کودکانه‌های راوی گنبد کبود
Published October 17, 2020
Episodes 52

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست راوی گنبد کبود قصد دارد قصه‌هایی را به زبان فارسی در اپیزودهای مختلف منتشر کند. تلاش ما این است داستان‌ها به دوراز کلیشه‌های جنسیتی و قومی باشد. برای دیدن تصاویر کتاب‌ها در کانال یوتیوب راوی گنبد کبود عضو شوید. https://youtu.be/SiIV-ium_Xo

Available Episodes

2020-10-17
زرافه ها نمی‏ رقصند
2019-07-23
دویدم و دویدم
2019-07-23
پسرک نون زنجبیلی
2020-10-17
کدو قلقله زن
2020-10-17
تاجی
2019-07-23
پیت گربه‌هه: کفش سفیدمُ دوست دارم
2020-10-17
بزبزقندی
2019-07-28
آوای پارک
2019-08-04
لاما لاما و پیژامه‌ی شانس
2019-08-20
هیولای رنگی‌رنگی، داستانی درباره‌ی احساسات
2019-08-27
موتور کوچولویی که تونست
2019-09-19
الفبای حیوانی
2019-09-22
دلشوره‌ی روز اول
2019-09-28
همیشه عاشقت خواهم بود - رابرت مانش
2019-10-24
یویو و پاییز
2020-12-17
یویو، شب یلدا و سوپ سنگ
2020-01-02
شنل قرمزی
2020-02-01
مردم کوچک آرزوهای بزرگ - رزا پارکس
2020-03-01
یویو و بیماری
2020-03-08
زنان پیشرو - توران میرهادی
2020-03-08
زنان پیشرو - آلنوش طریان
2020-03-12
اپیزود مخصوص بزرگسالان - کاغذ به فرنگ (شماره یک)
2020-03-15
اپیزود مخصوص کودکان بزرگ‌تر - ویروس کرونا چیه؟
2020-03-16
یویو و نوروز
2020-06-29
مردم کوچک آرزوهای بزرگ - مارتین لوتر کینگ جونیور
2020-07-07
شب به خیر ماه - مارگارت وایز براون
2020-07-09
خرگوشک بازیگوش - مارگارت وایز براون
2020-07-11
راوی گنبد کبود - دزده و مرغ فلفلی - منوچهر احترامی
2020-07-12
راوی گنبد کبود - من انسانم - سوزان ورد
2020-10-17
راوی گنبد کبود - آجیل بد - جوری جان
2020-10-17
راوی گنبد کبود - چه و چه و چه یک بچه! - محمدهادی محمدی
2020-07-27
خاطره‌ها - خروس زری پیرهن پری - احمد شاملو
2020-10-17
راوی گنبد کبود - مهمان‌های ناخوانده - فریده فرجام
2020-08-05
راوی گنبد کبود - می‌خوایم یه خرس شکار کنیم - مایکل روزن
2020-08-16
بزرگان ایران‌زمین - بی‌بی‌خانم استرآبادی
2020-08-27
بزرگان ایران‌زمین - توبا آزموده
2020-09-04
مرغ سرخ پاکوتاه - پروین دولت‌آبادی
2020-09-06
قورباغه می‌ترسد - ماکس فلات‌هاوس
2020-10-17
فرخ‌رو پارسا - اعظم حیدری
2020-09-26
قصه‌ی طوقی - م آزاد
2020-11-08
خاطره‌ها - خونه مادربزرگه - قسمت اول
2020-11-16
خاطره‌ها - خونه مادربزرگه - قسمت دوم
2020-12-01
خاطره‌ها - خونه مادربزرگه - قسمت سوم
2020-12-03
خاطره‌ها - خونه مادربزرگه - قسمت چهارم
2020-12-07
خاطره‌ها - خونه مادربزرگه - قسمت پنجم
2020-12-14
خاطره‌ها - خونه مادربزرگه - قسمت ششم
2020-12-17
یویو، شب یلدا و سوپ سنگ
2020-12-21
خاطره‌ها - خونه مادربزرگه - قسمت هفتم
2020-12-28
خاطره‌ها - خونه مادربزرگه - قسمت هشتم
2021-01-04
خاطره‌ها - خونه مادربزرگه - قسمت نهم
2021-01-18
مردم کوچک آرزوهای بزرگ - مارتین لوتر کینگ جونیور
2021-01-25
خاطره‌ها - خونه مادربزرگه - قسمت دهم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-10-17
زرافه ها نمی‏ رقصند
2019-07-23
دویدم و دویدم
2019-07-23
پسرک نون زنجبیلی
2020-10-17
کدو قلقله زن
2020-10-17
تاجی
2019-07-23
پیت گربه‌هه: کفش سفیدمُ دوست دارم
2020-10-17
بزبزقندی
2019-07-28
آوای پارک
2019-08-04
لاما لاما و پیژامه‌ی شانس
2019-08-20
هیولای رنگی‌رنگی، داستانی درباره‌ی احساسات
2019-08-27
موتور کوچولویی که تونست
2019-09-19
الفبای حیوانی
2019-09-22
دلشوره‌ی روز اول
2019-09-28
همیشه عاشقت خواهم بود - رابرت مانش
2019-10-24
یویو و پاییز
2020-12-17
یویو، شب یلدا و سوپ سنگ
2020-01-02
شنل قرمزی
2020-02-01
مردم کوچک آرزوهای بزرگ - رزا پارکس
2020-03-01
یویو و بیماری
2020-03-08
زنان پیشرو - توران میرهادی
2020-03-08
زنان پیشرو - آلنوش طریان
2020-03-12
اپیزود مخصوص بزرگسالان - کاغذ به فرنگ (شماره یک)
2020-03-15
اپیزود مخصوص کودکان بزرگ‌تر - ویروس کرونا چیه؟
2020-03-16
یویو و نوروز
2020-06-29
مردم کوچک آرزوهای بزرگ - مارتین لوتر کینگ جونیور
2020-07-07
شب به خیر ماه - مارگارت وایز براون
2020-07-09
خرگوشک بازیگوش - مارگارت وایز براون
2020-07-11
راوی گنبد کبود - دزده و مرغ فلفلی - منوچهر احترامی
2020-07-12
راوی گنبد کبود - من انسانم - سوزان ورد
2020-10-17
راوی گنبد کبود - آجیل بد - جوری جان
2020-10-17
راوی گنبد کبود - چه و چه و چه یک بچه! - محمدهادی محمدی
2020-07-27
خاطره‌ها - خروس زری پیرهن پری - احمد شاملو
2020-10-17
راوی گنبد کبود - مهمان‌های ناخوانده - فریده فرجام
2020-08-05
راوی گنبد کبود - می‌خوایم یه خرس شکار کنیم - مایکل روزن
2020-08-16
بزرگان ایران‌زمین - بی‌بی‌خانم استرآبادی
2020-08-27
بزرگان ایران‌زمین - توبا آزموده
2020-09-04
مرغ سرخ پاکوتاه - پروین دولت‌آبادی
2020-09-06
قورباغه می‌ترسد - ماکس فلات‌هاوس
2020-10-17
فرخ‌رو پارسا - اعظم حیدری
2020-09-26
قصه‌ی طوقی - م آزاد
2020-11-08
خاطره‌ها - خونه مادربزرگه - قسمت اول
2020-11-16
خاطره‌ها - خونه مادربزرگه - قسمت دوم
2020-12-01
خاطره‌ها - خونه مادربزرگه - قسمت سوم
2020-12-03
خاطره‌ها - خونه مادربزرگه - قسمت چهارم
2020-12-07
خاطره‌ها - خونه مادربزرگه - قسمت پنجم
2020-12-14
خاطره‌ها - خونه مادربزرگه - قسمت ششم
2020-12-17
یویو، شب یلدا و سوپ سنگ
2020-12-21
خاطره‌ها - خونه مادربزرگه - قسمت هفتم
2020-12-28
خاطره‌ها - خونه مادربزرگه - قسمت هشتم
2021-01-04
خاطره‌ها - خونه مادربزرگه - قسمت نهم
2021-01-18
مردم کوچک آرزوهای بزرگ - مارتین لوتر کینگ جونیور
2021-01-25
خاطره‌ها - خونه مادربزرگه - قسمت دهم

Latest Episode