Mindcast مایندکست
Category Other
Published January 7, 2021
Episodes 17

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

? همه چیز در ذهن شماست. «مایندکست»، پادکستی برای ذهن های کنجکاو است؛ یک سفر ذهنی برای دیدن و شناختن بیشتر جهانی که در آن زندگی می کنیم.

Available Episodes

2018-07-12
عالم چه قدر بزرگ است؟
2018-09-29
تلخ و شیرین زندگی مردی که عاشق سیاهچاله ها بود
2018-10-09
بپرس؛ حتی اگر استیون هاوکینگ هستی!
2018-11-30
پونْز؛ پلی به پرسش های ذهن
2018-12-24
پونز: چرا آسمان آبی است؟
2019-01-20
کمی به تصوراتتان شک کنید!
2019-05-12
عکس‌هایی که از فضا ثبت می‌شوند واقعی هستند یا محصول فوتوشاپ؟
2019-07-05
پونز: از کجا بفهمیم اشیای نورانی که در آسمان می‌بینیم چه هستند؟
2019-09-29
قسمت ششم - رویاهای تمام نشدنی ایلان ماسک
2019-11-29
ما درباره عالم چه چیزهایی می‌دانیم؟
2020-02-16
سیاره‌هایی که ما را شگفت زده کردند!
2020-03-27
پونز: تقویمی که امروزه از آن استفاده می‌کنیم محصول کار چه کسی است؟
2020-03-28
پونز: از ساعت زمین چه می دانید؟
2020-04-19
ملاقات با سنگ‌های آسمانی
2020-05-18
سوال‌های ناتمام ما درباره تراریخته‌ها
2020-07-28
پونز: داشتن مغز بزرگتر به معنی هوش بیشتر است؟
2020-08-11
سفیران خاطره‌ساز انسان‌ها در فضا

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2018-07-12
عالم چه قدر بزرگ است؟
2018-09-29
تلخ و شیرین زندگی مردی که عاشق سیاهچاله ها بود
2018-10-09
بپرس؛ حتی اگر استیون هاوکینگ هستی!
2018-11-30
پونْز؛ پلی به پرسش های ذهن
2018-12-24
پونز: چرا آسمان آبی است؟
2019-01-20
کمی به تصوراتتان شک کنید!
2019-05-12
عکس‌هایی که از فضا ثبت می‌شوند واقعی هستند یا محصول فوتوشاپ؟
2019-07-05
پونز: از کجا بفهمیم اشیای نورانی که در آسمان می‌بینیم چه هستند؟
2019-09-29
قسمت ششم - رویاهای تمام نشدنی ایلان ماسک
2019-11-29
ما درباره عالم چه چیزهایی می‌دانیم؟
2020-02-16
سیاره‌هایی که ما را شگفت زده کردند!
2020-03-27
پونز: تقویمی که امروزه از آن استفاده می‌کنیم محصول کار چه کسی است؟
2020-03-28
پونز: از ساعت زمین چه می دانید؟
2020-04-19
ملاقات با سنگ‌های آسمانی
2020-05-18
سوال‌های ناتمام ما درباره تراریخته‌ها
2020-07-28
پونز: داشتن مغز بزرگتر به معنی هوش بیشتر است؟
2020-08-11
سفیران خاطره‌ساز انسان‌ها در فضا

Latest Episode