Takapoo | تکاپو
Published January 17, 2021
Episodes 15

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

تکاپو؛ مثل به این در و اون در زدن برای ساختن روزهای بهتر؛ مثل تلاشی برای فهم کارکرد ریشه‌ها و شاخه‌ها. اگر تا حالا به این فکر کردین که چرا بعضی از کشورها پیشرفته شدن و بعضی نه، یا چطور دو کشور همسایه، با تاریخ، مذهب و آب و هوای یکسان، سرنوشت‌های متفاوتی دارن و سوالاتی از این دست، شاید پادکست ما براتون جذاب باشه. هدف ما آشنا کردن مخاطبامون با مختصاتی از توسعه، این علم فراگیر و چندجانبست و تو این راه هم بیشترین تلاشمون رو می‌کنیم تا ضمن حفظ کیفیت علمی، مطالبمون برای گروه‌های مختلف تحصیلی و اجتماعی، قابل فهم باشه. با ما باشید، در این تکاپو.

Available Episodes

2020-06-14
قسمت صفر: نقطه نگذاشتن
2020-06-15
قسمت اول: سرآغاز
2020-09-13
پرونده اول: رشد و توسعه؛ بخش اول
2020-09-19
پرونده اول: رشد و توسعه؛ بخش دوم
2020-09-26
پرونده اول: رشد و توسعه؛ بخش سوم
2020-10-04
پرونده اول: رشد و توسعه؛ بخش چهارم
2020-10-14
پرونده اول: رشد و توسعه؛ بخش پنجم
2020-11-08
پرونده دوم: مدرنیزاسیون و توسعه؛ بخش اول
2020-11-15
پرونده دوم: مدرنیزاسیون و توسعه؛ بخش دوم
2020-11-22
پرونده دوم: مدرنیزاسیون و توسعه؛ بخش سوم
2020-11-29
پرونده دوم: مدرنیزاسیون و توسعه؛ بخش چهارم
2020-12-06
پرونده دوم: مدرنیزاسیون و توسعه؛ بخش پنجم
2020-12-13
پرونده دوم: مدرنیزاسیون و توسعه؛ بخش ششم
2020-12-20
پرونده دوم: مدرنیزاسیون و توسعه؛ بخش هفتم
2021-01-17
پرونده دوم: مدرنیزاسیون و توسعه؛ بخش هشتم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-06-14
قسمت صفر: نقطه نگذاشتن
2020-06-15
قسمت اول: سرآغاز
2020-09-13
پرونده اول: رشد و توسعه؛ بخش اول
2020-09-19
پرونده اول: رشد و توسعه؛ بخش دوم
2020-09-26
پرونده اول: رشد و توسعه؛ بخش سوم
2020-10-04
پرونده اول: رشد و توسعه؛ بخش چهارم
2020-10-14
پرونده اول: رشد و توسعه؛ بخش پنجم
2020-11-08
پرونده دوم: مدرنیزاسیون و توسعه؛ بخش اول
2020-11-15
پرونده دوم: مدرنیزاسیون و توسعه؛ بخش دوم
2020-11-22
پرونده دوم: مدرنیزاسیون و توسعه؛ بخش سوم
2020-11-29
پرونده دوم: مدرنیزاسیون و توسعه؛ بخش چهارم
2020-12-06
پرونده دوم: مدرنیزاسیون و توسعه؛ بخش پنجم
2020-12-13
پرونده دوم: مدرنیزاسیون و توسعه؛ بخش ششم
2020-12-20
پرونده دوم: مدرنیزاسیون و توسعه؛ بخش هفتم
2021-01-17
پرونده دوم: مدرنیزاسیون و توسعه؛ بخش هشتم

Latest Episode