Histogram | هیستوگرام
Category Arts
Published February 17, 2021
Episodes 52

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در هر قسمت پادکست هیستوگرام راجع به یک موضوع در عکاسی یا فیلم سازی صحبت میکنیم

Available Episodes

2017-02-24
قسمت ۱ | نحوه کار دوربین عکاسی دیجیتال
2017-03-10
قسمت ۲ | عکاسی خیابانی با پیمان یزدانی
2017-03-21
قسمت ۳ | عکاسی پرتره با بابک فتح الهی
2017-03-28
قسمت ۴ | آموزش عکاسی در نور کم
2017-04-26
قسمت ۵ | لیسانس عکاسی بگیریم؟
2017-05-04
قسمت ۶ | عکاسی معماری با الکس میدانی
2017-05-12
قسمت ۷ | روابط در عکاسی با ابراهیم زندی
2017-05-19
قسمت ۸ | عکاسی نوزاد با استودیو جانا
2017-05-30
قسمت ۹ | مسیر امیرعلی ق
2017-06-02
قسمت ۱۰ | عکاسی ورزشی با جاوید نیک پور
2017-08-01
قسمت ۱۱ | فریلنسر
2017-08-14
قسمت ۱۲ | عکاسی نظری با زانیار بلوری
2017-09-14
قسمت ۱۴ | سفرنامه با ارشاد نیک خواه
2017-09-29
قسمت ۱۵ | مسیر ماکان
2017-10-15
قسمت ۱۶ | عکاسی مستند در هایتی
2017-11-11
قسمت ۱۷ | فراخوان دوره اول گرنت هیستوگرام
2017-11-16
قسمت ۱۸ | اهمیت پروژه شخصی در عکاسی
2017-12-05
قسمت ۱۹ | داف‌گرافی
2017-12-15
قسمت ۲۰ | تجهیزات دست دوم عکاسی
2018-04-06
قسمت ۲۱ | درباره دوربین دات نت
2018-04-19
قسمت ۲۲ | آموزش عکاسی عروسی
2018-05-06
قسمت ۲۳ | نقش آرایشگر در تیم عکاسی
2018-05-25
قسمت ۲۴ | فیلم سازی مستند
2018-06-08
قسمت ۲۵ | آینده هوش مصنوعی در عکاسی
2018-06-21
قسمت ۲۶ | تجهیزات عکاسی
2018-09-29
قسمت ۲۷ | به روایت یک شاهد عینی
2018-11-07
قسمت ۲۸ | مسیر نفیسه
2018-11-17
قسمت ۲۹ | دیپلم دو ساله عکاسی
2018-11-30
قسمت ۳۰ | پروپوزال نویسی برای گرنت عکاسی
2019-01-12
قسمت ۳۱ | آموزش عکاسی مراسم
2019-01-28
قسمت ۳۲ | اهمیت نگرش در عکاسی
2019-02-07
قسمت ۳۳ | مدیریت آتلیه عکس ۳ در ۴
2019-02-18
قسمت ۳۴ | مشتری بد؟
2019-03-23
قسمت ۳۵ | آموزش آنلاین عکاسی
2019-04-02
قسمت ۳۶ | برنده دوره ۲ گرنت هیستوگرام
2019-04-20
قسمت ۳۷ | عکاسی تئاتر با بابک حقی
2019-04-26
قسمت ۳۸ | عکاسی مستند با کیانا حایری
2019-05-03
قسمت ۳۹ | بلاگر یا عکاس؟
2019-05-22
قسمت ۴۰ | اصلاح رنگ در سینما با هوتن حق شناس
2019-05-31
قسمت ۴۱ | چهار نکته درباره عکاسی املاک و هتل
2019-12-18
قسمت ۴۲ | عکاسی جنگ سوریه با علی خارا
2020-01-19
قسمت ۴۳ | عکاسی خبری با امین خسروشاهی
2020-03-22
قسمت ۴۴ | ویدیو مارکتینگ با هوتن هاشمی
2020-04-01
قسمت ۴۵ | عکاسی موبایل با مهران مافی
2020-04-07
قسمت ۴۶ | پویان طباطبایی – عکاس مستند و مدرس
2020-04-15
قسمت ۴۷ | حمید ابراهیم‌نیا – VFX Artist
2020-04-19
قسمت ۴۸ | مریم زندی – تجربه ۴۰ سال عکاسی
2020-05-24
قسمت ۴۹ | اقتصاد عکاسی پرتره با بابک فتح الهی
2020-06-02
قسمت ۵۰ | گفت و گویی با فاطمه بهبودی، عکاس مستند
2020-06-13
قسمت ۵۱ | تجربه کارشناسی ارشد عکاسی در ایران و خارج
2020-07-02
قسمت ۵۲ | مجید قهرودی: عکاس نجومی
2021-02-17
قسمت ۵۳ | طراحی صدا با حسن شبانکاره

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2017-02-24
قسمت ۱ | نحوه کار دوربین عکاسی دیجیتال
2017-03-10
قسمت ۲ | عکاسی خیابانی با پیمان یزدانی
2017-03-21
قسمت ۳ | عکاسی پرتره با بابک فتح الهی
2017-03-28
قسمت ۴ | آموزش عکاسی در نور کم
2017-04-26
قسمت ۵ | لیسانس عکاسی بگیریم؟
2017-05-04
قسمت ۶ | عکاسی معماری با الکس میدانی
2017-05-12
قسمت ۷ | روابط در عکاسی با ابراهیم زندی
2017-05-19
قسمت ۸ | عکاسی نوزاد با استودیو جانا
2017-05-30
قسمت ۹ | مسیر امیرعلی ق
2017-06-02
قسمت ۱۰ | عکاسی ورزشی با جاوید نیک پور
2017-08-01
قسمت ۱۱ | فریلنسر
2017-08-14
قسمت ۱۲ | عکاسی نظری با زانیار بلوری
2017-09-14
قسمت ۱۴ | سفرنامه با ارشاد نیک خواه
2017-09-29
قسمت ۱۵ | مسیر ماکان
2017-10-15
قسمت ۱۶ | عکاسی مستند در هایتی
2017-11-11
قسمت ۱۷ | فراخوان دوره اول گرنت هیستوگرام
2017-11-16
قسمت ۱۸ | اهمیت پروژه شخصی در عکاسی
2017-12-05
قسمت ۱۹ | داف‌گرافی
2017-12-15
قسمت ۲۰ | تجهیزات دست دوم عکاسی
2018-04-06
قسمت ۲۱ | درباره دوربین دات نت
2018-04-19
قسمت ۲۲ | آموزش عکاسی عروسی
2018-05-06
قسمت ۲۳ | نقش آرایشگر در تیم عکاسی
2018-05-25
قسمت ۲۴ | فیلم سازی مستند
2018-06-08
قسمت ۲۵ | آینده هوش مصنوعی در عکاسی
2018-06-21
قسمت ۲۶ | تجهیزات عکاسی
2018-09-29
قسمت ۲۷ | به روایت یک شاهد عینی
2018-11-07
قسمت ۲۸ | مسیر نفیسه
2018-11-17
قسمت ۲۹ | دیپلم دو ساله عکاسی
2018-11-30
قسمت ۳۰ | پروپوزال نویسی برای گرنت عکاسی
2019-01-12
قسمت ۳۱ | آموزش عکاسی مراسم
2019-01-28
قسمت ۳۲ | اهمیت نگرش در عکاسی
2019-02-07
قسمت ۳۳ | مدیریت آتلیه عکس ۳ در ۴
2019-02-18
قسمت ۳۴ | مشتری بد؟
2019-03-23
قسمت ۳۵ | آموزش آنلاین عکاسی
2019-04-02
قسمت ۳۶ | برنده دوره ۲ گرنت هیستوگرام
2019-04-20
قسمت ۳۷ | عکاسی تئاتر با بابک حقی
2019-04-26
قسمت ۳۸ | عکاسی مستند با کیانا حایری
2019-05-03
قسمت ۳۹ | بلاگر یا عکاس؟
2019-05-22
قسمت ۴۰ | اصلاح رنگ در سینما با هوتن حق شناس
2019-05-31
قسمت ۴۱ | چهار نکته درباره عکاسی املاک و هتل
2019-12-18
قسمت ۴۲ | عکاسی جنگ سوریه با علی خارا
2020-01-19
قسمت ۴۳ | عکاسی خبری با امین خسروشاهی
2020-03-22
قسمت ۴۴ | ویدیو مارکتینگ با هوتن هاشمی
2020-04-01
قسمت ۴۵ | عکاسی موبایل با مهران مافی
2020-04-07
قسمت ۴۶ | پویان طباطبایی – عکاس مستند و مدرس
2020-04-15
قسمت ۴۷ | حمید ابراهیم‌نیا – VFX Artist
2020-04-19
قسمت ۴۸ | مریم زندی – تجربه ۴۰ سال عکاسی
2020-05-24
قسمت ۴۹ | اقتصاد عکاسی پرتره با بابک فتح الهی
2020-06-02
قسمت ۵۰ | گفت و گویی با فاطمه بهبودی، عکاس مستند
2020-06-13
قسمت ۵۱ | تجربه کارشناسی ارشد عکاسی در ایران و خارج
2020-07-02
قسمت ۵۲ | مجید قهرودی: عکاس نجومی
2021-02-17
قسمت ۵۳ | طراحی صدا با حسن شبانکاره

Latest Episode