MaHa | ماها
Published April 25, 2021
Episodes 26

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

خیلی وقت‌ها به شوخی و جدی، با صدای بلند یا فقط در دل خودمان فکر می‌کنیم که «ما خوبیم و بقیه بدند». اگر در جامعه کاری درست انجام نمی‌شود، اگر زندگی و مناسبات اطراف‌مان به شیوه‌ای است که نمی‌پسندیم، اگر دروغ و ریا و فضولی و بی‌مسئولیتی در کار است، اگر در فضاهای عمومی آشغال هست، اگر در شهر که راه می‌رویم به هم تنه می‌زنیم و از احترام شهروندی خبری نیست، اگر در صف همدیگر را هُل می‌دهیم و همیشه عجله داریم، در همه‌ی این موقعیت‌های فرضی همیشه گروهی هستند به نام «دیگران»، «آنها»، «مردم»؛ گروهی جدا از «ما» که مسئولیت همه چیز همیشه متوجه آنهاست. اما آیا دیگران از ما، از «ماها»، جدا هستند؟ ما تا چه حد بخشی از دیگران هستیم؟ رفتار دیگران چقدر آیینه‌ی رفتار ماست؟ جامعه را چه کسانی می‌سازند؟‌ ما یا آنها؟ «رسانه‌ی پارسی» با هدفِ توجه‌دادن به این پرسش‌ها از یک سو، و بررسی و بازبینیِ «ما» و نقش آن در جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم از سوی دیگر، مجموعه‌ی پادکست تازه‌ای تهیه کرده است. این مجموعه کاری است از حسین قاضیان، جامعه‌شناس و فهیمه خضر حیدری، روزنامه‌نگار. مجموعه‌ی پادکست «ماها» در ۱۲ قسمت به صورت هفتگی از «رسانه‌ی پارسی» پخش خواهد شد و هر بار به یکی از مسائل اجتماعی در جامعه‌ی ایرانی می‌پردازد؛ مسائلی که «ما» همه از آن شکایت داریم اما اغلب حواس‌مان به نقش خودمان در تولید و بازتولید این مسائل نیست.

Available Episodes

2019-10-10
معرفی پادکست ماها
2019-10-26
۱. پول
2019-11-02
۲. دروغ‌گویی
2019-11-09
۳. فرهنگ آشغال
2019-11-16
۴. فضولی
2019-11-23
۵. رانندگی
2019-11-30
۶. تنهایی
2019-12-07
۷. سندرم پای بی‌قرار
2019-12-14
۸. غیبت
2019-12-20
۹. دقیقه نود
2019-12-28
۱۰. حرف مردم
2020-01-04
۱۱. زبان تحقیرآمیز
2020-01-11
۱۲. احترام
2021-01-31
تیزر فصل دوم
2021-02-07
۱. عادات غذایی و کرونا
2021-02-14
۲. خشم
2021-02-21
۳. انگلیسی در فارسی
2021-02-28
۴. خود بودن
2021-03-07
۵. قضاوت
2021-03-14
۶. امید
2021-03-21
۷. نژادپرستی
2021-03-28
۸. متلک
2021-04-04
۹. بیگانه‌ستیزی و ازخودبیزاری
2021-04-11
۱۰. ناموس
2021-04-18
۱۱. جهانی‌شدن و کرونا
2021-04-25
۱۲. لاکچری

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-10-10
معرفی پادکست ماها
2019-10-26
۱. پول
2019-11-02
۲. دروغ‌گویی
2019-11-09
۳. فرهنگ آشغال
2019-11-16
۴. فضولی
2019-11-23
۵. رانندگی
2019-11-30
۶. تنهایی
2019-12-07
۷. سندرم پای بی‌قرار
2019-12-14
۸. غیبت
2019-12-20
۹. دقیقه نود
2019-12-28
۱۰. حرف مردم
2020-01-04
۱۱. زبان تحقیرآمیز
2020-01-11
۱۲. احترام
2021-01-31
تیزر فصل دوم
2021-02-07
۱. عادات غذایی و کرونا
2021-02-14
۲. خشم
2021-02-21
۳. انگلیسی در فارسی
2021-02-28
۴. خود بودن
2021-03-07
۵. قضاوت
2021-03-14
۶. امید
2021-03-21
۷. نژادپرستی
2021-03-28
۸. متلک
2021-04-04
۹. بیگانه‌ستیزی و ازخودبیزاری
2021-04-11
۱۰. ناموس
2021-04-18
۱۱. جهانی‌شدن و کرونا
2021-04-25
۱۲. لاکچری

Latest Episode