گفت‌آوا – پرنس‌جان | Princejan Podcast
Published January 10, 2021
Episodes 1

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

گفت‌آوا در اصل همان پادکست است. اما مجموعه‌ای از حرف‌ها، صداها و و احساس‌های نهفته‌ در سینه‌ی ما که میهمان موسیقی می‌شوند تا به دلِ حال شنونده بنشینند. هر قسمت‌ (اپیزود) گفت‌آوا، برآمده از ریز و درشتِ دغدغه های اجتماعی و فرهنگی است که با آن ها یا میان‌شان زندگی می‌کنیم. با آن‌ها خوشبختیم یا به سختی سر می‌کنیم. و پرنس‌جان، یک امریکایی نسبتا ایرانی، یک معمار زمانی سیاست‌خوانده، که تلاش می‌کند از بیرون از ایران به مسایل اجتماعی سرزمین پدری‌اش نگاه کند، یا درباره‌شان حرف بزند. اینجا همه گفتگو می‌کنیم، چه هم نظر باشیم یا که نباشیم. چه از یک تبار و قوم باشیم یا که نباشیم. مهم این است که همه در یک قایق هستیم. قایقی برای رسیدن به روزهایی بهتر برای همه ایرانی‌تبارها.

Available Episodes

2021-01-10
گفت‌آوا – فرهنگ‌ و ‌جامعه | آرزوهای‌محال

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-01-10
گفت‌آوا – فرهنگ‌ و ‌جامعه | آرزوهای‌محال

Latest Episode