داستانهای کوتاه
Published February 7, 2021
Episodes 183

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در این پادکست، من، مهدی امینیان، چهارشنبه شب هرهفته یک داستان کوتاه برای فرزندان ایران زمین تعریف می کنم. در تلاش هستم تا اپیزودها، از داستانها و افسانه های ایرانی و سایر ملل، متناسب با فضای کودکان و بسیار کوتاه باشد. و همچنین سری داستانهایی با عنوان مینی قصه، که هرچند زمان انتشار منظمی ندارد اما امیدوارم هر هفته شب های یکشنبه منتشر گردد.

Available Episodes

2020-03-14
غلام ترسو
2020-03-14
وفای به عهد
2020-03-14
کلاغ خبرچین
2020-03-14
سه آدم نادان
2020-03-14
کاسه زهر یا عسل
2020-03-14
مرد بازرگان و باغ
2020-03-14
ده مرد را احمق کند!
2020-03-14
مورچه سرگردان
2020-03-14
عاقبت راستگویی
2020-03-14
رطب خورده منع رطب کی کند
2020-03-14
یه روز من یه روز استاد
2020-03-14
شکارچی و موش و عقاب
2020-03-14
عقاب و کلاغ
2020-03-14
گنج و دوستان نادان
2020-03-16
فالوده و حمام