Night Tales | قصه‌های شب
Published June 2, 2021
Episodes 153

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

I read stories at night for my daughter Shadi. Maybe children in different parts of the world, like Shadi, are eager to hear these stories and when they hear these stories, they laugh, think and sleep in peace. This collection of stories has become more of a podcast with the intention that Shadi can listen to my story and voice again in the nights and days when I am not there. شبها برای شادی دخترم قصه هایی می خوانم. شاید بچه هایی در جاهای مختلف دنیا مثل شادی مشتاق شنیدن این قصه ها باشند و با شنیدن این قصه ها بخندند، فکر کنند و در آرامش بخوابند. Support this podcast: https://anchor.fm/rkarimabadi/support

Available Episodes

2020-01-22
Night Tales | قصه‌های شب (Trailer)
2020-01-23
A lazy bear | خرسی تنبلک
2020-01-26
Little Radish | تربچه نقلی، ابر پف‌پفی و مورچه ریزه
2020-01-31
Curly Hair | فرفری و فرفری و فرفری
2020-02-11
Dwarf Dwarves and Wizard | کوتوله‌ها و جادوگر بدجنس
2020-02-14
Birthday celebration of the Moon | جشن تولد ماه
2020-02-20
Deer and snail | آهو و حلزون
2020-02-26
Old woman and magnifying glass | پیرزن وعینک ذره‌بینی
2020-02-27
Gold Foot Ant | مورچه پاطلا
2020-03-10
My toothbrush | مسواک من
2020-03-26
Timid little cat | گربه کوچولوی ترسو
2020-03-30
What did the walnut pie taste like? | کلوچه گردویی چه مزه‌ای داشت؟
2020-04-01
Big brother and little brother | برادر بزرگتر، برادر کوچکتر
2020-04-02
Long name | اسم بلند
2020-04-04
Martian and store | مریخی و فروشگاه
2020-04-05
A girl talking to birds | دختری که با پرنده‌ها حرف می‌زد
2020-04-06
The tiger that became a mouse | ببری که موش شد
2020-04-07
Old man and old woman | پیرمرد و پیرزن
2020-04-08
One day | یک روز یک
2020-04-09
Girl and caught wolf | دختر و گرگ گرفتار
2020-04-12
A sheep that wanted to be big | گوسفندی که می‌خواست خیلی بزرگ بشه
2020-04-13
step Eleven | قدم یازدهم
2020-04-15
Great job | کار بزرگ، خیلی بزرگ
2020-04-17
Millennials and shoemaker | هزارپا و مرد کفاش
2020-04-19
Scary sparrow | گنجشک ترسو
2020-04-20
Boy and tiger | پسر و ببر
2020-04-22
Three bears | سه خرس
2020-04-25
Mom's good work | کار خوب مادر
2020-04-26
Pigeon and Uncle Nowruz | کبوتر و عمو نوروز
2020-04-27
Monia and moon | مونیا و ماه
2020-05-07
pancake | پنکیک
2020-05-08
Broom | جارو
2020-05-10
A man named Majid | مردی به نام مجید
2020-05-21
I want to go to prison | می‌خواهم به زندان بروم
2020-05-25
The clever lazy man | مرد تنبل زرنگ
2020-05-31
Volcano of words | آتشفشان کلمات
2020-06-01
Ricky Thief | ریکی دست کج
2020-06-05
A good job | یک کار خوب
2020-06-10
An old woman and a tailless cat | پیرزن و گربه دم بریده
2020-06-13
Hamed in the Land of Rabbits | حامد در سرزمین خرگوش‌ها
2020-06-14
jealous | حسود
2020-06-15
A man who didn't know much | مردی که زیاد نمی‌دانست
2020-06-23
Rabbit and genie | پشمک و وروجک
2020-06-24
Big ear rat | موش گوش بزرگ
2020-06-30
Eleven swans and kind sister | یازده قو و خواهر مهربان
2020-07-05
Trees and crows | درخت و کلاغ
2020-07-06
Scissors looking for Job | قیچی‌ای که دنبال کار می‌گشت
2020-07-07
Cloud and butterfly | ابر و پروانه
2020-07-09
Little Key | کلید کوچولو
2020-07-12
Pink, brown | صورتی، قهوه‌ای
2020-07-13
Fairy Tales | پری افسانه‌ها
2020-07-18
Red mulberry tree and Mr. green dress | درخت توت قرمز و آقای لباس سبز
2020-07-18
This time you stayed asleep | این‌بار تو خواب ماندی
2020-07-19
Cat World | دنیای گربه
2020-07-19
Ants and crickets | مورچه و جیرجیرک
2020-07-20
Twelve dancing princesses and a clever soldier | دوازده پرنسس رقصنده و سرباز زرنگ
2020-07-21
The sun in the palace | خورشید در قصر
2020-07-23
Well frog | قورباغه چاه نشین
2020-07-25
Hansel and Gretel | هانسل و گرتل
2020-07-26
Lark | چکاوک
2020-07-27
Iron man | مرد آهنی
2020-07-28
How do I grow up? | من چطور بزرگ می‌شوم؟
2020-07-28
Lucky eggs | تخم مرغ شانسی
2020-08-01
Breakfast Thief | دزد صبحانه
2020-08-03
Monsters band | دارودسته هیولاها
2020-08-05
tickle | قلقلک
2020-08-06
Three baby pigs | سه بچه خوک
2020-08-08
Green nose | بینی سبز
2020-08-09
Clew | گلوله نخی
2020-08-12
The kindest cloud in the world | مهربانترین ابر دنیا
2020-08-14
Red and black | قرمز و مشکی
2020-08-16
Sword Bear | خرس شمشیرزن
2020-08-18
Door door | در در
2020-08-18
Thieves and ladders | دزد و نردبان
2020-08-19
I want to be literate | می‌خواهم باسواد شوم
2020-08-19
A pair of slippers | یک لنگه دمپایی
2020-08-20
The invention of soup | اختراع سوپ
2020-08-21
Mr. Harrison Is Embarrassin'! | مدرسه از کار افتاده
2020-08-28
Miss Daisy Is Crazy! | بهترین فکر دنیا
2020-09-01
Mr.Klutz is nuts! | جشن شکلات
2020-09-03
Miss Lazar Is Bizarre! | قهرمان مدرسه
2020-09-04
Mrs. Lizzy Is Dizzy! | هفته دیوانگی
2020-09-06
Ms. Todd Is Odd! | معلم تازه‌کار
2020-09-09
Ms. Hannah Is Bananas! | زنگ هنر
2020-09-12
Mr. Docker Is off His Rocker! | دانشمند دیوانه
2020-09-15
Miss Small is off the Wall! | زنگ شیرین کاری
2020-09-18
Miss. Laney is zany! | نجات مدرسه
2020-09-23
Ms. Lagrange is Strange! | جنگ غذا
2020-09-30
Dr. Carbles is Losing his Marbles! | مدیر پوست‌کن
2020-10-05
Mr. Jack is a Maniac! | کلاس مبارزه با خرس
2020-10-06
The Gruffalo's child | بچه گروفالو
2020-10-09
The third intermediary | سومین واسطه
2020-10-10
Silver wish | آرزوی نقره‌ای
2020-10-14
Carpet flowers | گل‌های قالی
2020-10-15
Kind neighbor | همسایه مهربان
2020-10-17
I do not want to apologize | من معذرت نمی‌خواهم
2020-10-25
Tell the story father | پدر قصه بگو
2020-10-28
Change the sandwich with a frog | ساندویچت را با قورباغه عوض کن
2020-10-28
Where did you sleep, little elephant? | فیل کوچولو کجا خوابید؟
2020-11-01
Little story | قصه کوچولو
2020-11-03
Mr. Sami | آقای سامی
2020-11-06
Carlina's Duck | مرغابی کارلینه
2020-11-07
Birthday of the moon | تولد ماه
2020-11-08
Little Lamb Garden | باغچه بره کوچولو
2020-11-09
The most messy food in the world | حال‌بهم‌زن‌ترین غذای دنیا
2020-11-10
Mother, the one who makes the heart happy | مادر، کسی که دل را شاد می‌کند
2020-11-11
Ladybugs | کفش‌دوزک‌ها
2020-11-19
Wise Raccoon | راکون دانا
2020-11-20
Endless Desert | بیابان بی‌انتها
2020-11-21
Welcome moral | خوش‌اخلاقی
2020-11-22
Streaky Stripy | خط خطو
2020-11-22
Red Spot | دانه قرمز
2020-11-24
PW of the cuff | پیرزن لحاف‌دوز
2020-11-27
Dust | گرد و خاک
2020-11-30
Miss Autumn | خانم پائیز
2020-12-01
yawn | خمیازه
2020-12-06
Polar bear and brave rabbit | خرس قطبی و خرگوش شجاع
2020-12-07
Little bird | پرنده کوچولو
2020-12-10
Rude dog | سگ بی‌تربیت
2020-12-12
Crow | کلاغ
2020-12-18
Birds | پرندگان
2020-12-23
Whatever you wanted | هرچی دلت خواست
2020-12-24
One year old boy | پسر یک‌ساله
2020-12-25
The young can, the old know | جوانها می‌توانند، پیرها می‌دانند
2020-12-31
Miss Suki Is Kooky! | نویسنده زرزرو
2020-12-31
LAFCADIO | لافکادیو، شیری که جواب گلوله را با گلوله داد
2021-01-05
Officer Spence Makes No Sense! | روز پلیسی
2021-01-13
Mr. Granite Is from Another Planet! | معلم فضایی
2021-01-25
Mrs. Jafee Is Daffy! | جانشین مدیر
2021-01-30
Dr. Brad has gone mad | دردسر تازه
2021-02-09
Dr. Nicholas is ridiculous | درس تاریخ
2021-02-12
Mr. Borke is Berserk! | تب طلا
2021-02-23
Monster's University | دانشگاه هیولاها
2021-02-24
Frankenstein | فرانکنشتاین
2021-03-01
Alarm | زنگ خطر
2021-03-13
Mrs. Lilly is Silly | خبرنگار باحال
2021-03-15
جادوگران وقت
2021-04-07
هله هوله ممنوع
2021-04-16
کارتهای جادویی
2021-04-18
از این طرف نگاه کن
2021-04-23
گرگ و پیرزن
2021-04-23
دهقان و گوهر قیمتی
2021-04-24
کلاغ و بچه‌اش
2021-04-30
شبح در فروشگاه
2021-05-10
اشباح در قصر
2021-06-02
Donkey's story | خاطرات خر
2021-06-02
حکایت مرد و دریا
2021-06-12
الاغ و هویج
2021-06-15
Ms. Krup cracks me up | تالار دایناسورها
2021-07-01
Miss. klute is a Hoote | فرار از مدرسه
2021-07-16
Ms. Beard Is Weird! | جایزه بزرگ
2021-07-26
هنری زلزله، جشن تولد، واکسن
2021-08-03
Mrs. Yonkers is bonkers | اختراع سری

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-01-22
Night Tales | قصه‌های شب (Trailer)
2020-01-23
A lazy bear | خرسی تنبلک
2020-01-26
Little Radish | تربچه نقلی، ابر پف‌پفی و مورچه ریزه
2020-01-31
Curly Hair | فرفری و فرفری و فرفری
2020-02-11
Dwarf Dwarves and Wizard | کوتوله‌ها و جادوگر بدجنس
2020-02-14
Birthday celebration of the Moon | جشن تولد ماه
2020-02-20
Deer and snail | آهو و حلزون
2020-02-26
Old woman and magnifying glass | پیرزن وعینک ذره‌بینی
2020-02-27
Gold Foot Ant | مورچه پاطلا
2020-03-10
My toothbrush | مسواک من
2020-03-26
Timid little cat | گربه کوچولوی ترسو
2020-03-30
What did the walnut pie taste like? | کلوچه گردویی چه مزه‌ای داشت؟
2020-04-01
Big brother and little brother | برادر بزرگتر، برادر کوچکتر
2020-04-02
Long name | اسم بلند
2020-04-04
Martian and store | مریخی و فروشگاه
2020-04-05
A girl talking to birds | دختری که با پرنده‌ها حرف می‌زد
2020-04-06
The tiger that became a mouse | ببری که موش شد
2020-04-07
Old man and old woman | پیرمرد و پیرزن
2020-04-08
One day | یک روز یک
2020-04-09
Girl and caught wolf | دختر و گرگ گرفتار
2020-04-12
A sheep that wanted to be big | گوسفندی که می‌خواست خیلی بزرگ بشه
2020-04-13
step Eleven | قدم یازدهم
2020-04-15
Great job | کار بزرگ، خیلی بزرگ
2020-04-17
Millennials and shoemaker | هزارپا و مرد کفاش
2020-04-19
Scary sparrow | گنجشک ترسو
2020-04-20
Boy and tiger | پسر و ببر
2020-04-22
Three bears | سه خرس
2020-04-25
Mom's good work | کار خوب مادر
2020-04-26
Pigeon and Uncle Nowruz | کبوتر و عمو نوروز
2020-04-27
Monia and moon | مونیا و ماه
2020-05-07
pancake | پنکیک
2020-05-08
Broom | جارو
2020-05-10
A man named Majid | مردی به نام مجید
2020-05-21
I want to go to prison | می‌خواهم به زندان بروم
2020-05-25
The clever lazy man | مرد تنبل زرنگ
2020-05-31
Volcano of words | آتشفشان کلمات
2020-06-01
Ricky Thief | ریکی دست کج
2020-06-05
A good job | یک کار خوب
2020-06-10
An old woman and a tailless cat | پیرزن و گربه دم بریده
2020-06-13
Hamed in the Land of Rabbits | حامد در سرزمین خرگوش‌ها
2020-06-14
jealous | حسود
2020-06-15
A man who didn't know much | مردی که زیاد نمی‌دانست
2020-06-23
Rabbit and genie | پشمک و وروجک
2020-06-24
Big ear rat | موش گوش بزرگ
2020-06-30
Eleven swans and kind sister | یازده قو و خواهر مهربان
2020-07-05
Trees and crows | درخت و کلاغ
2020-07-06
Scissors looking for Job | قیچی‌ای که دنبال کار می‌گشت
2020-07-07
Cloud and butterfly | ابر و پروانه
2020-07-09
Little Key | کلید کوچولو
2020-07-12
Pink, brown | صورتی، قهوه‌ای
2020-07-13
Fairy Tales | پری افسانه‌ها
2020-07-18
Red mulberry tree and Mr. green dress | درخت توت قرمز و آقای لباس سبز
2020-07-18
This time you stayed asleep | این‌بار تو خواب ماندی
2020-07-19
Cat World | دنیای گربه
2020-07-19
Ants and crickets | مورچه و جیرجیرک
2020-07-20
Twelve dancing princesses and a clever soldier | دوازده پرنسس رقصنده و سرباز زرنگ
2020-07-21
The sun in the palace | خورشید در قصر
2020-07-23
Well frog | قورباغه چاه نشین
2020-07-25
Hansel and Gretel | هانسل و گرتل
2020-07-26
Lark | چکاوک
2020-07-27
Iron man | مرد آهنی
2020-07-28
How do I grow up? | من چطور بزرگ می‌شوم؟
2020-07-28
Lucky eggs | تخم مرغ شانسی
2020-08-01
Breakfast Thief | دزد صبحانه
2020-08-03
Monsters band | دارودسته هیولاها
2020-08-05
tickle | قلقلک
2020-08-06
Three baby pigs | سه بچه خوک
2020-08-08
Green nose | بینی سبز
2020-08-09
Clew | گلوله نخی
2020-08-12
The kindest cloud in the world | مهربانترین ابر دنیا
2020-08-14
Red and black | قرمز و مشکی
2020-08-16
Sword Bear | خرس شمشیرزن
2020-08-18
Door door | در در
2020-08-18
Thieves and ladders | دزد و نردبان
2020-08-19
I want to be literate | می‌خواهم باسواد شوم
2020-08-19
A pair of slippers | یک لنگه دمپایی
2020-08-20
The invention of soup | اختراع سوپ
2020-08-21
Mr. Harrison Is Embarrassin'! | مدرسه از کار افتاده
2020-08-28
Miss Daisy Is Crazy! | بهترین فکر دنیا
2020-09-01
Mr.Klutz is nuts! | جشن شکلات
2020-09-03
Miss Lazar Is Bizarre! | قهرمان مدرسه
2020-09-04
Mrs. Lizzy Is Dizzy! | هفته دیوانگی
2020-09-06
Ms. Todd Is Odd! | معلم تازه‌کار