Dastane Ma | پادکست داستان ما
Category History
Published May 29, 2021
Episodes 24

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در این مجموعه برنامه می‌خواهیم تا با هم شنونده قسمتی از قصه زندگی آدم ها باشیم، قصه‌ای که شاید داستان خود ما هم باشد یا شاید به ما کمک کند تا راحت تر به سمت ساختن دنیایی بهتر حرکت کنیم تو هر قسمت مهمان عزیزی داریم که به سادگی قسمتی از داستان زندگی خود را برای ما تعریف می‌کند و از دلیل و انگیزه تغییراتی که در زندگیش رخ داده است و فکر می‌کند داستان این تغییرات می‌تواند برای شنونده‌ها آموزنده و مفید باشد، حرف می‌زند

Available Episodes

2020-12-05
داستان ما - قسمت۱ - داستان علی
2020-12-12
داستان ما - قسمت۲ - داستان حسین
2020-12-19
داستان ما - قسمت ۳- داستان امیر و فرخنده - بخش اول
2020-12-26
داستان ما - قسمت ۴- داستان امیر و فرخنده - بخش دوم
2021-01-02
داستان ما - قسمت ۵- داستان رستم بهی‌فر - بخش اول
2021-01-08
داستان ما - قسمت ۶- داستان رستم بهی‌فر - بخش دوم
2021-01-16
داستان ما - قسمت ۷- داستان رستم بهی‌فر- بخش سوم
2021-01-23
داستان ما - قسمت ۸- داستان امیر رستمی‌نیا
2021-01-30
داستان ما - قسمت ۹ - داستان فرانک
2021-02-06
داستان ما - قسمت ۱۰ - داستان اعظم
2021-02-13
داستان ما - قسمت ۱۱ - داستان حامد بخش اول
2021-02-20
داستان ما - قسمت ۱۲ - داستان حامد - بخش دوم
2021-02-27
داستان ما - قسمت ۱۳ - داستان آقای اتحادی
2021-03-06
داستان ما - قسمت۱۴ - داستان رضا
2021-03-13
داستان ما - قسمت۱۵ - داستان سهیلا
2021-03-27
داستان ما - قسمت۱۶- داستان بهیرخ
2021-04-03
داستان ما - قسمت۱۷- داستان رومینا
2021-04-10
داستان ما - قسمت۱۸- داستان دوقلوها، بخش اول
2021-04-17
داستان ما - قسمت۱۹- داستان دوقلوها - بخش دوم
2021-04-24
داستان ما - قسمت۲۰- داستان بهار و حسانه
2021-05-08
داستان ما - قسمت۲۱- داستان نگار
2021-05-15
داستان ما - قسمت۲۲- داستان طاهره
2021-05-22
داستان ما - قسمت۲۳- داستان پیمان
2021-05-29
داستان ما - قسمت۲۴- داستان سامان

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-12-05
داستان ما - قسمت۱ - داستان علی
2020-12-12
داستان ما - قسمت۲ - داستان حسین
2020-12-19
داستان ما - قسمت ۳- داستان امیر و فرخنده - بخش اول
2020-12-26
داستان ما - قسمت ۴- داستان امیر و فرخنده - بخش دوم
2021-01-02
داستان ما - قسمت ۵- داستان رستم بهی‌فر - بخش اول
2021-01-08
داستان ما - قسمت ۶- داستان رستم بهی‌فر - بخش دوم
2021-01-16
داستان ما - قسمت ۷- داستان رستم بهی‌فر- بخش سوم
2021-01-23
داستان ما - قسمت ۸- داستان امیر رستمی‌نیا
2021-01-30
داستان ما - قسمت ۹ - داستان فرانک
2021-02-06
داستان ما - قسمت ۱۰ - داستان اعظم
2021-02-13
داستان ما - قسمت ۱۱ - داستان حامد بخش اول
2021-02-20
داستان ما - قسمت ۱۲ - داستان حامد - بخش دوم
2021-02-27
داستان ما - قسمت ۱۳ - داستان آقای اتحادی
2021-03-06
داستان ما - قسمت۱۴ - داستان رضا
2021-03-13
داستان ما - قسمت۱۵ - داستان سهیلا
2021-03-27
داستان ما - قسمت۱۶- داستان بهیرخ
2021-04-03
داستان ما - قسمت۱۷- داستان رومینا
2021-04-10
داستان ما - قسمت۱۸- داستان دوقلوها، بخش اول
2021-04-17
داستان ما - قسمت۱۹- داستان دوقلوها - بخش دوم
2021-04-24
داستان ما - قسمت۲۰- داستان بهار و حسانه
2021-05-08
داستان ما - قسمت۲۱- داستان نگار
2021-05-15
داستان ما - قسمت۲۲- داستان طاهره
2021-05-22
داستان ما - قسمت۲۳- داستان پیمان
2021-05-29
داستان ما - قسمت۲۴- داستان سامان

Latest Episode