Nabard Podcast | پادکست نبرد
Category Business
Published March 12, 2021
Episodes 19

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

داستان نبرد برندها روایت نبرد کسب و کارهای کوچک و بزرگ، دیجیتال و سنتی و اشتباهات و استراتژی‌های مهمی که باعث تغییرات بزرگ دنیای آن‌ها می‌شود.

Available Episodes

2020-12-12
قسمت صفرم - معرفی‌ پادکست نبرد
2020-12-18
قسمت اول فصل اول - نبرد شبکه‌های اجتماعی (۱)
2020-12-25
قسمت دوم فصل اول - نبرد فیسبوک و اسنپ‌چت (۲)
2021-01-01
قسمت سوم فصل اول - نبرد اسنپ‌چت و فیسبوک (۳)
2021-01-08
قسمت چهارم فصل اول - ورود تیک‌ تاک (۴)
2021-01-15
قسمت پنجم فصل اول - موزاییک و مرور وب (۱)
2021-01-22
قسمت ششم فصل اول - نت‌ اسکیپ (۲)
2021-01-29
قسمت هفتم فصل اول - خیزش مایکروسافت (۳)
2021-02-05
قسمت هشتم فصل اول - خاکستر (۴)
2021-02-19
قسمت نهم فصل اول - دانکین دوناتس (۱)
2021-02-26
قسمت دهم فصل اول - عشق قهوه (۲)
2021-03-05
قسمت یازدهم فصل اول - جادوی استارباکس (۳)
2021-03-12
قسمت دوازدهم فصل اول - استراتژی خوشمزه (۴)
2021-07-02
S02E01 - چه کسی خودروهای برقی را کشت؟
2021-07-02
S02E02 - قهرمان بنزینی
2021-07-02
S02E03 - طرح بزرگ ماسک
2021-07-02
S02E04 - انتقام خودروهای برقی
2021-07-02
S02E05 - مصاحبه با فرهاد کاشانی (تحول تسلا در صنعت خودروسازی)
2021-07-02
S02E06 - مصاحبه با سهیل اعرابی (آینده صنعت خودروسازی)

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-12-12
قسمت صفرم - معرفی‌ پادکست نبرد
2020-12-18
قسمت اول فصل اول - نبرد شبکه‌های اجتماعی (۱)
2020-12-25
قسمت دوم فصل اول - نبرد فیسبوک و اسنپ‌چت (۲)
2021-01-01
قسمت سوم فصل اول - نبرد اسنپ‌چت و فیسبوک (۳)
2021-01-08
قسمت چهارم فصل اول - ورود تیک‌ تاک (۴)
2021-01-15
قسمت پنجم فصل اول - موزاییک و مرور وب (۱)
2021-01-22
قسمت ششم فصل اول - نت‌ اسکیپ (۲)
2021-01-29
قسمت هفتم فصل اول - خیزش مایکروسافت (۳)
2021-02-05
قسمت هشتم فصل اول - خاکستر (۴)
2021-02-19
قسمت نهم فصل اول - دانکین دوناتس (۱)
2021-02-26
قسمت دهم فصل اول - عشق قهوه (۲)
2021-03-05
قسمت یازدهم فصل اول - جادوی استارباکس (۳)
2021-03-12
قسمت دوازدهم فصل اول - استراتژی خوشمزه (۴)
2021-07-02
S02E01 - چه کسی خودروهای برقی را کشت؟
2021-07-02
S02E02 - قهرمان بنزینی
2021-07-02
S02E03 - طرح بزرگ ماسک
2021-07-02
S02E04 - انتقام خودروهای برقی
2021-07-02
S02E05 - مصاحبه با فرهاد کاشانی (تحول تسلا در صنعت خودروسازی)
2021-07-02
S02E06 - مصاحبه با سهیل اعرابی (آینده صنعت خودروسازی)

Latest Episode