کمی کتاب
Category Arts
Published March 2, 2021
Episodes 7

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در پادکست «کمی کتاب» من علی بانگین صد کتاب برتر تاریخ ادبیات رو یکی یکی براتون تعریف می کنم. مثل دوستی که یک کتاب خوب رو خونده و اون رو برای شما تعریف می کنه. این فهرست معتبر رو انجمن کتاب نروژ با نظرسنجی از 100 نویسنده سرشناس دنیا تهیه کرده...

Available Episodes

2020-10-07
اپیزود اول: حماسه ایلیاد اثر هومر
2020-10-07
کمی کتاب (Trailer)
2020-10-22
اپیزود دوم: حماسه اودیسه(بخش اول)
2020-10-22
اپیزود سوم: حماسه اودیسه ( بخش دوم و پایانی)
2020-10-31
اپیزود چهارم: حماسه گیلگمش
2020-11-05
اپیزود پنجم: هملت اثر شکسپیر
2021-03-02
اپیزود ششم: بیگانه اثر آلبر کامو

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-10-07
اپیزود اول: حماسه ایلیاد اثر هومر
2020-10-07
کمی کتاب (Trailer)
2020-10-22
اپیزود دوم: حماسه اودیسه(بخش اول)
2020-10-22
اپیزود سوم: حماسه اودیسه ( بخش دوم و پایانی)
2020-10-31
اپیزود چهارم: حماسه گیلگمش
2020-11-05
اپیزود پنجم: هملت اثر شکسپیر
2021-03-02
اپیزود ششم: بیگانه اثر آلبر کامو

Latest Episode