کودکان سرزمین من
Published February 6, 2021
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

من مرضیه توی هر قسمت پادکست کودکان سرزمین من، با بچه ها گپ میزنم تا یه راهی پیدا کنم برای رفتن به دنیای هزارتو و قصه های پیچیدشون. دنیایی که فارغ از رنگ پوست، نژاد، جنسیت، مذهب، طبقه‌ی اجتماعی و اقتصادی کودکان، پر از قصه و حرفه. هر اپیزود، روایت موضوعی از زبون بچه هاست چون که دنیای شنیدنی اونا جای قشنگتری برای درک جریان زندگییه.

Available Episodes

2020-11-09
سرآغاز- پادکست کودکان سرزمین من
2020-11-11
اپیزود اول - مهربانی
2020-12-18
قسمت دوم- دنیا
2021-02-06
قسمت سوم- شادی
2021-06-28
اپیزود چهارم-صلح و دوستی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-11-09
سرآغاز- پادکست کودکان سرزمین من
2020-11-11
اپیزود اول - مهربانی
2020-12-18
قسمت دوم- دنیا
2021-02-06
قسمت سوم- شادی
2021-06-28
اپیزود چهارم-صلح و دوستی

Latest Episode