Channel Far | پادکست فارسی چنل فار
Published April 26, 2021
Episodes 7

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

اگر مهاجر استرالیا هستید یااقدام به مهاجرت کردید، و منتظر ویزا هستید، یاعلاقه دارید به استرالیا بیایدیا حتی اگه فقط علاقه به تاریخ و فرهنگ و اتفاقات یک کشور جدید مثل استرالیا هستید، پادکست چنل فار مناسب شماست، مخصوصا برای دوستان مهاجر، چون تا زمانی که اطلاعات مشخص و مشترکی رو از یک جامعه ندونید هر چقدر هم زبان خوبی داشته باشید نمیتونید وارد یجامعه بشید، این پادکست رو برای ایجاد کردن داستان های مشترک با جامعه استرالیا برای فارسی زبان های عزیز درست میکنم. امیدوارم هیچ مهاجری در هیچ جای دنیا احساس تنهایی یا نا برابری نکنه. فرید حبیبی

Available Episodes

2021-01-30
Episode0: Channel Far |معرفی پادکست چنل فار
2021-02-01
یک، سریال نخستین استرالیایی ها - قسمت اول: روز استرالیا
2021-02-22
دو، سریال نخستین استرالیایی ها - قسمت دوم: آمده اند که بمانند
2021-03-09
سه ، سریال نخستین استرالیایی ها - قسمت سوم: خداحافظ بنلانگ
2021-03-29
چهار، سریال نخستین استرالیایی ها - قسمت چهارم: سفر به انگلستان
2021-04-05
پنج ، ایستر در استرالیا
2021-04-26
شش ، روز آنزاک

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-01-30
Episode0: Channel Far |معرفی پادکست چنل فار
2021-02-01
یک، سریال نخستین استرالیایی ها - قسمت اول: روز استرالیا
2021-02-22
دو، سریال نخستین استرالیایی ها - قسمت دوم: آمده اند که بمانند
2021-03-09
سه ، سریال نخستین استرالیایی ها - قسمت سوم: خداحافظ بنلانگ
2021-03-29
چهار، سریال نخستین استرالیایی ها - قسمت چهارم: سفر به انگلستان
2021-04-05
پنج ، ایستر در استرالیا
2021-04-26
شش ، روز آنزاک

Latest Episode