کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
Published February 19, 2021
Episodes 139

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

کیمیای آگاهی درگاهی است از من به دنیای من بر اساس رویکرد عمقی یونگ. وسعت این مسیر از یک طرف به ناخوداگاه جمعی و از یک طرف به سه لایه آرکتایپهای پانزده گانه، آرکتایپهای سفر قهرمانی و دو آرک تایپ عمقی آنیما و آنیموس می رسد. در این پادکست ما به شما مطالب مفیدی در مورد شخصیت شناسی، روان شناسی، فرا روان شناسی، مدیریت ، ... ارائه می دهیم.

Available Episodes

2020-10-20
قسمت اول/آلودگی با مادر
2020-10-20
قسمت دوم/آلودگی با مادر
2020-10-20
قسمت سوم/آلودگی با مادر
2020-12-16
اسطوره شناسی شب یلدا
2020-12-30
وارد بازیش نشو
2020-12-30
آرک تایپ هرمس
2021-01-03
تمامیت داشتن و ذهن پارتیشن بندی
2021-01-04
زن چگونه ملکه می شود
2021-01-12
هر چیزی سر جای خودش وقت خودش اندازه خودش
2021-01-13
قسمت اول/ چرا مردان به خانه نیامدن را ترجیح می دهند
2021-01-13
قسمت دوم/ چرا مردان به خانه نیامدن را ترجیح می دهند
2021-01-13
قسمت سوم/ چرا مردان به خانه نیامدن را ترجیح می دهند
2021-01-15
پرسفون نقش پذیر
2021-01-15
قسمت اول/ تسخیر آرک تایپ
2021-01-15
قسمت دوم/ تسخیر آرک تایپ
2021-01-28
مرد ارزشمند و زن هرا
2021-01-28
منحصر به فرد بودن انسان ها
2021-01-28
ما تعمیر کار ذهنمون هستیم
2021-01-28
آلودگی والدین با فرزند
2021-01-28
درک از زمان در غرایز عواطف احساسات
2021-01-29
کدام آرک تایپ برای رشد اولویت دارد
2021-01-29
زن چگونه مرد را اعتلا می بخشد
2021-02-19
عقده چیست؟
2021-02-19
کامل شدن با خود
2021-02-19
مدیریت خشم
2021-02-19
مرد احساساتی
2021-05-08
قسمت اول / آرک تایپ آرتمیس
2021-05-08
قسمت دوم / آرک تایپ آرتمیس و محیط زیست
2021-05-08
قسمت سوم / آرک تایپ آرتمیس و آرک تایپ جادوگر
2021-05-08
آرک تایپ آپولو
2021-05-09
قسمت اول / آرک تایپ آرس و بداهگی رفتار
2021-05-09
آرک تایپ جنگنجو در سفر قهرمانی
2021-05-09
قسمت اول / آرک تایپ آفرودیت یعنی شور زندگی
2021-05-09
قسمت اول / آرک تایپ پوزیدون
2021-05-09
قسمت دوم / پوزیدون را جای زئوس می فروشند
2021-05-09
چگونگی رسیدن به تعادل حقیقی
2021-05-09
قسمت اول / آرک تایپ دیمیتر
2021-05-09
قسمت اول / آرک تایپ زئوس
2021-05-09
اثرات مخرب آموزش زبان خارجی به بچه زیر 7 سال
2021-05-09
تمامیت داشتن و ذهن پارتیشن بندی
2021-05-10
ارزش به خود
2021-05-10
قسمت اول / به یاد آر
2021-05-10
قسمت دوم / به یاد آر
2021-05-14
قسمت اول / چه زمان مختاریم و چه زمان در جبر؟
2021-05-14
قسمت دوم / چقدر مختاریم؟
2021-05-14
آلودگی پدر و دختر قسمت اول
2021-05-14
ایفای نقش پدر غایب
2021-05-14
بررسی آرک تایپ های کارل یونگ
2021-05-14
بررسی بیماری های روانی در رویکرد یونگ
2021-05-14
قسمت اول / پرسفون و عدم ارزش به خود
2021-05-14
قسمت چهارم / تشخیص آتنا و آرتمیس تایپ ها
2021-05-14
قسمت اول / تنهایی
2021-05-14
قسمت دوم / تنهایی
2021-05-14
قسمت سوم / تنهایی
2021-05-14
جلب توجه
2021-05-14
جلوی ضرر را هر جا بگیری نفعه
2021-05-14
چرا مردان ازدواج نمی کنند
2021-05-15
رویکرد صفر و یک
2021-05-15
عیار شناسی زنانه
2021-05-15
مرد عاشق
2021-05-15
مردان وفادار سرکوب و تصعید
2021-05-15
هیچ بودن در آرک تایپ ها
2021-05-16
مردانی که بچه نمی خواهند
2021-05-16
ریشه اعتیاد بر اساس رویکرد پروفسور یونگ
2021-05-16
تعامل دو کهن الگوی مرد غایب و زن گرمابخش خانه
2021-05-16
کاربردهای آرک تایپ های آنیمایی برای زنان
2021-05-16
قسمت اول / تفاوت دهندگی مادرانه و همسرانه
2021-05-16
قسمت دوم / تفاوت دهندگی مادرانه و همسرانه
2021-05-16
قسمت اول / آرک تایپ هفایستوس
2021-05-16
قسمت دوم / آرک تایپ هفایستوس
2021-05-16
قسمت چهارم / آلودگی با مادر
2021-05-17
آشتی مرد با آنیمای درونش
2021-05-17
امنیت احساسی درونی است
2021-05-17
سن فقط یه عددِ؟؟!!
2021-05-17
با من تعامل کن
2021-05-18
ریشه یابی در روابط
2021-05-18
تفاوت دانایی و آگاهی
2021-05-18
عقده چیست ؟
2021-05-18
زنانگی و مردانگی
2021-05-18
قسمت اول / اشتغال زنان
2021-05-18
قسمت دوم / اشتغال زنان
2021-05-19
قسمت اول / انواع مردان در تعامل با زنان / هفایستوس
2021-05-19
قسمت دوم / انواع مردان در تعامل با زنان /آرس
2021-05-19
قسمت سوم / انواع مردان در تعامل با زنان /هرمس
2021-05-19
قسمت چهارم / انواع مردان در تعامل با زنان / پوزیدون
2021-05-19
قسمت پنجم / انواع مردان در تعامل با زنان / پرسفون
2021-05-19
قسمت ششم / انواع مردان در تعامل با زنان / زئوس
2021-05-19
قسمت هفتم / انواع مردان در تعامل با زنان / دیونسوس
2021-05-19
قسمت اول / آلودگی با والدین
2021-05-19
قسمت دوم / آلودگی با والدین
2021-05-19
قسمت سوم / آلودگی با والدین
2021-05-19
قسمت چهارم / آلودگی با والدین
2021-05-19
قسمت پنجم / آلودگی با والدین
2021-05-20
آرامش
2021-05-20
قسمت اول / رفتار با کودک
2021-05-20
رابطه آفرودیت و هرمس
2021-05-20
قسمت دوم / رفتار با کودک
2021-05-20
رابطه عاطفی و ازدواج
2021-05-20
رابطه عاطفی و آلودگی در روابط
2021-05-20
قسمت اول / مقوله کار از نگاه آرک تایپ ها
2021-05-20
قسمت دوم / مقوله کار از نگاه آرک تایپ ها
2021-05-20
تعامل پرسفون و دیمیتر
2021-05-20
تغییر از خودمون شروع می شه
2021-05-20
ازدواج کلید خوشبختی
2021-05-20
مردها و مردانگی هاشون
2021-05-27
قسمت هشتم / انواع مردان در تعامل با زنان / آپولو هفایستوس
2021-05-27
خرد زنانه
2021-05-31
آنیما و آنیموس
2021-06-05
مسیر رشد را کجا و چگونه شروع کنیم
2021-06-08
چرایی زندگی
2021-06-16
تکرار تجربه
2021-06-22
اعتماد بنفس در کودک
2021-06-22
قانون جذب
2021-06-25
آلودگی در رابطه
2021-06-26
اساس رابطه چیست ؟
2021-07-02
قسمت نهم / انواع مردان در تعامل با زنان / هادس
2021-07-05
قسمت اول / انواع زنان در تعامل با مردان / آفرودیت
2021-07-06
قسمت اول / انواع زنان در تعامل با مردان / آفرودیت
2021-07-08
قسمت دوم / انواع زنان در تعامل با مردان / آفرودیت / ناگفته های آفرودیت
2021-07-10
نحوه تعامل آفرودیت با سایر خانم ها
2021-07-12
قسمت سوم / انواع زنان در تعامل با مردان / آفرودیت / ناگفته های آفرودیت / قسمت دوم
2021-07-14
آفرودیت و انتخابگری
2021-07-14
قسمت چهارم / انواع زنان در تعامل با مردان / آفرودیت / ناگفته های آفرودیت / قسمت سوم
2021-07-18
قسمت پنجم / انواع زنان در تعامل با مردان / آفرودیت / ناگفته های آفرودیت / قسمت چهارم
2021-07-19
حضور در زمان حال طولانی
2021-07-21
رشد و پرورش آفرودیت ، شور زندگی
2021-07-24
منطقی یا احساسی ، کدامیک ؟
2021-07-26
تقابل سنت با مدرنیته
2021-07-27
پرسفون آرتمیس داریم ؟
2021-07-29
بازیهای آنیمایی و خستگی مرد
2021-07-31
مقایسه کودکی آرتمیس با آفرودیت
2021-08-01
تفاوت دختر و زن در مسئولیت ازدواج
2021-08-04
آلودگی مادر و پسر از کجا شروع می شه ؟
2021-08-05
آلودگی با مادر چگونه قطع می شود ؟
2021-08-06
قسمت ششم / انواع زنان در تعامل با مردان / پرسفون
2021-08-08
حرکت به سمت شور زندگی
2021-08-09
اولین قدم برای رشد آفرودیت
2021-08-11
چرا نمی توانم ازدواج کنم ؟
2021-08-13
پرسفون پوزیدون داستانش چیست ؟

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-10-20
قسمت اول/آلودگی با مادر
2020-10-20
قسمت دوم/آلودگی با مادر
2020-10-20
قسمت سوم/آلودگی با مادر
2020-12-16
اسطوره شناسی شب یلدا
2020-12-30
وارد بازیش نشو
2020-12-30
آرک تایپ هرمس
2021-01-03
تمامیت داشتن و ذهن پارتیشن بندی
2021-01-04
زن چگونه ملکه می شود
2021-01-12
هر چیزی سر جای خودش وقت خودش اندازه خودش
2021-01-13
قسمت اول/ چرا مردان به خانه نیامدن را ترجیح می دهند
2021-01-13
قسمت دوم/ چرا مردان به خانه نیامدن را ترجیح می دهند
2021-01-13
قسمت سوم/ چرا مردان به خانه نیامدن را ترجیح می دهند
2021-01-15
پرسفون نقش پذیر
2021-01-15
قسمت اول/ تسخیر آرک تایپ
2021-01-15
قسمت دوم/ تسخیر آرک تایپ
2021-01-28
مرد ارزشمند و زن هرا
2021-01-28
منحصر به فرد بودن انسان ها
2021-01-28
ما تعمیر کار ذهنمون هستیم
2021-01-28
آلودگی والدین با فرزند
2021-01-28
درک از زمان در غرایز عواطف احساسات
2021-01-29
کدام آرک تایپ برای رشد اولویت دارد
2021-01-29
زن چگونه مرد را اعتلا می بخشد
2021-02-19
عقده چیست؟
2021-02-19
کامل شدن با خود
2021-02-19
مدیریت خشم
2021-02-19
مرد احساساتی
2021-05-08
قسمت اول / آرک تایپ آرتمیس
2021-05-08
قسمت دوم / آرک تایپ آرتمیس و محیط زیست
2021-05-08
قسمت سوم / آرک تایپ آرتمیس و آرک تایپ جادوگر
2021-05-08
آرک تایپ آپولو
2021-05-09
قسمت اول / آرک تایپ آرس و بداهگی رفتار
2021-05-09
آرک تایپ جنگنجو در سفر قهرمانی
2021-05-09
قسمت اول / آرک تایپ آفرودیت یعنی شور زندگی
2021-05-09
قسمت اول / آرک تایپ پوزیدون
2021-05-09
قسمت دوم / پوزیدون را جای زئوس می فروشند
2021-05-09
چگونگی رسیدن به تعادل حقیقی
2021-05-09
قسمت اول / آرک تایپ دیمیتر
2021-05-09
قسمت اول / آرک تایپ زئوس
2021-05-09
اثرات مخرب آموزش زبان خارجی به بچه زیر 7 سال
2021-05-09
تمامیت داشتن و ذهن پارتیشن بندی
2021-05-10
ارزش به خود
2021-05-10
قسمت اول / به یاد آر
2021-05-10
قسمت دوم / به یاد آر
2021-05-14
قسمت اول / چه زمان مختاریم و چه زمان در جبر؟
2021-05-14
قسمت دوم / چقدر مختاریم؟
2021-05-14
آلودگی پدر و دختر قسمت اول
2021-05-14
ایفای نقش پدر غایب
2021-05-14
بررسی آرک تایپ های کارل یونگ
2021-05-14
بررسی بیماری های روانی در رویکرد یونگ
2021-05-14
قسمت اول / پرسفون و عدم ارزش به خود
2021-05-14
قسمت چهارم / تشخیص آتنا و آرتمیس تایپ ها
2021-05-14
قسمت اول / تنهایی
2021-05-14
قسمت دوم / تنهایی
2021-05-14
قسمت سوم / تنهایی
2021-05-14
جلب توجه
2021-05-14
جلوی ضرر را هر جا بگیری نفعه
2021-05-14
چرا مردان ازدواج نمی کنند
2021-05-15
رویکرد صفر و یک
2021-05-15
عیار شناسی زنانه
2021-05-15
مرد عاشق
2021-05-15
مردان وفادار سرکوب و تصعید
2021-05-15
هیچ بودن در آرک تایپ ها
2021-05-16
مردانی که بچه نمی خواهند
2021-05-16
ریشه اعتیاد بر اساس رویکرد پروفسور یونگ
2021-05-16
تعامل دو کهن الگوی مرد غایب و زن گرمابخش خانه
2021-05-16
کاربردهای آرک تایپ های آنیمایی برای زنان
2021-05-16
قسمت اول / تفاوت دهندگی مادرانه و همسرانه
2021-05-16
قسمت دوم / تفاوت دهندگی مادرانه و همسرانه
2021-05-16
قسمت اول / آرک تایپ هفایستوس
2021-05-16
قسمت دوم / آرک تایپ هفایستوس
2021-05-16
قسمت چهارم / آلودگی با مادر
2021-05-17
آشتی مرد با آنیمای درونش
2021-05-17
امنیت احساسی درونی است
2021-05-17
سن فقط یه عددِ؟؟!!
2021-05-17
با من تعامل کن
2021-05-18
ریشه یابی در روابط
2021-05-18
تفاوت دانایی و آگاهی
2021-05-18
عقده چیست ؟
2021-05-18
زنانگی و مردانگی
2021-05-18
قسمت اول / اشتغال زنان
2021-05-18
قسمت دوم / اشتغال زنان
2021-05-19
قسمت اول / انواع مردان در تعامل با زنان / هفایستوس
2021-05-19
قسمت دوم / انواع مردان در تعامل با زنان /آرس
2021-05-19
قسمت سوم / انواع مردان در تعامل با زنان /هرمس
2021-05-19
قسمت چهارم / انواع مردان در تعامل با زنان / پوزیدون
2021-05-19
قسمت پنجم / انواع مردان در تعامل با زنان / پرسفون
2021-05-19
قسمت ششم / انواع مردان در تعامل با زنان / زئوس
2021-05-19
قسمت هفتم / انواع مردان در تعامل با زنان / دیونسوس
2021-05-19
قسمت اول / آلودگی با والدین
2021-05-19
قسمت دوم / آلودگی با والدین
2021-05-19
قسمت سوم / آلودگی با والدین
2021-05-19
قسمت چهارم / آلودگی با والدین
2021-05-19
قسمت پنجم / آلودگی با والدین
2021-05-20
آرامش
2021-05-20
قسمت اول / رفتار با کودک
2021-05-20
رابطه آفرودیت و هرمس
2021-05-20
قسمت دوم / رفتار با کودک
2021-05-20
رابطه عاطفی و ازدواج
2021-05-20
رابطه عاطفی و آلودگی در روابط
2021-05-20
قسمت اول / مقوله کار از نگاه آرک تایپ ها
2021-05-20
قسمت دوم / مقوله کار از نگاه آرک تایپ ها
2021-05-20
تعامل پرسفون و دیمیتر