Runyou | رانیو
Published December 10, 2020
Episodes 46

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

هدف پادکست «رانیو» روایت فرآیند «تغییر» و نقش مهمی است که فعالیت های بدنی به ویژه «دویدن» در آن ایفا می کند

Available Episodes

2019-05-08
قسمت اول - چرا نباید تغییر کرد؟!
2019-05-22
قسمت دوم: چرا نباید در ماراتن شرکت کرد؟
2019-06-07
قسمت سوم: با ماندانا نوری در مورد سبک زندگی یک دونده‌ی استقامت
2019-07-07
قسمت چهارم: با پیام دیباج درباره رویایی که به حقیقت پیوست
2019-07-07
قسمت پنجم: عادت‌ها چطور کار می‌کنند و چطور ایجادشان کنیم؟
2019-07-20
قسمت ششم: چطور دویدن رابطه‌مون با بدنمون رو عوض می‌کنه؟
2019-08-02
قسمت هفتم: طعم شیرین 60 کیلو سبک شدن
2019-08-18
قسمت هشتم: سه اصل برای تغییر
2019-08-30
قسمت نهم: چرا برنامه داشتن از برنامه نداشتن بهتر است؟
2019-09-18
قسمت دهم: با نگار سماک نژاد.mp3
2019-10-10
قسمت یازدهم: انرژی بدن و بالابردن استقامت.mp3
2019-10-31
قسمت دوازدهم: چطور یک چالش استقامتی رو انتخاب کنیم
2019-11-08
قسمت سیزدهم: جنگیدن با تمام وجود
2019-11-28
قسمت چهاردهم: بازی‌های ذهن هنگام مواجهه با مشکلات
2019-12-12
قسمت پانزدهم: چرا در موقعیت‌هایی که دوستشان نداریم می‌مانیم
2019-12-27
قسمت شانزدهم: پرسش و پاسخ
2020-01-22
قسمت هفدهم: با دوما در مورد کاپوئرا؛ رنج و رقص و رویا
2020-02-06
قسمت هجدهم: با هژیر و پریسا درباره‌ی جادوی مسافت عشق و سفر
2020-02-24
قسمت نوزدهم - چرا می‌دویم تجربه‌ی قشم
2020-03-11
قستم بیستم: هدف بزرگ با ماندانا نوری؛ رسیدن به
2020-03-19
قسمت بیست‌ و یکم: سال نو هدف‌های نو
2020-04-03
قسمت بیست و دوم: اراده، عادت‌ها و استفاده از امکانات در دوره‌ی سکون
2020-04-17
قسمت بیست و سوم: دویدن چطور به ترک عادت‌های پیچیده مثل سیگار کشیدن کمک می‌کند
2020-05-07
قسمت بیست و چهارم: روش‌هایی برای هوشمندانه ورزش کردن که نمی‌دانید
2020-05-16
تولد یک‌سالگی رانیو
2020-05-17
قسمت بیست و پنجم: پادکست داشتن شما را تغییر می‌دهد
2020-05-22
قسمت بیست و ششم: با نازلی و یاور از تغییرات خانواده و شهر
2020-06-05
قسمت بیست و هفتم: سه کار ساده که باعث می‌شه صبح‌ها به خودم فحش ندم
2020-06-19
قسمت بیست و هشتم: با نازنین درباره‌ی بازی و رفاقت در طبیعت و سبک زندگی گیاه‌خواری
2020-07-04
قسمت بیست و نهم سهراب تولدت مبارک
2020-07-17
قسمت سی‌ام: با فرهاد؛ از تنفر از ورزش تا هفته‌ای ۴۰ کیلومتر دو و ۲۰۰ کیلومتر دوچرخه‌سواری و از تجربه‌ی تاثیر ورزش استقامتی در مدیریت افسردگی
2020-08-01
قسمت سی و یکم: انسان محدود نیست
2020-08-08
به امید دیدار زود
2020-09-15
قسمت سی و دوم: چه کارهایی می‌توان کرد برای گذر راحتتر از موقعیت‌های سخت زندگی
2020-10-01
قسمت سی و سوم - با اکبر نقدی از ۱۰۰ کیلومتر تا ۱۰۰ ماراتن در ۱۰۰ روز
2020-10-29
قسمت سی و چهارم: با ریحانه وحیدیان درباره دوچرخه سواری در شهر، لذت‌ها و سختی‌ها
2020-12-03
قسمت سی و پنجم: با نادا درباره نقش ورزش در پذیرش تغییرات زندگی
2020-12-31
قسمت سی و ششم: چهار روایت از استقامت، جدایی، قرنطینه
2021-02-20
قسمت سی و هفتم: با دکتر علیرضا بهپور - ماجراجویی ایمن در کوهستان
2021-03-12
قسمت سی و هشتم: ماجراجویی با علیرضا مهنا
2021-04-15
قسمت سی و نهم: درباره جذابیتهای استفاده از نقشه کاغذی، کفش تریل رانینگ، برنامه ریزی سال و ماتریس آیزنهاور برای اولویت بندی،
2021-05-20
پادکست رانیو: کوهستان شاهوار، تجلی کوه در شاهنامه، اهمبت مفهوم گوناگونی، تفاوت رشد و توسعه و مثال آن در دویدن، شناسایی سیکل قاعدگی و تنظیم آن با فعالیت ورزشی
2021-06-07
ویژه روز جهانی دوچرخه
2021-07-02
قسمت 41: درک درجه فشار، تمرین پلاریزه و نقش فعالیت های استقامتی بر سبک تصمیم گیری
2021-07-03
قسمت 41: درجه درک فشار، تمرین پلاریزه و نقش فعالیت های استقامتی بر سبک تصمیم گیری
2021-07-23
قسمت 42: با کارزان قزاق؛ درباره قصه زندگی دونده حرفه‌ای کوهستان

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-05-08
قسمت اول - چرا نباید تغییر کرد؟!
2019-05-22
قسمت دوم: چرا نباید در ماراتن شرکت کرد؟
2019-06-07
قسمت سوم: با ماندانا نوری در مورد سبک زندگی یک دونده‌ی استقامت
2019-07-07
قسمت چهارم: با پیام دیباج درباره رویایی که به حقیقت پیوست
2019-07-07
قسمت پنجم: عادت‌ها چطور کار می‌کنند و چطور ایجادشان کنیم؟
2019-07-20
قسمت ششم: چطور دویدن رابطه‌مون با بدنمون رو عوض می‌کنه؟
2019-08-02
قسمت هفتم: طعم شیرین 60 کیلو سبک شدن
2019-08-18
قسمت هشتم: سه اصل برای تغییر
2019-08-30
قسمت نهم: چرا برنامه داشتن از برنامه نداشتن بهتر است؟
2019-09-18
قسمت دهم: با نگار سماک نژاد.mp3
2019-10-10
قسمت یازدهم: انرژی بدن و بالابردن استقامت.mp3
2019-10-31
قسمت دوازدهم: چطور یک چالش استقامتی رو انتخاب کنیم
2019-11-08
قسمت سیزدهم: جنگیدن با تمام وجود
2019-11-28
قسمت چهاردهم: بازی‌های ذهن هنگام مواجهه با مشکلات
2019-12-12
قسمت پانزدهم: چرا در موقعیت‌هایی که دوستشان نداریم می‌مانیم
2019-12-27
قسمت شانزدهم: پرسش و پاسخ
2020-01-22
قسمت هفدهم: با دوما در مورد کاپوئرا؛ رنج و رقص و رویا
2020-02-06
قسمت هجدهم: با هژیر و پریسا درباره‌ی جادوی مسافت عشق و سفر
2020-02-24
قسمت نوزدهم - چرا می‌دویم تجربه‌ی قشم
2020-03-11
قستم بیستم: هدف بزرگ با ماندانا نوری؛ رسیدن به
2020-03-19
قسمت بیست‌ و یکم: سال نو هدف‌های نو
2020-04-03
قسمت بیست و دوم: اراده، عادت‌ها و استفاده از امکانات در دوره‌ی سکون
2020-04-17
قسمت بیست و سوم: دویدن چطور به ترک عادت‌های پیچیده مثل سیگار کشیدن کمک می‌کند
2020-05-07
قسمت بیست و چهارم: روش‌هایی برای هوشمندانه ورزش کردن که نمی‌دانید
2020-05-16
تولد یک‌سالگی رانیو
2020-05-17
قسمت بیست و پنجم: پادکست داشتن شما را تغییر می‌دهد
2020-05-22
قسمت بیست و ششم: با نازلی و یاور از تغییرات خانواده و شهر
2020-06-05
قسمت بیست و هفتم: سه کار ساده که باعث می‌شه صبح‌ها به خودم فحش ندم
2020-06-19
قسمت بیست و هشتم: با نازنین درباره‌ی بازی و رفاقت در طبیعت و سبک زندگی گیاه‌خواری
2020-07-04
قسمت بیست و نهم سهراب تولدت مبارک
2020-07-17
قسمت سی‌ام: با فرهاد؛ از تنفر از ورزش تا هفته‌ای ۴۰ کیلومتر دو و ۲۰۰ کیلومتر دوچرخه‌سواری و از تجربه‌ی تاثیر ورزش استقامتی در مدیریت افسردگی
2020-08-01
قسمت سی و یکم: انسان محدود نیست
2020-08-08
به امید دیدار زود
2020-09-15
قسمت سی و دوم: چه کارهایی می‌توان کرد برای گذر راحتتر از موقعیت‌های سخت زندگی
2020-10-01
قسمت سی و سوم - با اکبر نقدی از ۱۰۰ کیلومتر تا ۱۰۰ ماراتن در ۱۰۰ روز
2020-10-29
قسمت سی و چهارم: با ریحانه وحیدیان درباره دوچرخه سواری در شهر، لذت‌ها و سختی‌ها
2020-12-03
قسمت سی و پنجم: با نادا درباره نقش ورزش در پذیرش تغییرات زندگی
2020-12-31
قسمت سی و ششم: چهار روایت از استقامت، جدایی، قرنطینه
2021-02-20
قسمت سی و هفتم: با دکتر علیرضا بهپور - ماجراجویی ایمن در کوهستان
2021-03-12
قسمت سی و هشتم: ماجراجویی با علیرضا مهنا
2021-04-15
قسمت سی و نهم: درباره جذابیتهای استفاده از نقشه کاغذی، کفش تریل رانینگ، برنامه ریزی سال و ماتریس آیزنهاور برای اولویت بندی،
2021-05-20
پادکست رانیو: کوهستان شاهوار، تجلی کوه در شاهنامه، اهمبت مفهوم گوناگونی، تفاوت رشد و توسعه و مثال آن در دویدن، شناسایی سیکل قاعدگی و تنظیم آن با فعالیت ورزشی
2021-06-07
ویژه روز جهانی دوچرخه
2021-07-02
قسمت 41: درک درجه فشار، تمرین پلاریزه و نقش فعالیت های استقامتی بر سبک تصمیم گیری
2021-07-03
قسمت 41: درجه درک فشار، تمرین پلاریزه و نقش فعالیت های استقامتی بر سبک تصمیم گیری
2021-07-23
قسمت 42: با کارزان قزاق؛ درباره قصه زندگی دونده حرفه‌ای کوهستان

Latest Episode