy | پویزن آیوی
2021-03-02
100K Livecast | لایوکست اول
2021-03-09
E22 - Star-Lord | استار لرد
2021-03-29
Comcolo Cut 2 - Bloopers | کمکولو کات دوم
2021-04-29
Bonus Episode - Tintin | تن تن قسمت اول
2021-05-05
Bonus Episode - Tintin | تن تن قسمت دوم
2021-05-16
Bonus Episode - Tintin | تن تن قسمت اول
2021-06-14
E23 - Loki 2 | لوکی قسمت دوم
2021-07-14
E24 - Zatanna | زاتانا
2021-08-08
E25 - The Umbrella Academy | آکادمی آمبرلا

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-09-10
Episode 00
2019-09-10
E01 - Kingpin | کینگ پین
2019-09-29
E02 - Harley Quinn | هارلی کویین
2019-10-13
E03 - Shredder| شردر
2019-10-27
E04 - Black Widow | بلک ویدو
2019-11-10
E05 - Alfred | آلفرد
2019-12-01
Mini Episode 01 - I Joker
2019-12-22
Bonus Episode - The Boys | پسران
2020-01-05
E06 - Loki | لوکی
2020-01-26
E07 - Hellboy | هلبوی
2020-02-16
E08 - Venom | ونوم
2020-03-15
E09 - Catwoman | کت وومن
2020-04-01
Mini Episode 02 - A Thousand Hulks
2020-04-14
E10 - The Mask | ماسک
2020-05-06
E11 - Scarlet Witch | اسکارلت ویچ
2020-05-28
E12 - Constantine | کنستانتین
2020-06-20
E13 - Zorro | زورو
2020-07-11
E14 - Punisher | پانیشر
2020-08-01
E15 - Penguin | پنگوئن
2020-08-22
Bonus Episode - Bloopers | پشت صحنه
2020-09-09
Mini Episode 03 - Immortan Joe
2020-09-20
Bonus Episode - Robins | ‌رابین‌ها
2020-10-11
E16 - Deadpool | ددپول
2020-11-01
E17 - Flash | فلش
2020-11-26
E18 - Spawn | اسپاون
2021-01-04
E19 - Daredevil | دردویل
2021-01-25
E20 - Scooby-Doo | اسکوبی دو
2021-02-15
E21 - Poison Ivy | پویزن آیوی
2021-03-02
100K Livecast | لایوکست اول
2021-03-09
E22 - Star-Lord | استار لرد
2021-03-29
Comcolo Cut 2 - Bloopers | کمکولو کات دوم
2021-04-29
Bonus Episode - Tintin | تن تن قسمت اول
2021-05-05
Bonus Episode - Tintin | تن تن قسمت دوم
2021-05-16
Bonus Episode - Tintin | تن تن قسمت اول
2021-06-14
E23 - Loki 2 | لوکی قسمت دوم
2021-07-14
E24 - Zatanna | زاتانا
2021-08-08
E25 - The Umbrella Academy | آکادمی آمبرلا

Latest Episode