40 کتاب
Category Business
Published October 18, 2020
Episodes 6

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در سری پادکست‌های “۴۰ کتاب” دکتر باقری رئیس هیات‌مدیره و منتور رشد شرکت سرمایه‌گذاری اسمارت‌آپ، چهل کتاب اثرگذاری که هر کار‌آفرین استارتاپی باید بخواند را معرفی می‌کنند و خلاصه‌ای از هر کدام بیان می‌کنند.

Available Episodes

2019-10-21
سرسختی
2019-11-20
رهبری و خودفریبی
2019-12-14
ایده عالی مستدام
2020-01-15
قلاب
2020-02-24
پنج دشمن کار تیمی
2020-02-24
پنج دشمن کار تیمی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-10-21
سرسختی
2019-11-20
رهبری و خودفریبی
2019-12-14
ایده عالی مستدام
2020-01-15
قلاب
2020-02-24
پنج دشمن کار تیمی
2020-02-24
پنج دشمن کار تیمی

Latest Episode