ifritcast
Category Arts
Published January 31, 2021
Episodes 20

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

راوی قصه‌های کتاب هزار و یک شب، زنی است بنام شهرزاد که برای نجات جان خود هر شب قصه‌ای را برای شهریار(که در پادکست شاه‌زمان خوانده می‌شود) تعریف میکند. شاه‌زمان مردی است که به علت خیانت زنش قصد جان همه‌ی دختران سرزمینش را کرده است. در کتاب هزار و یک شب قصه‌ها در شب‌های متعددی تعریف میشوند که در این پادکست، هر چند شبِ به هم مرتبط را به صورت یک پادکست سریالی خواهید شنید. راوی پادکست عفریت(آرش دبستانی) با حفظ فرم هزار و یک شب آنها را تعریف میکند این پادکست هر هفته پخش می‌شود. تدوینگر: صنم اوشلی میکس و مستر: مهیار رضوان این برنامه مناسب کودکان نیست*

Available Episodes

2020-10-31
اپیزود اول | پادکست عفریت-شا‌ه‌زمان
2020-11-12
!اپیزود دوم | سریال غول و بازرگان-قسمت اول، تو رو چه به خرما خوردن
2020-11-27
اپیزود سوم-سریال غول و بازرگان قسمت دوم-کنیزی از بازار شام
2020-12-08
اپیزود چهارم-سریال غول و بازرگان قسمت سوم(آخر)-کبوترخونه عالمی داره
2020-12-21
اپیزود پنجم-سریال ماهیگیر و دیو-قسمت اول
2020-12-28
ایپزود ششم-سریال ماهیگیر و دیو-قسمت دوم
2021-01-02
اپیزود هفتم-سریال ماهیگیر و دیو-قسمت سوم
2021-01-11
اپیزود هشتم- سریال ماهیگیر و دیو-قسمت چهارم
2021-01-17
اپیزود نهم-سریال ماهیگیر و دیو-قسمت پنجم
2021-01-24
اپیزود دهم-سریال ماهیگیر و دیو-قسمت ششم
2021-01-31
اپیزود یازدهم-سریال ماهیگیر و دیو- قسمت هفتم آخر
2021-02-14
اپیزود دوازدهم- سریال باربر و سه دختر- قسمت اول
2021-02-21
اپیزود سیزدهم- سریال باربر و سه دختر- قسمت دوم
2021-02-28
اپیزود چهاردهم-سریال باربر و سه دختر-قسمت سوم
2021-03-07
اپیزود پانزدهم-سریال باربر و سه دختر-قسمت چهارم
2021-03-14
اپیزود شانزدهم-سریال باربر و سه دختر-قسمت پنجم
2021-03-21
اپیزود هفدهم-سریال باربر و سه دختر- قسمت ششم
2021-03-28
اپیزود هجدهم-سریال باربر و سه دختر-قسمت هفتم
2021-04-04
اپیزود نوزدهم-سریال باربر و سه دختر-قسمت هشتم
2021-04-11
اپیزود بیستم-سریال باربر و سه دختر- قسمت هفتم(آخر)

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-10-31
اپیزود اول | پادکست عفریت-شا‌ه‌زمان
2020-11-12
!اپیزود دوم | سریال غول و بازرگان-قسمت اول، تو رو چه به خرما خوردن
2020-11-27
اپیزود سوم-سریال غول و بازرگان قسمت دوم-کنیزی از بازار شام
2020-12-08
اپیزود چهارم-سریال غول و بازرگان قسمت سوم(آخر)-کبوترخونه عالمی داره
2020-12-21
اپیزود پنجم-سریال ماهیگیر و دیو-قسمت اول
2020-12-28
ایپزود ششم-سریال ماهیگیر و دیو-قسمت دوم
2021-01-02
اپیزود هفتم-سریال ماهیگیر و دیو-قسمت سوم
2021-01-11
اپیزود هشتم- سریال ماهیگیر و دیو-قسمت چهارم
2021-01-17
اپیزود نهم-سریال ماهیگیر و دیو-قسمت پنجم
2021-01-24
اپیزود دهم-سریال ماهیگیر و دیو-قسمت ششم
2021-01-31
اپیزود یازدهم-سریال ماهیگیر و دیو- قسمت هفتم آخر
2021-02-14
اپیزود دوازدهم- سریال باربر و سه دختر- قسمت اول
2021-02-21
اپیزود سیزدهم- سریال باربر و سه دختر- قسمت دوم
2021-02-28
اپیزود چهاردهم-سریال باربر و سه دختر-قسمت سوم
2021-03-07
اپیزود پانزدهم-سریال باربر و سه دختر-قسمت چهارم
2021-03-14
اپیزود شانزدهم-سریال باربر و سه دختر-قسمت پنجم
2021-03-21
اپیزود هفدهم-سریال باربر و سه دختر- قسمت ششم
2021-03-28
اپیزود هجدهم-سریال باربر و سه دختر-قسمت هفتم
2021-04-04
اپیزود نوزدهم-سریال باربر و سه دختر-قسمت هشتم
2021-04-11
اپیزود بیستم-سریال باربر و سه دختر- قسمت هفتم(آخر)

Latest Episode