Shetabdahi
Category Business
Published October 15, 2020
Episodes 4

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

اگر پادکستهای شتابدهی را گوش نکنید قطعا مطالب مهمی را از دست خواهید داد که اجرای آنها می توانست از همین امروز باعث بهتر شدن اوضاع و احوال کسب وکار شما شود، من در هر اپیزود در مورد یافتن و حل مسائل مهم برای جلوگیری از شکست در کسب و کار و یا یافتن راهکارهای مناسب برای موفقیت بیشتر در کسب وکار باشما صحبت میکنم ،هرکس که به دلیل فروش محصولات و یا خدماتش با مشتری ارتباط داشته باشد ،می تواند مخاطب پادکستهای شتابدهی باشد، البته به دلیل ۲۰ سال تجربیات سخت در کسب وکارهای مختلف پادکستهای من بیشتر عملیاتی و ملموس هستند، من عاشق تحقیق و پژوهش در زمینه کسب وکار و اشتراک گذاری نتایج آن با دیگران هستم .

Available Episodes

2020-02-07
معرفی پادکست های شتابدهی
2020-02-11
تیزر اپیزود اهریمن تاریکی از فصل اول پادکست های شتابدهی
2020-02-12
فصل اول پادکست های شتابدهی -اپیزود اول - اهریمن تاریکی
2020-03-16
ده امتیازی که از دست خواهید داد اگر برای کسب وکارتان نقشه راه طراحی نکنید

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-02-07
معرفی پادکست های شتابدهی
2020-02-11
تیزر اپیزود اهریمن تاریکی از فصل اول پادکست های شتابدهی
2020-02-12
فصل اول پادکست های شتابدهی -اپیزود اول - اهریمن تاریکی
2020-03-16
ده امتیازی که از دست خواهید داد اگر برای کسب وکارتان نقشه راه طراحی نکنید

Latest Episode