KoochCast کوچ‌کست
Published May 17, 2021
Episodes 13

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

بعنوان یک مهاجر که سالیان سال است که شنونده دردها، رنج‌ها، شکست‌ها و موفقیت های مهاجرین زیادی بوده‌ام تصمیم گرفتم این پادکست را تهیه کنم تا شنونده قصه‌های شما دوستان مهاجر باشم و باشیم . اگر سالیان پیش به قصد ادامه تحصیل، تغییرات شغلی، تشکیل خانواده یا زندگی بهتر و امن تر به عنوان پناهنده مهاجرت کرده اید، خوشحال می‌شوم در پادکست کوچ‌کست روایت‌گر زندگی خود باشید .

Available Episodes

2021-02-23
(1) پوریا ثابتیان، پزشکی که شب اول ورودش در آلمان را بر روی یک نیمکت پارک گذراند
2021-02-23
(2) علی خلج یا دی جی نامیتو؛پناهنده سابق که کلاپ های بزرگ جهان را به لرزه درمی‌آورد
2021-02-24
(3) فریبا ناجی، دختری که با یک چمدان بزرگ تر از خودش برای آزادی مهاجرت کرد
2021-02-27
(4) حسین عسکری، صبح دانشجو و شب کوکتل بار
2021-03-05
(5) مونا اکرمی، دانشجویی که با گارسونی شروع کرد و وارد سیاست شد
2021-03-18
(6) شاهین نجفی؛ دو دستی خودم را تحویل پلیس فرانکفورت دادم
2021-03-26
(7) علی صمدی، کارگردان معروف آلمان که اوایل با جواب ردی پناهندگی در سالن دانشگاه می‌خوابید
2021-04-01
(8) امید نوری‌پور، از نظافت هتل تا نماینده پارلمان آلمان
2021-04-06
(9) هادی خرسندی: اول اومدیم ساندویچ بفروشیم ولی برگشتیم به سمت کاغذ و قلم
2021-04-25
(10) آیدا قجر - در رستوران کار کردم و با اولین حقوقم برای پسرم کفش خریدم
2021-05-17
(11) الناز نوروزی: زمانی به پوستر شاهرخ خان در اتاقم می‌نگریستم، الان با او جلوی دوربین بازی می‌کنم
2021-05-28
(13) لونا شاد: بعد از یک سال بیکاری در فرانسه وارد صدای آمریکا شدم
2021-07-04
(13) حامد احسانی و مهدی پارسا: آمدن به آفریقا یک شوک فرهنگی بزرگ بود

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-02-23
(1) پوریا ثابتیان، پزشکی که شب اول ورودش در آلمان را بر روی یک نیمکت پارک گذراند
2021-02-23
(2) علی خلج یا دی جی نامیتو؛پناهنده سابق که کلاپ های بزرگ جهان را به لرزه درمی‌آورد
2021-02-24
(3) فریبا ناجی، دختری که با یک چمدان بزرگ تر از خودش برای آزادی مهاجرت کرد
2021-02-27
(4) حسین عسکری، صبح دانشجو و شب کوکتل بار
2021-03-05
(5) مونا اکرمی، دانشجویی که با گارسونی شروع کرد و وارد سیاست شد
2021-03-18
(6) شاهین نجفی؛ دو دستی خودم را تحویل پلیس فرانکفورت دادم
2021-03-26
(7) علی صمدی، کارگردان معروف آلمان که اوایل با جواب ردی پناهندگی در سالن دانشگاه می‌خوابید
2021-04-01
(8) امید نوری‌پور، از نظافت هتل تا نماینده پارلمان آلمان
2021-04-06
(9) هادی خرسندی: اول اومدیم ساندویچ بفروشیم ولی برگشتیم به سمت کاغذ و قلم
2021-04-25
(10) آیدا قجر - در رستوران کار کردم و با اولین حقوقم برای پسرم کفش خریدم
2021-05-17
(11) الناز نوروزی: زمانی به پوستر شاهرخ خان در اتاقم می‌نگریستم، الان با او جلوی دوربین بازی می‌کنم
2021-05-28
(13) لونا شاد: بعد از یک سال بیکاری در فرانسه وارد صدای آمریکا شدم
2021-07-04
(13) حامد احسانی و مهدی پارسا: آمدن به آفریقا یک شوک فرهنگی بزرگ بود

Latest Episode