Transparency Loop l دایره شفافیت
Published November 30, 2020
Episodes 18

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

من کوثر گوهری هستم و تصمیم دارم پادکست دایره شفافیت را به شما معرفی کنم. پادکست دایره شفافیت قراراست گفتگوهایی با کسانی باشد که در حوزه شفافیت و فعالیت‌های مبارزه با فساد، در سراسر دنیا کار می‌کنند و در این گفت‌و‌گوها، تجربه هاشان را در اختیار ما می‌گذارند. دایره شفافیت اشاره به مسیر دایره واری است که ما باید طی کنیم تا بتوانیم با فساد مبارزه کنیم. این مسیر از شناسایی «مشکل» شروع می‌شود، در قدم بعدی برای این مشکل «راه حل» پیشنهاد می‌شود و در قدم آخر در این مسیر دایره وار، قرار بر این است که راه‌حل پیشنهاد شده به طرف اجرا برود تا مشکل حل بشود. بعد از این مرحله قاعدتا دایره بسته می شود و این مسیر با شناسایی یک مشکل دیگر ادامه پیدا می کند. در مورد خودم بگم که من حقوق خواندم و تجربه کاری من در زمینه تحقیق و پایش و ارزیابی است. حدود دو سال در افغانستان کار مبارزه با فساد کردم و الان هم در همین زمینه فعالیت دارم.

Available Episodes

2019-12-29
معرفی پادکست دایره شفافیت: پادکست فارسی شامل گفتگوهایی در مورد شفافیت و مبارزه با فساد
2020-01-03
اپیزود اول-پادکست دایره شفافیت-قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در افغانستان
2020-01-25
اپیزود دوم-پادکست دایره شفافیت-سامانه شفافیت شهرداری تهران
2020-02-16
تیزر اپیزود سوم دایره شفافیت-پروژه نماسنج و گفتگو با دکتر حنیف رهبری
2020-02-16
اپیزود سوم-پادکست دایره شفافیت-پروژه نماسنج و ارزیابی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران
2020-02-28
تیزر اپیزود سوم (قسمت دوم) دایره شفافیت-پروژه مجلس نما و گفتگو با محمدحسین مرادی
2020-03-04
اپیزود سوم (قسمت دوم) دایره شفافیت-پروژه مجلس نما و شفافیت در مجلس شورای اسلامی
2020-04-05
اپیزود پنجم-بحران کرونا و واکنش دولتها به این بحران از طریق قوانین وضعیت فوق العاده
2020-04-07
اپیزود ششم-آیا بحران کرونا می تواند لزوم تشکیل دادگاه بین المللی ضدفساد را اثبات کند؟
2020-06-14
تیزر اپیزود هفتم- فساد در مدیریت منابع معدنی افغانستان و نقش داعش و طالبان در آنها
2020-06-18
اپیزود هفتم-دایره شفافیت-فساد در معادن افغانستان و نقش طالبان و داعش در معادن تالک
2020-07-22
اپیزود هشتم-دایره شفافیت-شفافیت در مدیریت مجتمع‌های آپارتمانی مسکونی
2020-09-29
اپیزود نهم-پادکست دایره شفافیت-افشا شدن اسناد فین سن و انتقالهای‌ غیرقانونی پول توسط بانکها
2020-11-25
اپیزود دهم-پادکست دایره شفافیت-تقلب در انتخابات آمریکا
2020-11-30
اپیزود یازدهم-اسناد فین‌سن و افشای نقش بانک‌ها در پولشویی‌های بین‌المللی
2021-01-04
اپیزود دوازدهم-پادکست دایره شفافیت-معرفی به آرای مشتاق‌خان٬ اقتصاددان برجسته در زمینه مبارزه با فساد
2021-01-29
اپیزود اول-فصل دوم-پادکست دایره شفافیت-مصاحبه با بهنام ذوقی درباره آرای مشتاق خان
2021-02-21
اپیزود دوم-فصل دوم-نقش شرکت‌های پوسته‌ای در انفجار لبنان در تابستان ۱۳۹۹

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-12-29
معرفی پادکست دایره شفافیت: پادکست فارسی شامل گفتگوهایی در مورد شفافیت و مبارزه با فساد
2020-01-03
اپیزود اول-پادکست دایره شفافیت-قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در افغانستان
2020-01-25
اپیزود دوم-پادکست دایره شفافیت-سامانه شفافیت شهرداری تهران
2020-02-16
تیزر اپیزود سوم دایره شفافیت-پروژه نماسنج و گفتگو با دکتر حنیف رهبری
2020-02-16
اپیزود سوم-پادکست دایره شفافیت-پروژه نماسنج و ارزیابی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران
2020-02-28
تیزر اپیزود سوم (قسمت دوم) دایره شفافیت-پروژه مجلس نما و گفتگو با محمدحسین مرادی
2020-03-04
اپیزود سوم (قسمت دوم) دایره شفافیت-پروژه مجلس نما و شفافیت در مجلس شورای اسلامی
2020-04-05
اپیزود پنجم-بحران کرونا و واکنش دولتها به این بحران از طریق قوانین وضعیت فوق العاده
2020-04-07
اپیزود ششم-آیا بحران کرونا می تواند لزوم تشکیل دادگاه بین المللی ضدفساد را اثبات کند؟
2020-06-14
تیزر اپیزود هفتم- فساد در مدیریت منابع معدنی افغانستان و نقش داعش و طالبان در آنها
2020-06-18
اپیزود هفتم-دایره شفافیت-فساد در معادن افغانستان و نقش طالبان و داعش در معادن تالک
2020-07-22
اپیزود هشتم-دایره شفافیت-شفافیت در مدیریت مجتمع‌های آپارتمانی مسکونی
2020-09-29
اپیزود نهم-پادکست دایره شفافیت-افشا شدن اسناد فین سن و انتقالهای‌ غیرقانونی پول توسط بانکها
2020-11-25
اپیزود دهم-پادکست دایره شفافیت-تقلب در انتخابات آمریکا
2020-11-30
اپیزود یازدهم-اسناد فین‌سن و افشای نقش بانک‌ها در پولشویی‌های بین‌المللی
2021-01-04
اپیزود دوازدهم-پادکست دایره شفافیت-معرفی به آرای مشتاق‌خان٬ اقتصاددان برجسته در زمینه مبارزه با فساد
2021-01-29
اپیزود اول-فصل دوم-پادکست دایره شفافیت-مصاحبه با بهنام ذوقی درباره آرای مشتاق خان
2021-02-21
اپیزود دوم-فصل دوم-نقش شرکت‌های پوسته‌ای در انفجار لبنان در تابستان ۱۳۹۹

Latest Episode