Ghasedaksheno Podcast پادکست قاصدک شنو
Category Arts
Published February 7, 2021
Episodes 162

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

سلام من زهره هاشمی هستم و در "پادکست قاصدک شنو" آموخته ها و خوانده هایم را، از طریق صدا با شما درمیان میگذارم. در هرفصل قاصدک شنو آثاری شامل داستان کوتاه و رمان از یک نویسنده می شنوید و بعد . . در اپیزودی مجزا به معرفی نویسنده، توضیح و نقد اثر می پردازم قاصدک شنو را میتوانید از سایر اپلیکیشن های پادگیر  اندروید و اپل پادکست با جستجوی Ghasedaksheno   نیز بشنوید. اپیزودهای پادکست همراه با عکس و فیلم‌هایی از نویسندگان در کانال تلگرامی https://t.me/Ghasedaksheno و اینستاگرام هم در دسترس خواهند بود https://instagram.com/ghasedaksheno

Available Episodes

2020-09-03
حرفهای زیبایی که کورت ونه گات هرگز نگفته بود
2020-09-03
فصل 1: فیروزه جزایری دوما، قسمت 2-1: عطر سنبل عطر کاج
2020-09-03
فصل 1: فیروزه جزایری دوما- قسمت 9-10: عطرسنبل عطرکاج
2020-09-03
فصل 1: فیروزه جزایری دوما-قسمت 3-4: عطرسنبل،عطرکاج
2020-09-03
فصل 1: فیروزه جزایری دوما-قسمت 5-6: عطرسنبل،عطرکاج
2020-09-03
فصل 1: فیروزه جزایری دوما- قسمت7-8: عطرسنبل عطرکاج
2020-09-03
فصل1: فیروزه جزایری دوما- قسمت 15-16: عطرسنبل عطرکاج
2020-09-03
فصل1: فیروزه جزایری دوما- قسمت11-12: عطرسنبل،عطرکاج
2020-09-03
فصل1: فیروزه جزایری دوما- قسمت 19-20: عطرسنبل عطرکاج-
2020-09-03
فصل1: فیروزه جزایری دوما- قسمت 13-14: عطرسنبل عطرکاج
2020-09-03
فصل1: فیروزه جزایری دوما- قسمت 17-18: عطرسنبل عطرکاج
2020-09-03
فصل1: فیروزه جزایری دوما- قسمت 25(پایان): عطرسنبل عطرکاج
2020-09-03
فصل1: فیروزه جزایری دوما- قسمت 23-24: عطرسنبل عطرکاج
2020-09-03
فصل1: فیروزه جزایری دوما- قسمت21-22: عطرسنبل عطرکاج
2020-09-03
فصل 1- فیروزه جزایری دوما- نقد عطر سنبل عطرکاج
2020-09-04
فصل 2: هوشنگ گلشیری- قسمت1: نمازخانه کوچک من
2020-09-05
فصل2: هوشنگ گلشیری- قسمت 2: معصوم دوم
2020-09-09
فصل2:هوشنگ گلشیری- قسمت 3: پرنده فقط یک پرنده بود
2020-09-10
فصل 2: هوشنگ گلشیری -قسمت 4: مثل همیشه
2020-09-13
فصل 2- هوشنگ گلشیری- قسمت 5: مردی با کراوات سرخ
2020-09-15
فصل2: هوشنگ گلشیری-قسمت 6: فتحنامه مغان
2020-09-17
فصل2: گلشیری نویسنده زمانه اضطراب و خفقان - بخش اول
2020-09-18
فصل 2: گلشیری نویسنده زمانه اضطراب و خفقان . بخش 2
2020-09-21
فصل3: محمدعلی جمالزاده- قسمت1: فارسی شکر است
2020-10-01
فصل3: محمدعلی جمالزاده- قسمت2: بیله دیگ بیله چغندر
2020-10-04
فصل3: محمدعلی جمالزاده- قسمت3: درد دل ملاقربانعلی
2020-10-06
فصل 3: جمالزاده شهروند آزاد رویاهای خویش
2020-10-09
فصل4:خسروشاهانی- قسمت1: عجیب الخلقه ها
2020-10-10
فصل4:خسروشاهانی- قسمت2: ماشین رختشویی
2020-10-11
فصل 4: خسرو شاهانی- قسمت 3: بالارودیها و پایین رودیها
2020-10-13
فصل4: خسروشاهانی- قسمت4: سوغات ولایت
2020-10-15
فصل4: خسروشاهانی- قسمت5: مهمانی
2020-10-18
فصل4: خسروشاهانی- قسمت6: برج تاریخی
2020-10-22
فصل4:خسروشاهانی- قسمت7: وحشت آباد
2020-10-26
فصل4: خسروشاهانی- قسمت8: : سبیل نازنین من
2020-10-29
فصل4: خسروشاهانی- قسمت 9: زباله های دولتی
2020-11-01
فصل5- ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 1)قسمت1
2020-11-03
فصل5:ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 1) قسمت2
2020-11-05
فصل5:ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 1) قسمت3
2020-11-07
فصل5:ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 2) قسمت4
2020-11-09
فصل5:ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 2) قسمت5
2020-11-11
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 3) قسمت6
2020-11-13
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 3) قسمت7
2020-11-15
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 3) قسمت8
2020-11-17
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 4) قسمت 9
2020-11-19
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 4) قسمت10
2020-11-21
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 5) قسمت11
2020-11-23
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 5) قسمت12
2020-11-25
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 6) قسمت13
2020-11-27
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 6) قسمت14
2020-11-29
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 6) قسمت15
2020-12-01
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 7) قسمت16
2020-12-03
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 7) قسمت17
2020-12-03
دکلمه شعر« زندگی» سروده سید علی صالحی
2020-12-05
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 8)قسمت 18
2020-12-06
دکلمه شعر «زنده باش» سروده هوشنگ ابتهاج
2020-12-07
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 8)قسمت 19
2020-12-09
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 9) قسمت 20
2020-12-11
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 9) قسمت 21
2020-12-12
دکلمه شعر «به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد »سروده فروغ فرخزاد
2020-12-13
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 10)قسمت 22
2020-12-15
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 10)قسمت 23
2020-12-16
دکلمه شعر «به باغ همسفران» سروده سهراب سپهری
2020-12-17
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 10)قسمت24
2020-12-19
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 11)قسمت25
2020-12-19
دکلمه شعر «دو قدم مانده که پاییز به یغما برود
2020-12-21
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 11) قسمت26
2020-12-23
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 12)قسمت27
2020-12-25
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش12) قسمت28
2020-12-26
دکلمه شعر افق روشن سروده احمد شاملو
2020-12-27
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 12)قسمت29
2020-12-29
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون:(بخش 13)قسمت30
2020-12-31
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 13)قسمت 31
2021-01-01
دکلمه سه غزل عاشقانه از جواد منفرد
2021-01-02
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 14)قسمت 32
2021-01-03
دکلمه شعر «سلام حال همه ما خوبست»به یاد پرندگان مهاجری که به مقصد نرسیدند
2021-01-04
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 14)قسمت 33
2021-01-06
فصل5:ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 14) قسمت34
2021-01-07
آه از آن رفتگان بی بازگشت. دکلمه شعری از اخوان ثالث به یاد جانباختگان پرواز 752 اوکراین
2021-01-08
فصل5:ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 15) قسمت35
2021-01-10
فصل5:ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 15) قسمت36
2021-01-12
فصل5:ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 16) قسمت37
2021-01-14
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 16)قسمت38
2021-01-16
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 17)قسمت39
2021-01-18
فصل5: ایرج پزشکزاد-دائی جان ناپلئون: (بخش 17)قسمت 40
2021-01-20
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 18)قسمت 41
2021-01-22
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 18)قسمت 42
2021-01-24
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 19)قسمت 43
2021-01-26
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 19) قسمت44
2021-01-28
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 20) قسمت45
2021-01-30
فصل5:ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش21) قسمت46
2021-02-01
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 21) قسمت47
2021-02-03
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش22) قسمت48
2021-02-05
فصل:5 ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 22)قسمت 49
2021-02-07
فصل5: ایرج پزشکزاد-دائی جان ناپلئون (بخش 23)قسمت 50
2021-02-09
فصل5:ایرج پزشکزاد-دائی جان ناپلئون(بخش 23)قسمت 51
2021-02-11
فصل5:ایرج پزشکزاد-دائی جان ناپلئون(بخش 24)قسمت 52
2021-02-13
فصل5:ایرج پزشکزاد-دائی جان ناپلئون(بخش 24)قسمت 53
2021-02-15
فصل5:ایرج پزشکزاد-دائی جان ناپلئون(بخش 25)قسمت 54
2021-02-17
فصل5:ایرج پزشکزاد-دائی جان ناپلئون(بخش 25)قسمت 55
2021-02-19
فصل5 ایرج پزشکزاد دائی جان ناپلئون (بخش مؤخره)قسمت 56 پایان
2021-02-22
دکلمه منظومه مسافر سروده سهراب سپهری
2021-02-24
فصل5: ایرج پزشکزاد- رستم صولتان: تئوریهای دایی جان فانوسقه
2021-03-05
شرح حال ایرج پزشکزاد و نقد رمان دائی جان ناپلئون
2021-03-17
فصل 5:ایرج پزشکزاد: 01- ادب مرد به ز دولت اوست
2021-03-18
فصل 5:ایرج پزشکزاد: 01- ادب مرد به ز دولت اوست،تحریر شد
2021-03-20
فصل 5:ایرج پزشکزاد: 02- ادب مرد به ز دولت اوست، تحریر شد
2021-03-23
فصل 5:ایرج پزشکزاد: 03- ادب مرد به ز دولت اوست، تحریر شد
2021-03-25
فصل 5:ایرج پزشکزاد: 04- ادب مرد به ز دولت اوست، تحریر شد
2021-03-27
فصل 5:ایرج پزشکزاد: 05- ادب مرد به ز دولت اوست، تحریر شد
2021-03-30
فصل 5:ایرج پزشکزاد: 06- ادب مرد به ز دولت اوست، تحریر شد
2021-04-01
فصل 5:ایرج پزشکزاد: 07- ادب مرد به ز دولت اوست، تحریر شد
2021-04-03
فصل 5:ایرج پزشکزاد: 08- ادب مرد به ز دولت اوست، تحریر شد
2021-04-05
فصل 5:ایرج پزشکزاد: 09- ادب مرد به ز دولت اوست، تحریر شد
2021-04-07
فصل 5:ایرج پزشکزاد: 10- ادب مرد به ز دولت اوست، تحریر شد
2021-04-11
دکلمه غزلی از غزلیات شمس تبریزی سروده مولانا جلال الدین محمد بلخی
2021-04-21
فصل6: 01- جامعه شناسی خودمانی؛ چرا درمانده ایم ؟
2021-04-23
فصل 6: حسن نراقی: 02- جامعه شناسی خودمانی: چرا درمانده ایم؟
2021-04-26
فصل 6: حسن نراقی: 03- جامعه شناسی خودمانی: چرا درمانده ایم؟
2021-04-28
فصل6:حسن نراقی: 04- جامعه شناسی خودمانی؛ چرا درمانده ایم؟
2021-04-30
فصل 6: حسن نراقی: 05- جامعه شناسی خودمانی: چرا درمانده ایم؟
2021-05-02
فصل6: حسن نراقی: 06- جامعه شناسی خودمانی؛ چرا درمانده ایم؟
2021-05-04
فصل6: حسن نراقی: 07- جامعه شناسی خودمانی؛ چرا درمانده ایم؟
2021-05-06
فصل 6: حسن نراقی: 08(پایان)- جامعه شناسی خودمانی: چرا درمانده ایم؟
2021-05-11
دکلمه شعری از سیدعلی صالحی
2021-05-13
فصل7: دینو بوتزاتی: 01- بیابان تاتارها
2021-05-15
فصل7- دینو بوتزاتی: 02 بیابان تاتارها
2021-05-17
فصل7- دینو بوتزاتی: 03 بیابان تاتارها
2021-05-19
فصل7- دینو بوتزاتی: 04 بیابان تاتارها
2021-05-21
فصل7- دینو بوتزاتی: 05 بیابان تاتارها
2021-05-23
فصل7- دینو بوتزاتی: 06 بیابان تاتارها
2021-05-25
فصل7- دینو بوتزاتی: 07-بیابان تاتارها
2021-05-27
فصل7- دینو بوتزاتی: 08-بیابان تاتارها
2021-05-29
فصل7- دینو بوتزاتی: 09-بیابان تاتارها
2021-05-31
فصل7- دینو بوتزاتی: 10 بیابان تاتارها
2021-06-01
01- عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست
2021-06-02
فصل7- دینو بوتزاتی: 11-بیابان تاتارها
2021-06-03
02- عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست
2021-06-06
03- عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست
2021-06-07
فصل7- دینو بوتزاتی: 12-بیابان تاتارها
2021-06-09
04- عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست
2021-06-10
فصل7- دینو بوتزاتی: 13-بیابان تاتارها
2021-06-11
05- عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست
2021-06-14
فصل7- دینو بوتزاتی:14- بیابان تاتارها
2021-06-15
06- عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست
2021-06-17
(پایان)فصل7- دینو بوتزاتی: 15-بیابان تاتارها
2021-06-18
07- عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست
2021-06-23
08- عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست
2021-06-25
09- عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست
2021-06-28
10 - عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست
2021-06-30
11- عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست
2021-07-04
12- عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست
2021-07-06
13- عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست
2021-07-09
14- عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست
2021-07-12
15- عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست
2021-07-14
16- عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست
2021-07-14
ضمیمه- چطور به دوستی سوگوار کمک کنم؟
2021-07-24
فصل7- دینو بوتزاتی: داستان کوتاه کولومبره
2021-07-30
فصل 7- دینو بوتزاتی : داستان کوتاه آفرینش
2021-08-05
فصل7- دینو بوتزاتی: داستان کوتاه درس 1980
2021-08-10
فصل7-دینو بوتزاتی: داستان کوتاه مرده ی اشتباهی
2021-08-12
فصل7- دینو بوتزاتی: داستان کوتاه بسیار محرمانه به آقای رئیس

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-09-03
حرفهای زیبایی که کورت ونه گات هرگز نگفته بود
2020-09-03
فصل 1: فیروزه جزایری دوما، قسمت 2-1: عطر سنبل عطر کاج
2020-09-03
فصل 1: فیروزه جزایری دوما- قسمت 9-10: عطرسنبل عطرکاج
2020-09-03
فصل 1: فیروزه جزایری دوما-قسمت 3-4: عطرسنبل،عطرکاج
2020-09-03
فصل 1: فیروزه جزایری دوما-قسمت 5-6: عطرسنبل،عطرکاج
2020-09-03
فصل 1: فیروزه جزایری دوما- قسمت7-8: عطرسنبل عطرکاج
2020-09-03
فصل1: فیروزه جزایری دوما- قسمت 15-16: عطرسنبل عطرکاج
2020-09-03
فصل1: فیروزه جزایری دوما- قسمت11-12: عطرسنبل،عطرکاج
2020-09-03
فصل1: فیروزه جزایری دوما- قسمت 19-20: عطرسنبل عطرکاج-
2020-09-03
فصل1: فیروزه جزایری دوما- قسمت 13-14: عطرسنبل عطرکاج
2020-09-03
فصل1: فیروزه جزایری دوما- قسمت 17-18: عطرسنبل عطرکاج
2020-09-03
فصل1: فیروزه جزایری دوما- قسمت 25(پایان): عطرسنبل عطرکاج
2020-09-03
فصل1: فیروزه جزایری دوما- قسمت 23-24: عطرسنبل عطرکاج
2020-09-03
فصل1: فیروزه جزایری دوما- قسمت21-22: عطرسنبل عطرکاج
2020-09-03
فصل 1- فیروزه جزایری دوما- نقد عطر سنبل عطرکاج
2020-09-04
فصل 2: هوشنگ گلشیری- قسمت1: نمازخانه کوچک من
2020-09-05
فصل2: هوشنگ گلشیری- قسمت 2: معصوم دوم
2020-09-09
فصل2:هوشنگ گلشیری- قسمت 3: پرنده فقط یک پرنده بود
2020-09-10
فصل 2: هوشنگ گلشیری -قسمت 4: مثل همیشه
2020-09-13
فصل 2- هوشنگ گلشیری- قسمت 5: مردی با کراوات سرخ
2020-09-15
فصل2: هوشنگ گلشیری-قسمت 6: فتحنامه مغان
2020-09-17
فصل2: گلشیری نویسنده زمانه اضطراب و خفقان - بخش اول
2020-09-18
فصل 2: گلشیری نویسنده زمانه اضطراب و خفقان . بخش 2
2020-09-21
فصل3: محمدعلی جمالزاده- قسمت1: فارسی شکر است
2020-10-01
فصل3: محمدعلی جمالزاده- قسمت2: بیله دیگ بیله چغندر
2020-10-04
فصل3: محمدعلی جمالزاده- قسمت3: درد دل ملاقربانعلی
2020-10-06
فصل 3: جمالزاده شهروند آزاد رویاهای خویش
2020-10-09
فصل4:خسروشاهانی- قسمت1: عجیب الخلقه ها
2020-10-10
فصل4:خسروشاهانی- قسمت2: ماشین رختشویی
2020-10-11
فصل 4: خسرو شاهانی- قسمت 3: بالارودیها و پایین رودیها
2020-10-13
فصل4: خسروشاهانی- قسمت4: سوغات ولایت
2020-10-15
فصل4: خسروشاهانی- قسمت5: مهمانی
2020-10-18
فصل4: خسروشاهانی- قسمت6: برج تاریخی
2020-10-22
فصل4:خسروشاهانی- قسمت7: وحشت آباد
2020-10-26
فصل4: خسروشاهانی- قسمت8: : سبیل نازنین من
2020-10-29
فصل4: خسروشاهانی- قسمت 9: زباله های دولتی
2020-11-01
فصل5- ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 1)قسمت1
2020-11-03
فصل5:ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 1) قسمت2
2020-11-05
فصل5:ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 1) قسمت3
2020-11-07
فصل5:ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 2) قسمت4
2020-11-09
فصل5:ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 2) قسمت5
2020-11-11
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 3) قسمت6
2020-11-13
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 3) قسمت7
2020-11-15
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 3) قسمت8
2020-11-17
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 4) قسمت 9
2020-11-19
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 4) قسمت10
2020-11-21
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 5) قسمت11
2020-11-23
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 5) قسمت12
2020-11-25
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 6) قسمت13
2020-11-27
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 6) قسمت14
2020-11-29
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 6) قسمت15
2020-12-01
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 7) قسمت16
2020-12-03
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 7) قسمت17
2020-12-03
دکلمه شعر« زندگی» سروده سید علی صالحی
2020-12-05
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 8)قسمت 18
2020-12-06
دکلمه شعر «زنده باش» سروده هوشنگ ابتهاج
2020-12-07
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 8)قسمت 19
2020-12-09
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 9) قسمت 20
2020-12-11
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 9) قسمت 21
2020-12-12
دکلمه شعر «به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد »سروده فروغ فرخزاد
2020-12-13
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 10)قسمت 22
2020-12-15
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 10)قسمت 23
2020-12-16
دکلمه شعر «به باغ همسفران» سروده سهراب سپهری
2020-12-17
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 10)قسمت24
2020-12-19
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 11)قسمت25
2020-12-19
دکلمه شعر «دو قدم مانده که پاییز به یغما برود
2020-12-21
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 11) قسمت26
2020-12-23
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 12)قسمت27
2020-12-25
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش12) قسمت28
2020-12-26
دکلمه شعر افق روشن سروده احمد شاملو
2020-12-27
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 12)قسمت29
2020-12-29
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون:(بخش 13)قسمت30