Mamouriat ماموریت
Published March 4, 2021
Episodes 88

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

هدف ما این است تا از طریق برنامه های مرتب هفتگی که هر جمعه برای شما مهیا خواهد بود، که شامل خبر، مهمانان ویژه، مصاحبه، معرفی منابع مسیحی، سرود پرستشی و موضوع های خاصی که راجع به اونها صحبت خواهیم کرد، مثل کلیسا و جلسات خانگی، مسیحیان تحت جفا، مسائل روزانه و عملی جوان مسیحی در ایران، بتونیم خیلی از سوالات شما را جواب بدیم و باعث شما برکت بشیم.

Available Episodes

2017-04-12
تبلیغ پادکاست های ماموریت
2017-04-13
قسمت ۱: هدف و مخاطبین پادکاست ماموریت
2017-04-27
قسمت ۲: عوامل شروع کلیسای خانگی - کشیش ادوارد هوسپیان
2017-05-04
قسمت ۳: داستان زندگی من
2017-05-12
قسمت ۴: نقش جوانان در عصر تکنولوژی - حسین امیری
2017-05-18
قسمت ۵: ۵ نکته قابل توجه، قبل و بعد از خواندن کتاب مقدس
2017-05-25
قسمت ۶: ۵ نکته قابل توجه در هنگام خواندن کتاب مقدس
2017-06-01
قسمت ۷: نقش جوانان مسیحی در جامعه - کورش جهانشاهی
2017-06-08
قسمت ۸: گروه خانگی جوانان - کورش جهانشاهی
2017-06-15
قسمت ۹: خدا، خانواده، خدمت، خودم
2017-06-22
قسمت ۱۰: خاطرات و برکات در ایران - کشیش مالکوم استیر
2017-06-29
قسمت ۱۱: تشبیه شناسی
2017-07-06
قسمت ۱۲: پرستش در کلیسای خانگی (۱) - تالی هوسپیان
2017-07-13
قسمت ۱۳: پرستش در کلیسای خانگی (۲) - تالی هوسپیان
2017-07-20
قسمت ۱۴: منابع آنلاین مسیحی
2017-08-24
قسمت ۱۵: آغاز فصل دوم - نظرات شما
2017-08-31
قسمت ۱۶: نگرشی بر کلیسای خانگی ایران - کشیش مالکوم استیر
2017-09-07
قسمت ۱۷: ۷×۷ در انجیل یوحنا
2017-09-14
قسمت ۱۸: بازگشت ثانوی عیسی مسیح - حسین امیری
2017-09-21
قسمت ۱۹: مرگ مقبول خدا - کشیش ادوارد هوسپیان
2017-09-28
قسمت ۲۰: تجرد یا ازدواج در خدمت؟
2017-10-05
قسمت ۲۱: بالانس خانواده و خدمت
2017-10-19
قسمت ۲۲: حق شهروند مسیحی در ایران - کشیش منصور برجی
2017-10-26
قسمت ۲۳: ۱۲ نکته امنیتی برای کلیسای خانگی ایران
2017-11-02
قسمت ۲۴: روز جهانی دعا برای کلیسای جفا دیده
2017-11-09
قسمت ۲۵: هویت (۱) - رزیتا هوسپیان
2017-11-16
قسمت ۲۶: هویت (۲) - رزیتا هوسپیان
2017-11-24
قسمت ۲۷: بشارت در ایران
2017-11-30
قسمت ۲۸: اهمیت مشاوره مسیحی - کشیش روبرت آسریان
2017-12-07
قسمت ۲۹: کاربرد مشاوره مسیحی - کشیش روبرت آسریان
2017-12-14
قسمت ۳۰: ۱۰ کتاب برتر مسیحی - پایان فصل دوم
2017-12-21
ویژه برنامه کریسمس
2018-04-26
تبلیغ فصل ۳ پادکاست های ماموریت - تصویری
2018-04-26
تبلیغ فصل ۳ پادکاست های ماموریت - صوتی
2018-04-27
قسمت ۳۱: دید و رویای کلیسای خانگی - تصویری
2018-04-27
قسمت ۳۱: دید و رویای کلیسای خانگی - صوتی
2018-05-04
قسمت ۳۲: تعریف کتاب مقدسی کلیسای خانگی - تصویری
2018-05-04
قسمت ۳۲: تعریف کتاب مقدسی کلیسای خانگی - صوتی
2018-05-11
قسمت ۳۳: اقدامات لازم برای شروع کلیسای خانگی - تصویری
2018-05-11
قسمت ۳۳: اقدامات لازم برای شروع کلیسای خانگی - صوتی
2018-05-18
قسمت ۳۴: امنیت در کلیسای خانگی - تصویری
2018-05-18
قسمت ۳۴: امنیت در کلیسای خانگی - صوتی
2018-05-25
قسمت ۳۵: اداره کلیسای خانگی (۱) - تصویری
2018-05-25
قسمت ۳۵: اداره کلیسای خانگی (۱) - صوتی
2018-06-01
قسمت ۳۶: اداره کلیسای خانگی (۲) - تصویری
2018-06-01
قسمت ۳۶: اداره کلیسای خانگی (۲) - صوتی
2018-06-08
قسمت ۳۷: شبانی کلیسای خانگی (۱) - تصویری
2018-06-08
قسمت ۳۷: شبانی کلیسای خانگی (۱) - صوتی
2018-06-15
قسمت ۳۸: شبانی کلیسای خانگی (۲) - تصویری
2018-06-15
قسمت ۳۸: شبانی کلیسای خانگی (۲) - صوتی
2018-06-22
قسمت ۳۹: پرستش در کلیسای خانگی - تصویری
2018-06-22
قسمت ۳۹: پرستش در کلیسای خانگی - صوتی
2018-06-29
قسمت ۴۰: پیغام و موعظه در کلیسای خانگی - تصویری
2018-06-29
قسمت ۴۰: پیغام و موعظه در کلیسای خانگی - صوتی
2018-07-06
قسمت ۴۱: جفا در کلیسا خانگی - تصویری
2018-07-06
قسمت ۴۱: جفا در کلیسا خانگی - صوتی
2018-07-13
قسمت ۴۲: تجربه زندان - تصویری
2018-07-13
قسمت ۴۲: تجربه زندان - صوتی
2018-07-20
قسمت ۴۳: هدایا و ده یک و اختتامیه فصل ۳ - تصویری
2018-07-20
قسمت ۴۳: هدایا و ده یک و اختتامیه فصل ۳ - صوتی
2020-03-17
قسمت ۴۴: ویژه برنامه ویروس کرونا
2020-03-17
قسمت ۴۴: ده مقایسه شرایط ویروس کرونا با عیسی مسیح
2020-04-17
قسمت ۴۵: ده راه مقابله با غم و افسرگی در ایام قرنطینه
2020-04-21
قسمت ۴۶: روزهای ترس و غم - روز جمعه
2020-04-24
قسمت ۴۷: روزهای سردگمی و سوگواری - روز شنبه
2020-04-28
قسمت ۴۸: روزهای شادی و آزادی - روز یکشنبه
2020-04-30
قسمت ۴۹: درسهایی از زندگی یوسف
2020-05-05
قسمت ۵۰: درسهایی از زندگی ایلیای نبی
2020-05-08
قسمت ۵۱: درسهایی از زندگی ایوب
2020-05-12
قسمت ۵۲: درسهایی از زندگی دانیال نبی
2020-05-15
قسمت ۵۳: درسهایی از زندگی یونس نبی
2020-05-19
قسمت ۵۴: جمع بندی و امید به سوی آینده
2020-11-05
قسمت ۵۵: مقدمه فصل ۵ پادکاست ماموریت
2020-11-12
قسمت ۵۶: جهان بینی مسیحی
2020-11-19
قسمت ۵۷: اعتراف و توبه
2020-11-26
قسمت ۵۸: انکار نفس، تسلیم و اطاعت
2020-12-03
قسمت ۵۹: نقش کتاب مقدس در زندگی
2020-12-10
قسمت ۶۰: ۴ موضوعی که خدا از ما انتظار دارد
2020-12-17
قسمت ۶۱: خدمت فروتانانه مسیحی
2021-01-07
قسمت ۶۲: الویت های وقت و زندگی
2021-01-14
قسمت ۶۳: سکوت و خلوت
2021-01-21
قسمت ۶۴: انتظارات و فشار خانواده و اجتماع
2021-01-28
قسمت ۶۵: فرهنگ ایرانی و ایمان مسیحی
2021-02-04
قسمت ۶۶: رسانه، مطبوعات و شبکه های اجتماعی
2021-02-11
قسمت ۶۷: راستی و حقیقت
2021-02-18
قسمت ۶۸: شَک و لغزش
2021-02-25
قسمت ۶۹: کلیسا و روش های برخورد با جوانان
2021-03-04
قسمت ۷۰: آزار و جفا

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2017-04-12
تبلیغ پادکاست های ماموریت
2017-04-13
قسمت ۱: هدف و مخاطبین پادکاست ماموریت
2017-04-27
قسمت ۲: عوامل شروع کلیسای خانگی - کشیش ادوارد هوسپیان
2017-05-04
قسمت ۳: داستان زندگی من
2017-05-12
قسمت ۴: نقش جوانان در عصر تکنولوژی - حسین امیری
2017-05-18
قسمت ۵: ۵ نکته قابل توجه، قبل و بعد از خواندن کتاب مقدس
2017-05-25
قسمت ۶: ۵ نکته قابل توجه در هنگام خواندن کتاب مقدس
2017-06-01
قسمت ۷: نقش جوانان مسیحی در جامعه - کورش جهانشاهی
2017-06-08
قسمت ۸: گروه خانگی جوانان - کورش جهانشاهی
2017-06-15
قسمت ۹: خدا، خانواده، خدمت، خودم
2017-06-22
قسمت ۱۰: خاطرات و برکات در ایران - کشیش مالکوم استیر
2017-06-29
قسمت ۱۱: تشبیه شناسی
2017-07-06
قسمت ۱۲: پرستش در کلیسای خانگی (۱) - تالی هوسپیان
2017-07-13
قسمت ۱۳: پرستش در کلیسای خانگی (۲) - تالی هوسپیان
2017-07-20
قسمت ۱۴: منابع آنلاین مسیحی
2017-08-24
قسمت ۱۵: آغاز فصل دوم - نظرات شما
2017-08-31
قسمت ۱۶: نگرشی بر کلیسای خانگی ایران - کشیش مالکوم استیر
2017-09-07
قسمت ۱۷: ۷×۷ در انجیل یوحنا
2017-09-14
قسمت ۱۸: بازگشت ثانوی عیسی مسیح - حسین امیری
2017-09-21
قسمت ۱۹: مرگ مقبول خدا - کشیش ادوارد هوسپیان
2017-09-28
قسمت ۲۰: تجرد یا ازدواج در خدمت؟
2017-10-05
قسمت ۲۱: بالانس خانواده و خدمت
2017-10-19
قسمت ۲۲: حق شهروند مسیحی در ایران - کشیش منصور برجی
2017-10-26
قسمت ۲۳: ۱۲ نکته امنیتی برای کلیسای خانگی ایران
2017-11-02
قسمت ۲۴: روز جهانی دعا برای کلیسای جفا دیده
2017-11-09
قسمت ۲۵: هویت (۱) - رزیتا هوسپیان
2017-11-16
قسمت ۲۶: هویت (۲) - رزیتا هوسپیان
2017-11-24
قسمت ۲۷: بشارت در ایران
2017-11-30
قسمت ۲۸: اهمیت مشاوره مسیحی - کشیش روبرت آسریان
2017-12-07
قسمت ۲۹: کاربرد مشاوره مسیحی - کشیش روبرت آسریان
2017-12-14
قسمت ۳۰: ۱۰ کتاب برتر مسیحی - پایان فصل دوم
2017-12-21
ویژه برنامه کریسمس
2018-04-26
تبلیغ فصل ۳ پادکاست های ماموریت - تصویری
2018-04-26
تبلیغ فصل ۳ پادکاست های ماموریت - صوتی
2018-04-27
قسمت ۳۱: دید و رویای کلیسای خانگی - تصویری
2018-04-27
قسمت ۳۱: دید و رویای کلیسای خانگی - صوتی
2018-05-04
قسمت ۳۲: تعریف کتاب مقدسی کلیسای خانگی - تصویری
2018-05-04
قسمت ۳۲: تعریف کتاب مقدسی کلیسای خانگی - صوتی
2018-05-11
قسمت ۳۳: اقدامات لازم برای شروع کلیسای خانگی - تصویری
2018-05-11
قسمت ۳۳: اقدامات لازم برای شروع کلیسای خانگی - صوتی
2018-05-18
قسمت ۳۴: امنیت در کلیسای خانگی - تصویری
2018-05-18
قسمت ۳۴: امنیت در کلیسای خانگی - صوتی
2018-05-25
قسمت ۳۵: اداره کلیسای خانگی (۱) - تصویری
2018-05-25
قسمت ۳۵: اداره کلیسای خانگی (۱) - صوتی
2018-06-01
قسمت ۳۶: اداره کلیسای خانگی (۲) - تصویری
2018-06-01
قسمت ۳۶: اداره کلیسای خانگی (۲) - صوتی
2018-06-08
قسمت ۳۷: شبانی کلیسای خانگی (۱) - تصویری
2018-06-08
قسمت ۳۷: شبانی کلیسای خانگی (۱) - صوتی
2018-06-15
قسمت ۳۸: شبانی کلیسای خانگی (۲) - تصویری
2018-06-15
قسمت ۳۸: شبانی کلیسای خانگی (۲) - صوتی
2018-06-22
قسمت ۳۹: پرستش در کلیسای خانگی - تصویری
2018-06-22
قسمت ۳۹: پرستش در کلیسای خانگی - صوتی
2018-06-29
قسمت ۴۰: پیغام و موعظه در کلیسای خانگی - تصویری
2018-06-29
قسمت ۴۰: پیغام و موعظه در کلیسای خانگی - صوتی
2018-07-06
قسمت ۴۱: جفا در کلیسا خانگی - تصویری
2018-07-06
قسمت ۴۱: جفا در کلیسا خانگی - صوتی
2018-07-13
قسمت ۴۲: تجربه زندان - تصویری
2018-07-13
قسمت ۴۲: تجربه زندان - صوتی
2018-07-20
قسمت ۴۳: هدایا و ده یک و اختتامیه فصل ۳ - تصویری
2018-07-20
قسمت ۴۳: هدایا و ده یک و اختتامیه فصل ۳ - صوتی
2020-03-17
قسمت ۴۴: ویژه برنامه ویروس کرونا
2020-03-17
قسمت ۴۴: ده مقایسه شرایط ویروس کرونا با عیسی مسیح
2020-04-17
قسمت ۴۵: ده راه مقابله با غم و افسرگی در ایام قرنطینه
2020-04-21
قسمت ۴۶: روزهای ترس و غم - روز جمعه
2020-04-24
قسمت ۴۷: روزهای سردگمی و سوگواری - روز شنبه
2020-04-28
قسمت ۴۸: روزهای شادی و آزادی - روز یکشنبه
2020-04-30
قسمت ۴۹: درسهایی از زندگی یوسف
2020-05-05
قسمت ۵۰: درسهایی از زندگی ایلیای نبی
2020-05-08
قسمت ۵۱: درسهایی از زندگی ایوب
2020-05-12
قسمت ۵۲: درسهایی از زندگی دانیال نبی
2020-05-15
قسمت ۵۳: درسهایی از زندگی یونس نبی
2020-05-19
قسمت ۵۴: جمع بندی و امید به سوی آینده
2020-11-05
قسمت ۵۵: مقدمه فصل ۵ پادکاست ماموریت
2020-11-12
قسمت ۵۶: جهان بینی مسیحی
2020-11-19
قسمت ۵۷: اعتراف و توبه
2020-11-26
قسمت ۵۸: انکار نفس، تسلیم و اطاعت
2020-12-03
قسمت ۵۹: نقش کتاب مقدس در زندگی
2020-12-10
قسمت ۶۰: ۴ موضوعی که خدا از ما انتظار دارد
2020-12-17
قسمت ۶۱: خدمت فروتانانه مسیحی
2021-01-07
قسمت ۶۲: الویت های وقت و زندگی
2021-01-14
قسمت ۶۳: سکوت و خلوت
2021-01-21
قسمت ۶۴: انتظارات و فشار خانواده و اجتماع
2021-01-28
قسمت ۶۵: فرهنگ ایرانی و ایمان مسیحی
2021-02-04
قسمت ۶۶: رسانه، مطبوعات و شبکه های اجتماعی
2021-02-11
قسمت ۶۷: راستی و حقیقت
2021-02-18
قسمت ۶۸: شَک و لغزش
2021-02-25
قسمت ۶۹: کلیسا و روش های برخورد با جوانان
2021-03-04
قسمت ۷۰: آزار و جفا

Latest Episode