meditation podcast | مدیتیشن پادکست
Published January 2, 2021
Episodes 65

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در هر اپیزود مدیتیشن پادکست، مدیتیشنی برای کمک به آرامش عمیق، زیستن در حال و جریان آرام تر زندگی ارائه می دهیم. برای شما ذهنی آرام و قلبی سرشار از عشق آرزومندیم.

Available Episodes

2020-05-28
مدیتیشن شروع مجدد روز
2020-05-31
مدیتیشن خواب آرام و راحت
2020-06-03
مدیتیشن هدایت شده برای صبر و شکیبایی
2020-06-04
مدیتیشن برای رفع اضطراب کرونا
2020-06-06
ساخت الگويي براي افكار مثبت و صلح با افكار منفي
2020-06-08
مديتيشن رفع اضطراب با چشم باز
2020-06-10
مدیتیشن خواب با مسیری به باغ و بوستان
2020-06-11
مديتيشن ايجاد تغيير
2020-06-14
عشق، نيروي متصل كننده
2020-06-16
مدیتیشن برای یک صبح از دست رفته
2020-06-18
خودت را ببخش!
2020-06-21
قلبت را شفا بده!
2020-06-27
روز اول، مدیتیشن ذهن آگاهی تنفس
2020-06-28
روز دوم، مدیتیشن توجه به نفس ها
2020-06-29
روز سوم، مدیتیشن آگاهی به تنفس و بدن
2020-06-30
روز چهارم، مدیتیشن آگاهی بدن
2020-07-01
روز پنجم، مدیتیشن اسکن بدن
2020-07-02
روز ششم، مدیتیشن بدن پویی
2020-07-03
روز هفتم، مدیتیشن ذهن آگاهی اصوات
2020-07-04
روزهشتم، مدیتیشن مرور ذهن آگاهی تنفس
2020-07-05
روز نهم، مدیتیشن مرور اسکن بدن
2020-07-06
روز دهم، مدیتیشن مرور ذهن آگاهی اصوات و تمام ده روز
2020-07-11
مدیتیشن پاکسازی ذهن برای شروع یک هفته ی عالی
2020-07-14
مدیتیشن در حال راه رفتن
2020-07-18
مدیتیشن معجزه ی تابستان
2020-07-21
مدیتیشن برای کنترل اضطراب در یک روز پر از استرس
2020-07-25
پنج دقیقه مدیتیشن صبحگاهی
2020-07-28
یک دقیقه مدیتیشن ذهن آگاهی
2020-07-31
مدیتیشن برای تمرکز عمیق
2020-08-04
مدیتیشن آگاهی به حواس پنجگانه
2020-08-08
هیچ وقت تسلیم نشو!
2020-08-11
مدیتیشن رضایت
2020-08-16
رهایی از سر و صدای جهان
2020-08-25
مدیتیشن اتصال به هدف زندگیتان
2020-08-29
زنگ تفریح فکری
2020-09-04
مدیتیشن دور کردن استرس و ایجاد آرامش برای خواب عمیق
2020-09-15
مدیتیشن جذب ثروت و رفاه
2020-10-01
مدیتیشن صلح
2020-10-22
مدیتیشن هفت چاکرا
2020-11-12
مقایسه خودت با دیگران رو متوقف کن!
2020-12-15
مدیتیشن شکرگزاری برای سه چیز
2021-01-02
مدیتیشن پیش از خواب
2021-02-20
هدف گذاری برای یک شروع جدید
2021-03-30
حالتو خوب کن!
2021-04-12
تو ارزشمندی، زمان شکوفایی توست!
2021-04-26
من می بینمت! (مدیتیشن پیش از خواب)
2021-05-10
مراقبه براي هدف گذاری صبحگاهی
2021-05-21
آب مایه ی حیات است! (مدیتیشن آرامش بخش با صدای باران و پیانو)
2021-05-29
توضیحات سری مدیتیشن های هفت روز مدیریت عوامل استرس زا
2021-05-29
روز اول - تصور کنید که ایمن هستید!
2021-05-30
روز دوم - مدیریت استرس از دست دادن عزیزان به کمک یافتن شادی درونی
2021-05-31
روز سوم - مدیتیشن مدیریت استرس روابط با تکنیک تنفس
2021-06-01
روز چهارم - مراقبه با تکنیک مودرا برای احساس تعادل
2021-06-02
روز پنجم - مراقبه سازگاری با تغییرات با استفاده از تکنیک چاکرا
2021-06-03
روز ششم - به تعالی رساندن شعور و آگاهی با تکنیک مدیتیشن لایه ای
2021-06-04
روز هفتم - مدیریت شک با تامل و درون اندیشی
2021-06-11
مراقبه رهایی از استرس افکار - مدیتیشن میان روز
2021-06-18
مراقبه رهایی از تنش ها
2021-06-25
آگاهی به احساسات بدن (مدیتیشن پایان روز)
2021-07-03
آگاهی به اصوات محیط (مدیتیشن میان روز)
2021-07-10
مدیتیشن شروع روز با آسودگی
2021-07-17
مراقبه جاری شدن در تغییرات
2021-07-24
مانترا : خلاقیت در درون من جریان می یابد
2021-07-31
مدیتیشن صبح با موسیقی بهشتی
2021-08-07
مدیتیشن صبح با ارتعاشات عشق

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-28
مدیتیشن شروع مجدد روز
2020-05-31
مدیتیشن خواب آرام و راحت
2020-06-03
مدیتیشن هدایت شده برای صبر و شکیبایی
2020-06-04
مدیتیشن برای رفع اضطراب کرونا
2020-06-06
ساخت الگويي براي افكار مثبت و صلح با افكار منفي
2020-06-08
مديتيشن رفع اضطراب با چشم باز
2020-06-10
مدیتیشن خواب با مسیری به باغ و بوستان
2020-06-11
مديتيشن ايجاد تغيير
2020-06-14
عشق، نيروي متصل كننده
2020-06-16
مدیتیشن برای یک صبح از دست رفته
2020-06-18
خودت را ببخش!
2020-06-21
قلبت را شفا بده!
2020-06-27
روز اول، مدیتیشن ذهن آگاهی تنفس
2020-06-28
روز دوم، مدیتیشن توجه به نفس ها
2020-06-29
روز سوم، مدیتیشن آگاهی به تنفس و بدن
2020-06-30
روز چهارم، مدیتیشن آگاهی بدن
2020-07-01
روز پنجم، مدیتیشن اسکن بدن
2020-07-02
روز ششم، مدیتیشن بدن پویی
2020-07-03
روز هفتم، مدیتیشن ذهن آگاهی اصوات
2020-07-04
روزهشتم، مدیتیشن مرور ذهن آگاهی تنفس
2020-07-05
روز نهم، مدیتیشن مرور اسکن بدن
2020-07-06
روز دهم، مدیتیشن مرور ذهن آگاهی اصوات و تمام ده روز
2020-07-11
مدیتیشن پاکسازی ذهن برای شروع یک هفته ی عالی
2020-07-14
مدیتیشن در حال راه رفتن
2020-07-18
مدیتیشن معجزه ی تابستان
2020-07-21
مدیتیشن برای کنترل اضطراب در یک روز پر از استرس
2020-07-25
پنج دقیقه مدیتیشن صبحگاهی
2020-07-28
یک دقیقه مدیتیشن ذهن آگاهی
2020-07-31
مدیتیشن برای تمرکز عمیق
2020-08-04
مدیتیشن آگاهی به حواس پنجگانه
2020-08-08
هیچ وقت تسلیم نشو!
2020-08-11
مدیتیشن رضایت
2020-08-16
رهایی از سر و صدای جهان
2020-08-25
مدیتیشن اتصال به هدف زندگیتان
2020-08-29
زنگ تفریح فکری
2020-09-04
مدیتیشن دور کردن استرس و ایجاد آرامش برای خواب عمیق
2020-09-15
مدیتیشن جذب ثروت و رفاه
2020-10-01
مدیتیشن صلح
2020-10-22
مدیتیشن هفت چاکرا
2020-11-12
مقایسه خودت با دیگران رو متوقف کن!
2020-12-15
مدیتیشن شکرگزاری برای سه چیز
2021-01-02
مدیتیشن پیش از خواب
2021-02-20
هدف گذاری برای یک شروع جدید
2021-03-30
حالتو خوب کن!
2021-04-12
تو ارزشمندی، زمان شکوفایی توست!
2021-04-26
من می بینمت! (مدیتیشن پیش از خواب)
2021-05-10
مراقبه براي هدف گذاری صبحگاهی
2021-05-21
آب مایه ی حیات است! (مدیتیشن آرامش بخش با صدای باران و پیانو)
2021-05-29
توضیحات سری مدیتیشن های هفت روز مدیریت عوامل استرس زا
2021-05-29
روز اول - تصور کنید که ایمن هستید!
2021-05-30
روز دوم - مدیریت استرس از دست دادن عزیزان به کمک یافتن شادی درونی
2021-05-31
روز سوم - مدیتیشن مدیریت استرس روابط با تکنیک تنفس
2021-06-01
روز چهارم - مراقبه با تکنیک مودرا برای احساس تعادل
2021-06-02
روز پنجم - مراقبه سازگاری با تغییرات با استفاده از تکنیک چاکرا
2021-06-03
روز ششم - به تعالی رساندن شعور و آگاهی با تکنیک مدیتیشن لایه ای
2021-06-04
روز هفتم - مدیریت شک با تامل و درون اندیشی
2021-06-11
مراقبه رهایی از استرس افکار - مدیتیشن میان روز
2021-06-18
مراقبه رهایی از تنش ها
2021-06-25
آگاهی به احساسات بدن (مدیتیشن پایان روز)
2021-07-03
آگاهی به اصوات محیط (مدیتیشن میان روز)
2021-07-10
مدیتیشن شروع روز با آسودگی
2021-07-17
مراقبه جاری شدن در تغییرات
2021-07-24
مانترا : خلاقیت در درون من جریان می یابد
2021-07-31
مدیتیشن صبح با موسیقی بهشتی
2021-08-07
مدیتیشن صبح با ارتعاشات عشق

Latest Episode