A Sip of Ambiguity - یک جرعه ابهام
Published October 17, 2020
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

زندگی، نوشیدن جرعه‌ای از رودخانه ابهام است. ما زمان زیادی از وقت‌مان را کنار هم می‌گذرانیم. در دانشگاه کنار هم می‌شینیم تا جایی که رو در رو هم در کافه‌های شهر صحبت می‌کنیم. زندگیِ کوتاهِ مبهم ما به سرعت پلک زدنی می‌گذرد. زمان محدود آدمی، او را مجاب می‌کند که یا از کنار ابهامات بگذرد یا در آن غرق شود. چه بسا که عمری بگذرد و بیرون نیاید. ما کنار هم می‌نشینیم و حرف می‌زنیم، بحث می‌کنیم، لذت می‌بریم و دوست داشتیم این لذت را هم با شما تقسیم کنیم. پادکست یک جرعه ابهام، تنها صحبت های روزمره ماهاست، که متناسب با اوضاع و شرایط زمانی و مکانی ضبط شده و از امروز تصمیم به انتشار آن گرفتیم. حتما نظرات خودتان رو به ما بگویید، با هم صحبت کنید. به دوستان‌تان معرفی کنید. خوشحال می‌شویم که کنار خودمان، حرف‌های روزمره شما را نیز بشنویم. ارادت‌مند شما امیر عرب t.me/asipofambiguity

Available Episodes

2020-03-14
Intro
2020-03-15
S1E1 Bistro
2020-03-16
S1E2 Birthday Gift
2020-03-18
S1E3 Eat Sunflower Seeds - تخمه بشکن
2020-03-19
S1E4 Say Whatever You Want - هرچه دل تنگت می‌خواهد بگو
2020-03-22
S1E5 In Honor of Book, Talk Quietly - به احترام کتاب آرام صحبت کنید
2020-03-26
S1E6 Suddenly, I Woke up - شب از خواب پریدم
2020-03-31
S1E7 Vicolo To Charsou - از ویکولو تا چهارسو

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-03-14
Intro
2020-03-15
S1E1 Bistro
2020-03-16
S1E2 Birthday Gift
2020-03-18
S1E3 Eat Sunflower Seeds - تخمه بشکن
2020-03-19
S1E4 Say Whatever You Want - هرچه دل تنگت می‌خواهد بگو
2020-03-22
S1E5 In Honor of Book, Talk Quietly - به احترام کتاب آرام صحبت کنید
2020-03-26
S1E6 Suddenly, I Woke up - شب از خواب پریدم
2020-03-31
S1E7 Vicolo To Charsou - از ویکولو تا چهارسو

Latest Episode