آوای کتابک
Published December 28, 2020
Episodes 187

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

آوای کتابک، بخشی از فعالیت‌های پایگاه ترویج خواندن کتابک است که کار خود را به مناسبت دوازده‌امین سالگرد راه‌اندازی این نهاد آغاز کرده است.

Available Episodes

2020-01-21
آوای کتابک
2020-01-22
بلندخوانی، اهداف و تکنیک‌های آن
2020-01-23
کارهای روزانه چه اهمیتی در زندگی کودک دارد
2020-01-23
سفر به ایرانک، بخش نخست
2020-01-24
کتاب صوتی خ‍روس‌ زری‌ پ‍ی‍ره‍ن‌ پ‍ری - احمد شاملو
2020-01-24
آموزش میراث فرهنگی به کودکان
2020-01-26
درس‌هایی درباره نوشتن برای کودکان - درس یکم: ترس از کاغذ سفید
2020-01-31
کتابخوانی برای کودکان نوپا و نوزادان چگونه است؟
2020-02-03
سفر به ایرانک، بخش دوم
2020-02-06
ده درسی که کودکان از سفر کردن می‌آموزند
2020-02-11
معرفی ثریا قزل ایاغ
2020-02-16
گفت‌وگوی فلسفی درباره کتاب این گوزن مال من است
2020-02-21
قصه‌‌ی ننه گلاب - محمدرضا شمس
2020-02-26
چگونه کتاب‌ها را به نوزادان، نوپایان و کودکان معرفی کنیم
2020-02-29
باز باران با ترانه در خاطره جمعی چند نسل از کودکان و بزرگسالان