In Roozha | پادکست این روزها
Published February 15, 2021
Episodes 61

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

این روزها، حکایت‌هایی است جالب و شنیدنی و تأمّل برانگیز از تجربه‌های روزهای همه ما، تجربه‌هایی از شکست ها و پیروزی‌ها، از همدلی ها و همدردی‌ها و از یادآوری‌ها و یادگیری‌ها! حکایت‌هایی که گاهی الهام گرفته و گاهی هم بازگو کنندۀ رویدادهای واقعی است. این روزها، هر دو هفته یک‌بار، روزهای دوشنبه، از صدای رادیو پیام دوست پخش می‌شود. نوشین آگاهی نویسنده و مجری این برنامه است.

Available Episodes

2019-02-11
این روزها – روز جهانی مشارکت زنان و دختران در علوم
2019-02-25
«این روزها – به پیشواز «ایام ها
2019-03-11
این روزها – جلوه‌های زیبای دوستی در اجتماعی منسجم
2019-03-25
این روزها – پیام جاودانه نوروز
2019-04-07
این روزها – درد و دل دوستانه
2019-04-22
این روزها – عید رضوان عید گل
2019-05-12
این روزها – اعلان ساخت بنای آرامگاه ابدی حضرت عبدالبهاء
2019-06-09
این روزها – به مناسبت روز دی-دی (D Day)
2019-06-23
این روزها - زندگی همین حالاست
2019-07-07
این روزها – کودکانِ جهانِ بی رحم ما
2019-07-21
این روزها – بینش های برآمده از دین در توسعه
2019-08-04
این روزها – قاضی فرانک کپریو (Frank Caprio)
2019-08-18
این روزها – آیین آینه
2019-09-01
این روزها – انسان هایی که «عالم انسانی را نورانی می کنند»
2019-09-15
این روزها – در آستانۀ دویستمین سالروز تولد حضرت باب
2019-09-29
این روزها - گوشه ایی از تاریخ آیین بهائی
2019-10-14
این روزها – تأملی در پیام اخیر بیت العدل اعظم
2019-11-04
این روزها - سالروز درگذشت حضرت ولی امرالله
2019-11-18
این روزها - تأملی در اصل عدالت و تأمین رفاه اجتماعی
2019-12-02
این روزها - به مناسبت روز جهانی لغو برده داری
2019-12-16
این روزها - چند نکته آموزنده از هلن کلر
2019-12-30
این روزها - به مناسبت روز سال نو میلادی
2020-01-14
این روزها – به یاد قربانیان فاجعه سفوط هواپیمای اوکرینی
2020-01-27
این روزها - راستگویی در خانه و جامعه
2020-02-10
این روزها - یادی از فریدون مشیری
2020-03-09
این روزها - تاملی در کیفیت اطلاعات این روزها
2020-03-30
این روزها - پیام های سرسبز نوروزی
2020-04-13
این روزها - تلاش های زیبای انسان دوستی
2020-05-04
این روزها - تاملی در واژه Leadership - رهبری
2020-05-18
این روزها - این زمان می گذرد
2020-06-01
این روزها - کنفرانس بحران زیست محیطی
2020-06-15
این روزها - طنین محبت
2020-07-13
این روزها - صحراهای خشک سرسبز میشوند.
2020-07-27
این روزها - تشدید خشونت علیه زنان
2020-08-10
این روزها - شهرسازی و انسان ها
2020-08-24
این روزها - ترویج خودکفایی، پروژه خدمت و توسعه
2020-09-07
این روزها - آموزش برای ساختن پل های تفاهم
2020-09-21
این روزها - به مناسبت روز صلح جهانی
2020-10-05
این روزها - تاملی در پیام بیت العدل اعظم به بهائیان آمریکا
2020-10-12
این روزها - به یاد زندانیان ایران زمین
2020-10-26
این روزها - معبد بهائی در کنگو
2020-11-09
این روزها - جامعه بهائی در کشور شیلی
2020-11-23
این روزها - آیین بهائی الهام بخش یک مدرسه در السالوادر
2020-12-07
این روزها - هویت مشترک با وجود تفاوت‌ها
2020-12-21
این روزها - اولین برف این دیار
2021-01-04
این روزها ـ اهمیت تاریخی سال ۲۰۲۱
2021-01-18
این روزها ـ سالروز مارتین لوتر کینگ، رهبر فقید جنبش مدنی آمریکا
2021-02-01
این روزها ـ نشریه آنلاین «عالم بهائی»
2021-02-15
این روزها ـ یادی از سقراط حکیم بزرگ یونان
2021-03-01
این روزها ـ تأملی در اولین روز ماه صیام
2021-03-15
این روزها ـ کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور
2021-04-05
این روزها - «یادداشت‌هایی درباره حضرت عبدالبهاء»
2021-04-19
این روزها - به استقبال رضوان
2021-05-03
این روزها - روز جهانی آزادی مطبوعات
2021-05-17
این روزها - یادی از استاد عبدالوهاب شهیدی
2021-05-31
این روزها - مهربانی با حیوانات
2021-06-14
این روزها - تاملی در مفهوم خرد
2021-06-27
این روزها - تاملی در واژه «توکل»
2021-07-12
این روزها - با شعری از سهراب سپهری
2021-07-26
این روزها - وب‌سایت جدید «راستی»
2021-08-09
این روزها - تاملی در مفهوم «زندگی یک‌پارچه»

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-02-11
این روزها – روز جهانی مشارکت زنان و دختران در علوم
2019-02-25
«این روزها – به پیشواز «ایام ها
2019-03-11
این روزها – جلوه‌های زیبای دوستی در اجتماعی منسجم
2019-03-25
این روزها – پیام جاودانه نوروز
2019-04-07
این روزها – درد و دل دوستانه
2019-04-22
این روزها – عید رضوان عید گل
2019-05-12
این روزها – اعلان ساخت بنای آرامگاه ابدی حضرت عبدالبهاء
2019-06-09
این روزها – به مناسبت روز دی-دی (D Day)
2019-06-23
این روزها - زندگی همین حالاست
2019-07-07
این روزها – کودکانِ جهانِ بی رحم ما
2019-07-21
این روزها – بینش های برآمده از دین در توسعه
2019-08-04
این روزها – قاضی فرانک کپریو (Frank Caprio)
2019-08-18
این روزها – آیین آینه
2019-09-01
این روزها – انسان هایی که «عالم انسانی را نورانی می کنند»
2019-09-15
این روزها – در آستانۀ دویستمین سالروز تولد حضرت باب
2019-09-29
این روزها - گوشه ایی از تاریخ آیین بهائی
2019-10-14
این روزها – تأملی در پیام اخیر بیت العدل اعظم
2019-11-04
این روزها - سالروز درگذشت حضرت ولی امرالله
2019-11-18
این روزها - تأملی در اصل عدالت و تأمین رفاه اجتماعی
2019-12-02
این روزها - به مناسبت روز جهانی لغو برده داری
2019-12-16
این روزها - چند نکته آموزنده از هلن کلر
2019-12-30
این روزها - به مناسبت روز سال نو میلادی
2020-01-14
این روزها – به یاد قربانیان فاجعه سفوط هواپیمای اوکرینی
2020-01-27
این روزها - راستگویی در خانه و جامعه
2020-02-10
این روزها - یادی از فریدون مشیری
2020-03-09
این روزها - تاملی در کیفیت اطلاعات این روزها
2020-03-30
این روزها - پیام های سرسبز نوروزی
2020-04-13
این روزها - تلاش های زیبای انسان دوستی
2020-05-04
این روزها - تاملی در واژه Leadership - رهبری
2020-05-18
این روزها - این زمان می گذرد
2020-06-01
این روزها - کنفرانس بحران زیست محیطی
2020-06-15
این روزها - طنین محبت
2020-07-13
این روزها - صحراهای خشک سرسبز میشوند.
2020-07-27
این روزها - تشدید خشونت علیه زنان
2020-08-10
این روزها - شهرسازی و انسان ها
2020-08-24
این روزها - ترویج خودکفایی، پروژه خدمت و توسعه
2020-09-07
این روزها - آموزش برای ساختن پل های تفاهم
2020-09-21
این روزها - به مناسبت روز صلح جهانی
2020-10-05
این روزها - تاملی در پیام بیت العدل اعظم به بهائیان آمریکا
2020-10-12
این روزها - به یاد زندانیان ایران زمین
2020-10-26
این روزها - معبد بهائی در کنگو
2020-11-09
این روزها - جامعه بهائی در کشور شیلی
2020-11-23
این روزها - آیین بهائی الهام بخش یک مدرسه در السالوادر
2020-12-07
این روزها - هویت مشترک با وجود تفاوت‌ها
2020-12-21
این روزها - اولین برف این دیار
2021-01-04
این روزها ـ اهمیت تاریخی سال ۲۰۲۱
2021-01-18
این روزها ـ سالروز مارتین لوتر کینگ، رهبر فقید جنبش مدنی آمریکا
2021-02-01
این روزها ـ نشریه آنلاین «عالم بهائی»
2021-02-15
این روزها ـ یادی از سقراط حکیم بزرگ یونان
2021-03-01
این روزها ـ تأملی در اولین روز ماه صیام
2021-03-15
این روزها ـ کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور
2021-04-05
این روزها - «یادداشت‌هایی درباره حضرت عبدالبهاء»
2021-04-19
این روزها - به استقبال رضوان
2021-05-03
این روزها - روز جهانی آزادی مطبوعات
2021-05-17
این روزها - یادی از استاد عبدالوهاب شهیدی
2021-05-31
این روزها - مهربانی با حیوانات
2021-06-14
این روزها - تاملی در مفهوم خرد
2021-06-27
این روزها - تاملی در واژه «توکل»
2021-07-12
این روزها - با شعری از سهراب سپهری
2021-07-26
این روزها - وب‌سایت جدید «راستی»
2021-08-09
این روزها - تاملی در مفهوم «زندگی یک‌پارچه»

Latest Episode