Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
Category Education
Published February 6, 2021
Episodes 47

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.مارا از طریق آیدی @moniazpodcast در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.WWW.MONIAZPODCAST.COM

Available Episodes

2020-04-12
پادکست یک: عادت ها و تاثیر آنها در خلق زندگی انسانی
2020-04-12
پادکست دو: روش های تغییر و ترک عادت ها
2020-04-18
پادکست سه: استرس و اضطراب
2020-04-25
پادکست چهار: ۹ راهکار برای مواجهه با اضطراب و استرس
2020-05-02
پادکست پنج: توجه و تمرکز
2020-05-09
پادکست شِشم: توجه و تمرکز - قسمت دوم
2020-05-16
پادکست هفت: پارادوکس الهام
2020-05-23
پادکست هشت: توهم خوش‌بینی
2020-05-30
پادکست نهم: چقدر خاطرات ما صادق هستند؟
2020-06-06
پادکست دهم: چرا گذشته و خاطراتمان را سانسور می‌کنیم؟
2020-06-13
پادکست یازدهم: امید
2020-06-20
پادکست دوازدهم: ارتباط
2020-06-27
پادکست سیزدهم: دوستی سالم
2020-07-04
پادکست چهاردهم: دوستی سالم - قسمت دوم
2020-07-11
پادکست پانزدهم: چرا ارتباط برای ما سخت است؟
2020-07-18
پادکست شانزدهم: ذهنیت ها
2020-07-25
پادکست هفدهم: خودآگاهی
2020-08-01
پادکست هجدهم: کمال‌گرایی
2020-08-08
پادکست نوزدهم: زندگی هیجانی
2020-08-15
پادکست بیستم: تعصب ذهنی
2020-08-22
پادکست بیست‌و‌یکم: عصبانیت
2020-08-29
پادکست بیست‌و‌دوم: واکنش های دفاعی - قسمت اول
2020-09-05
پادکست بیست‌وسوم: واکنش های دفاعی - قسمت دوم
2020-09-12
پادکست بیست‌وچهارم: واکنش های دفاعی - قسمت سوم
2020-09-19
پادکست بیست‌وپنج: واکنش های دفاعی - قسمت چهارم
2020-09-26
پادکست بیست و ششم: ذهن آگاهی
2020-10-03
پادکست بیست و هفتم: ارتباط انسانی
2020-10-10
پادکست بیست و هشتم: ترس
2020-10-17
پادکست بیست و نهم: ترس - قسمت دوم
2020-10-24
پادکست سی‌ام: تاب آوری - قسمت اول
2020-10-31
پادکست سی و یکم: تاب آوری - قسمت دوم
2020-11-07
پادکست سی و دوم: پرورش آگاهانه
2020-11-14
پادکست سی و سوم: هوش هیجانی
2020-11-21
پادکست سی و چهارم: انتخاب
2020-11-28
پادکست سی و پنجم: «از شنبه»
2020-12-05
پادکست سی و ششم: محدودیت
2020-12-12
پادکست سی و هفتم: انطباق‌پذیری
2020-12-19
پادکست سی و هشتم: توهم
2020-12-26
پادکست سی و نهم: هُشیاری
2021-01-02
پادکست چهلم: رسانه
2021-01-09
پادکست چهل و یکم: فرهنگ‌سازی
2021-01-16
پادکست چهل و دوم: مدیتیشن
2021-01-23
پادکست چهل و سوم: عشق
2021-01-30
پادکست چهل و چهارم: قضاوت
2021-02-06
پادکست چهل و پنجم: طراحی زندگی
2021-02-13
پادکست چهل و ششم: نوع‌دوستی⁩
2021-02-20
پادکست چهل و هفتم: اثر تماشاگر

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-04-12
پادکست یک: عادت ها و تاثیر آنها در خلق زندگی انسانی
2020-04-12
پادکست دو: روش های تغییر و ترک عادت ها
2020-04-18
پادکست سه: استرس و اضطراب
2020-04-25
پادکست چهار: ۹ راهکار برای مواجهه با اضطراب و استرس
2020-05-02
پادکست پنج: توجه و تمرکز
2020-05-09
پادکست شِشم: توجه و تمرکز - قسمت دوم
2020-05-16
پادکست هفت: پارادوکس الهام
2020-05-23
پادکست هشت: توهم خوش‌بینی
2020-05-30
پادکست نهم: چقدر خاطرات ما صادق هستند؟
2020-06-06
پادکست دهم: چرا گذشته و خاطراتمان را سانسور می‌کنیم؟
2020-06-13
پادکست یازدهم: امید
2020-06-20
پادکست دوازدهم: ارتباط
2020-06-27
پادکست سیزدهم: دوستی سالم
2020-07-04
پادکست چهاردهم: دوستی سالم - قسمت دوم
2020-07-11
پادکست پانزدهم: چرا ارتباط برای ما سخت است؟
2020-07-18
پادکست شانزدهم: ذهنیت ها
2020-07-25
پادکست هفدهم: خودآگاهی
2020-08-01
پادکست هجدهم: کمال‌گرایی
2020-08-08
پادکست نوزدهم: زندگی هیجانی
2020-08-15
پادکست بیستم: تعصب ذهنی
2020-08-22
پادکست بیست‌و‌یکم: عصبانیت
2020-08-29
پادکست بیست‌و‌دوم: واکنش های دفاعی - قسمت اول
2020-09-05
پادکست بیست‌وسوم: واکنش های دفاعی - قسمت دوم
2020-09-12
پادکست بیست‌وچهارم: واکنش های دفاعی - قسمت سوم
2020-09-19
پادکست بیست‌وپنج: واکنش های دفاعی - قسمت چهارم
2020-09-26
پادکست بیست و ششم: ذهن آگاهی
2020-10-03
پادکست بیست و هفتم: ارتباط انسانی
2020-10-10
پادکست بیست و هشتم: ترس
2020-10-17
پادکست بیست و نهم: ترس - قسمت دوم
2020-10-24
پادکست سی‌ام: تاب آوری - قسمت اول
2020-10-31
پادکست سی و یکم: تاب آوری - قسمت دوم
2020-11-07
پادکست سی و دوم: پرورش آگاهانه
2020-11-14
پادکست سی و سوم: هوش هیجانی
2020-11-21
پادکست سی و چهارم: انتخاب
2020-11-28
پادکست سی و پنجم: «از شنبه»
2020-12-05
پادکست سی و ششم: محدودیت
2020-12-12
پادکست سی و هفتم: انطباق‌پذیری
2020-12-19
پادکست سی و هشتم: توهم
2020-12-26
پادکست سی و نهم: هُشیاری
2021-01-02
پادکست چهلم: رسانه
2021-01-09
پادکست چهل و یکم: فرهنگ‌سازی
2021-01-16
پادکست چهل و دوم: مدیتیشن
2021-01-23
پادکست چهل و سوم: عشق
2021-01-30
پادکست چهل و چهارم: قضاوت
2021-02-06
پادکست چهل و پنجم: طراحی زندگی
2021-02-13
پادکست چهل و ششم: نوع‌دوستی⁩
2021-02-20
پادکست چهل و هفتم: اثر تماشاگر

Latest Episode