گفت‌وگوهای روان‌شناسی
Published February 17, 2021
Episodes 35

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در برنامه گفت و گوهای روانشناسی دکتر ملک‌افضلی هر هفته همراه با دکتر شهرام اردلان درباره‌ی یک از مفاهیم و مشکلات روان‌شناختی صحبت می‌کنند و راه‌کارهایی ارئه می‌دهند

Available Episodes

2020-11-25
عواطف
2020-12-02
ویروس کرونا و مشکلات ماندن درخانه
2020-12-09
عواطف - بخش دوم
2020-12-15
معرفی برنامه گفت‌وگوهای روان‌شناسی با دکتر شهرام اردلان
2020-12-16
تئوری توطئه
2020-12-17
انتخابات ریاست جمهوری
2020-12-23
عادت‌ها
2020-12-30
مراحل تغییر
2021-01-06
مسن شدن
2021-01-13
سیاست دوقطبی
2021-01-20
هوش عاطفی
2021-02-03
بی‌عدالتی‌های مربوط به قومیت، ملیت، و نژاد در امریکا
2021-02-10
ال-جی-بی-تی-کیو
2021-02-17
تراجنسیتی‌ها
2021-03-31
طرز تفکر - بخش سوم
2021-04-07
کتاب جلاد عشق
2021-04-08
طرز تفکر - بخش اول
2021-04-09
طرز تفکر - بخش دوم
2021-04-10
طرز تفکر - بخش سوم
2021-04-14
بخش اول کتاب جلاد عشق - جلسه‌ی روان‌درمانی زنی به نام تلما
2021-04-21
تِلمای عاشق - کتاب جلاد عشق - بخش سوم
2021-04-28
تِلمای عاشق - کتاب جلاد عشق - بخش چهارم
2021-05-05
کارلوس و بیماری سرطان - کتاب جلاد عشق
2021-05-12
داستان بتی از کتاب جلاد عشق
2021-05-19
داستان پنی، مادری که دخترش را از دست داد
2021-05-26
داستان اِلوا، از کتاب جلاد عشق
2021-06-09
داستان دیوید و نامه‌ی محرمانه, از کتاب جلاد عشق
2021-06-16
داستان ماری و دو لبخند, از کتاب جلاد عشق
2021-06-23
داستان سه نامه باز نشده، از کتاب جلاد عشق
2021-06-30
داستان مارج، زنی زیبا با چند شخصیت
2021-07-07
داستان ماروین، از کتاب جلاد عشق
2021-07-14
کتاب جلاد عشق - بخش پایانی
2021-07-21
احساس جعلی بودن
2021-07-28
نژادپرستی و تبعیض نزادی
2021-08-04
عظمت و قدرت بخشش

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-11-25
عواطف
2020-12-02
ویروس کرونا و مشکلات ماندن درخانه
2020-12-09
عواطف - بخش دوم
2020-12-15
معرفی برنامه گفت‌وگوهای روان‌شناسی با دکتر شهرام اردلان
2020-12-16
تئوری توطئه
2020-12-17
انتخابات ریاست جمهوری
2020-12-23
عادت‌ها
2020-12-30
مراحل تغییر
2021-01-06
مسن شدن
2021-01-13
سیاست دوقطبی
2021-01-20
هوش عاطفی
2021-02-03
بی‌عدالتی‌های مربوط به قومیت، ملیت، و نژاد در امریکا
2021-02-10
ال-جی-بی-تی-کیو
2021-02-17
تراجنسیتی‌ها
2021-03-31
طرز تفکر - بخش سوم
2021-04-07
کتاب جلاد عشق
2021-04-08
طرز تفکر - بخش اول
2021-04-09
طرز تفکر - بخش دوم
2021-04-10
طرز تفکر - بخش سوم
2021-04-14
بخش اول کتاب جلاد عشق - جلسه‌ی روان‌درمانی زنی به نام تلما
2021-04-21
تِلمای عاشق - کتاب جلاد عشق - بخش سوم
2021-04-28
تِلمای عاشق - کتاب جلاد عشق - بخش چهارم
2021-05-05
کارلوس و بیماری سرطان - کتاب جلاد عشق
2021-05-12
داستان بتی از کتاب جلاد عشق
2021-05-19
داستان پنی، مادری که دخترش را از دست داد
2021-05-26
داستان اِلوا، از کتاب جلاد عشق
2021-06-09
داستان دیوید و نامه‌ی محرمانه, از کتاب جلاد عشق
2021-06-16
داستان ماری و دو لبخند, از کتاب جلاد عشق
2021-06-23
داستان سه نامه باز نشده، از کتاب جلاد عشق
2021-06-30
داستان مارج، زنی زیبا با چند شخصیت
2021-07-07
داستان ماروین، از کتاب جلاد عشق
2021-07-14
کتاب جلاد عشق - بخش پایانی
2021-07-21
احساس جعلی بودن
2021-07-28
نژادپرستی و تبعیض نزادی
2021-08-04
عظمت و قدرت بخشش

Latest Episode