Fancast
Category Business
Published October 17, 2020
Episodes 49

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

گفتگو با اهل فن

Available Episodes

2019-08-01
برنامه نویسی با کیفیت - گفتگو با حجت جعفری
2019-08-02
چرا بازی می‌سازیم؟ گفتگو با یاسر ژیان
2019-08-08
شور طراحی بازی - گفتگو با حسین حسینیان
2019-08-15
کانسپت آرت - گفتگو با کامیار نصیری‌فر
2019-08-22
طراحی بازی و فرزندان مورتا - گفتگو با آرین بینا
2019-08-29
سینما، بازی، رمان، عشق - گفتگو با متین ایزدی
2019-09-05
بنیان‌گذار رویای بازی‌سازی در ایران - گفتگو با پویا دادگر
2019-09-12
طراحی مرحله و زندگی - گفتگو با آرنو آذر
2019-09-19
موسیقی بازی و دنیای آن - گفتگو با حمیدرضا انصاری
2019-09-26
قصه‌های خالق پسر‌خوانده - گفتگو با محمد زهتابی
2019-10-03
زندگی برای برنامه‌نویسی - گفتگو با یاسر ژیان
2019-10-10
روایت‌هایی از دل - گفتگو با عماد رحمانی
2019-10-17
مهندس هنرمند - گفتگو با سیروس پورلطیفی
2019-10-24
از گیم‌جم تا موفقیت در اپ‌استور - گفتگو با ارغوان انصاری
2019-10-31
زندگی برای خلق کردن - گفتگو با طه رسولی
2019-11-07
تولید و انتشار بازی در ایران - گفتگو با حسن مهدی‌اصل
2019-11-14
مسیر رسیدن به رویای برنامه‌نویس گرافیک - علی صالحی
2019-11-21
رسانه بازی و دنیای آن - گفتگو با نادر امرایی
2019-11-28
همه چیز درباره موارد فنی فرزندان مورتا - رضا هوشنگی
2019-12-05
سرگذشت یک موفقیت - آریا اسرافیلیان
2019-12-12
میوه‌هایی برای تمام فصول - علی نادعلی‌زاده
2019-12-19
از راه‌اندازی جامعه هنرمندان ایران تا تهیه کننده در هلند - امیرحسین عرفانی
2019-12-26
خلق جهان‌های فانتزی، نوشتن و طراحی بازی - حمیدرضا سعیدی
2020-01-02
مسیر یک تهیه کننده موفق و تعامل با بازی‌سازان مستقل - مرک ژیماک
2020-01-09
وقتی کار و لذت یکی می‌شود - گفتگو با محمد امینی
2020-01-16
از عکاسی و فیلم تا طراحی بازی فرزندان مورتا - نریمان قاسمی
2020-01-23
مسیر آکادمیک بازی‌سازی - گفتگو با امین بابادی
2020-01-30
ماجراجویی‌ در سرزمین فناوری - احمدعلی فرهودی
2020-02-06
مدل‌سازی محیط درقلب صنعت بازی‌سازی - احسان ابراهیم‌زاده
2020-02-13
جامعه، تفکر و آمیرزای میلیونی - شهریار ازهاریان‌فر
2020-02-20
کنجکاوی در عالم معنی و فن‌آوری - اشکان سعیدی
2020-02-27
ساخت بستری برای رقابت کوچک و بزرگ - امیرحسین ناطقی
2020-03-05
در آغوش گرفتن هنر - آروین گروسی نژاد
2020-03-12
امید و برنامه‌ریزی - مهدی فنایی
2020-03-19
دل به دریا زدن - آرش نادری
2020-03-26
جلوه‌های خدای جنگ - ساسان حقیقت
2020-04-02
خروج از محدوده امن - احمد محمدنژاد
2020-04-09
گفتگو با میزبان - امیرحسین فصیحی
2021-02-11
مدیر ماجراجو - گفتگو با مهدی بهفرراد
2021-02-15
موضوع: دورکاری - گفتگو با احمد محمدنژاد
2021-02-18
از کنجکاوی تا موفقیت - گفتگو با حسین مزروعی
2021-02-22
موضوع: دورکاری - گفتگو با احسان ابراهیم‌زاده
2021-02-25
شور و خلق - گفتگو با حمیدرضا نیکوفر
2021-03-01
موضوع: دورکاری - گفتگو با طه رسولی
2021-03-04
در مسیر خلق قصه‌ها - گفتگو با حسن کریمی
2021-03-08
موضوع: بازی سفیر عشق - گفتگو با عماد رحمانی
2021-03-11
درباره نوشتن - گفتگو با متین ایزدی
2021-03-15
موضوع: دورکاری - گفتگو با محمد زهتابی
2021-03-18
از بازی‌های آنلاین تا تحلیل رفتار مغز انسان - گفتگو با فرزام ملک‌آرا

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-08-01
برنامه نویسی با کیفیت - گفتگو با حجت جعفری
2019-08-02
چرا بازی می‌سازیم؟ گفتگو با یاسر ژیان
2019-08-08
شور طراحی بازی - گفتگو با حسین حسینیان
2019-08-15
کانسپت آرت - گفتگو با کامیار نصیری‌فر
2019-08-22
طراحی بازی و فرزندان مورتا - گفتگو با آرین بینا
2019-08-29
سینما، بازی، رمان، عشق - گفتگو با متین ایزدی
2019-09-05
بنیان‌گذار رویای بازی‌سازی در ایران - گفتگو با پویا دادگر
2019-09-12
طراحی مرحله و زندگی - گفتگو با آرنو آذر
2019-09-19
موسیقی بازی و دنیای آن - گفتگو با حمیدرضا انصاری
2019-09-26
قصه‌های خالق پسر‌خوانده - گفتگو با محمد زهتابی
2019-10-03
زندگی برای برنامه‌نویسی - گفتگو با یاسر ژیان
2019-10-10
روایت‌هایی از دل - گفتگو با عماد رحمانی
2019-10-17
مهندس هنرمند - گفتگو با سیروس پورلطیفی
2019-10-24
از گیم‌جم تا موفقیت در اپ‌استور - گفتگو با ارغوان انصاری
2019-10-31
زندگی برای خلق کردن - گفتگو با طه رسولی
2019-11-07
تولید و انتشار بازی در ایران - گفتگو با حسن مهدی‌اصل
2019-11-14
مسیر رسیدن به رویای برنامه‌نویس گرافیک - علی صالحی
2019-11-21
رسانه بازی و دنیای آن - گفتگو با نادر امرایی
2019-11-28
همه چیز درباره موارد فنی فرزندان مورتا - رضا هوشنگی
2019-12-05
سرگذشت یک موفقیت - آریا اسرافیلیان
2019-12-12
میوه‌هایی برای تمام فصول - علی نادعلی‌زاده
2019-12-19
از راه‌اندازی جامعه هنرمندان ایران تا تهیه کننده در هلند - امیرحسین عرفانی
2019-12-26
خلق جهان‌های فانتزی، نوشتن و طراحی بازی - حمیدرضا سعیدی
2020-01-02
مسیر یک تهیه کننده موفق و تعامل با بازی‌سازان مستقل - مرک ژیماک
2020-01-09
وقتی کار و لذت یکی می‌شود - گفتگو با محمد امینی
2020-01-16
از عکاسی و فیلم تا طراحی بازی فرزندان مورتا - نریمان قاسمی
2020-01-23
مسیر آکادمیک بازی‌سازی - گفتگو با امین بابادی
2020-01-30
ماجراجویی‌ در سرزمین فناوری - احمدعلی فرهودی
2020-02-06
مدل‌سازی محیط درقلب صنعت بازی‌سازی - احسان ابراهیم‌زاده
2020-02-13
جامعه، تفکر و آمیرزای میلیونی - شهریار ازهاریان‌فر
2020-02-20
کنجکاوی در عالم معنی و فن‌آوری - اشکان سعیدی
2020-02-27
ساخت بستری برای رقابت کوچک و بزرگ - امیرحسین ناطقی
2020-03-05
در آغوش گرفتن هنر - آروین گروسی نژاد
2020-03-12
امید و برنامه‌ریزی - مهدی فنایی
2020-03-19
دل به دریا زدن - آرش نادری
2020-03-26
جلوه‌های خدای جنگ - ساسان حقیقت
2020-04-02
خروج از محدوده امن - احمد محمدنژاد
2020-04-09
گفتگو با میزبان - امیرحسین فصیحی
2021-02-11
مدیر ماجراجو - گفتگو با مهدی بهفرراد
2021-02-15
موضوع: دورکاری - گفتگو با احمد محمدنژاد
2021-02-18
از کنجکاوی تا موفقیت - گفتگو با حسین مزروعی
2021-02-22
موضوع: دورکاری - گفتگو با احسان ابراهیم‌زاده
2021-02-25
شور و خلق - گفتگو با حمیدرضا نیکوفر
2021-03-01
موضوع: دورکاری - گفتگو با طه رسولی
2021-03-04
در مسیر خلق قصه‌ها - گفتگو با حسن کریمی
2021-03-08
موضوع: بازی سفیر عشق - گفتگو با عماد رحمانی
2021-03-11
درباره نوشتن - گفتگو با متین ایزدی
2021-03-15
موضوع: دورکاری - گفتگو با محمد زهتابی
2021-03-18
از بازی‌های آنلاین تا تحلیل رفتار مغز انسان - گفتگو با فرزام ملک‌آرا

Latest Episode