ArchGap پادکست معماری آرک گپ
Category Arts
Published April 23, 2021
Episodes 36

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست معماری آرک گپ حاصل گفتگوهایی است در حوزه حرفه معماری . وکاراکتر بینارشته ای آن در این برنامه که سلسه گفتگوهایی زنده بر بستر اینستاگرام هستند در هر فصل یک موضوع محوری میان میزبان این برنامه یعنی نوید طاهری با مهمانان به گفتگو گذارده می شود.این برنامه تلاش دارد تا با تمرکز زدایی از حضور بزرگان و صاحب نظران این حرفه بهره حداکثری به جهت حصول یک گفتگو ببرد www.archgappodcast.ir براي حمايت از آرك-گپ به صفحه ما در حامي باش سر بزنيد: hamibash.com/archgap

Available Episodes

2020-08-08
EP01S01 گفتگوی نوید طاهری با مهرداد زواره محمدی
2020-08-09
EP02S01 گفتگوی نوید طاهری با سید محمد بهشتی
2020-08-10
EP03S01 گفتگوی نوید طاهری با مهرداد ایروانیان
2020-08-12
EP04S01 گفتگوی نوید طاهری با محسن اکبرزاده
2020-08-14
EP05S01 گفتگوی نوید طاهری با مهندس گیسو حریری
2020-08-15
EP06S01 گفتگوی نوید طاهری با فرامرز پارسی
2020-08-17
EP07S01 گفتگوی نوید طاهری با بهروز منصوری
2020-08-19
EP08S01 گفتگوی نوید طاهری با علیرضا امتیاز
2020-08-26
EP09S01گفتگوی نوید طاهری با محمد محمدزاده
2020-08-30
EP10S01گفتگوی نوید طاهری با امیرمسعود انوشفر
2020-09-02
EP11S01گفتگوی نوید طاهری با محمد رضا نیکبخت
2020-09-08
EP12S01گفتگوی نوید طاهری با سید محمد بهشتی شیرازی
2020-09-13
EP13S01گفتگوی نوید طاهری با کورش رفیعی
2020-09-20
EP14S01گفتگوی نوید طاهری با آرمین محسن دانشگر
2020-09-27
EP15S01گفتگوی نوید طاهری با علی سوداگران
2020-10-05
EP16S01گفتگوی نوید طاهری با امیرحسین تبریزی
2020-10-12
EP17S01گفتگوی نوید طاهری با محمدرضا قدوسی
2020-10-15
EP18S01گفتگوی نوید طاهری با دکتر محمد منصور فلامکی
2020-10-25
EP19S01گفتگوی نوید طاهری با سام طهرانچی
2020-10-30
EP20S01گفتگوی نوید طاهری با هومن بالازاده
2020-11-11
EP21S01گفتگوی نوید طاهری با شورش عابد
2020-11-17
EP221S01گفتگوی نوید طاهری با حامد بدری احمدی
2020-11-29
EP23S01گفتگوی نوید طاهری با مرتضی صدیق
2020-12-05
EP24S01گفتگوی نوید طاهری با آزاده شاهچراغی
2020-12-13
EP25S01گفتگوی نوید طاهری با کامبیز مشتاق گوهری
2020-12-22
EP26S01گفتگوی نوید طاهری با فیروز فیروز
2020-12-29
EP27S01گفتگوی نوید طاهری با مهرداد ایروانیان
2021-01-06
E28S01گفتگوی نوید طاهری با ساراکلانتری
2021-01-14
E29S01 گفتگوی نوید طاهری با عقیل بهرا
2021-01-22
E30S01 گفتگوی نوید طاهری با شهاب میرزائیان
2021-03-20
اپیزود ویژه نوروز هزار و چهارصد آرک-گپ
2021-04-23
ویژه روز معمار در گرامیداشت مهندس فرهاد احمدی
2021-05-14
E03S02گفتگوی نوید طاهری با بابک شکوفی
2021-06-19
E04S02گفتگوی نوید طاهری با امیرحسین اشعری
2021-07-15
E05S02گفتگوی نوید طاهری با محمد غفاری
2021-08-01
E06S02نسبت معماران و جغرافیا

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-08-08
EP01S01 گفتگوی نوید طاهری با مهرداد زواره محمدی
2020-08-09
EP02S01 گفتگوی نوید طاهری با سید محمد بهشتی
2020-08-10
EP03S01 گفتگوی نوید طاهری با مهرداد ایروانیان
2020-08-12
EP04S01 گفتگوی نوید طاهری با محسن اکبرزاده
2020-08-14
EP05S01 گفتگوی نوید طاهری با مهندس گیسو حریری
2020-08-15
EP06S01 گفتگوی نوید طاهری با فرامرز پارسی
2020-08-17
EP07S01 گفتگوی نوید طاهری با بهروز منصوری
2020-08-19
EP08S01 گفتگوی نوید طاهری با علیرضا امتیاز
2020-08-26
EP09S01گفتگوی نوید طاهری با محمد محمدزاده
2020-08-30
EP10S01گفتگوی نوید طاهری با امیرمسعود انوشفر
2020-09-02
EP11S01گفتگوی نوید طاهری با محمد رضا نیکبخت
2020-09-08
EP12S01گفتگوی نوید طاهری با سید محمد بهشتی شیرازی
2020-09-13
EP13S01گفتگوی نوید طاهری با کورش رفیعی
2020-09-20
EP14S01گفتگوی نوید طاهری با آرمین محسن دانشگر
2020-09-27
EP15S01گفتگوی نوید طاهری با علی سوداگران
2020-10-05
EP16S01گفتگوی نوید طاهری با امیرحسین تبریزی
2020-10-12
EP17S01گفتگوی نوید طاهری با محمدرضا قدوسی
2020-10-15
EP18S01گفتگوی نوید طاهری با دکتر محمد منصور فلامکی
2020-10-25
EP19S01گفتگوی نوید طاهری با سام طهرانچی
2020-10-30
EP20S01گفتگوی نوید طاهری با هومن بالازاده
2020-11-11
EP21S01گفتگوی نوید طاهری با شورش عابد
2020-11-17
EP221S01گفتگوی نوید طاهری با حامد بدری احمدی
2020-11-29
EP23S01گفتگوی نوید طاهری با مرتضی صدیق
2020-12-05
EP24S01گفتگوی نوید طاهری با آزاده شاهچراغی
2020-12-13
EP25S01گفتگوی نوید طاهری با کامبیز مشتاق گوهری
2020-12-22
EP26S01گفتگوی نوید طاهری با فیروز فیروز
2020-12-29
EP27S01گفتگوی نوید طاهری با مهرداد ایروانیان
2021-01-06
E28S01گفتگوی نوید طاهری با ساراکلانتری
2021-01-14
E29S01 گفتگوی نوید طاهری با عقیل بهرا
2021-01-22
E30S01 گفتگوی نوید طاهری با شهاب میرزائیان
2021-03-20
اپیزود ویژه نوروز هزار و چهارصد آرک-گپ
2021-04-23
ویژه روز معمار در گرامیداشت مهندس فرهاد احمدی
2021-05-14
E03S02گفتگوی نوید طاهری با بابک شکوفی
2021-06-19
E04S02گفتگوی نوید طاهری با امیرحسین اشعری
2021-07-15
E05S02گفتگوی نوید طاهری با محمد غفاری
2021-08-01
E06S02نسبت معماران و جغرافیا

Latest Episode