ذهن من دوست من (My Mind My Friend)
Category Education
Published May 2, 2021
Episodes 26

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

.این پادکست به سلامت ذهن, خودشناسی, موفقیت و رشد فردی میپردازد

Available Episodes

2020-09-19
Episode 0- معرفی پادکست
2020-09-19
Episode 1. چطور با ذهنمان دوست بشویم؟
2020-10-12
ٍEpisode 2.پنج فاکتور برای تشخیص خوددوستی و یک راهکار چهار مرحله ای برای افزایش سطح ان
2020-10-26
Episode 3. هدفگذاری موثر 4 مرحله ای و اهمیت هدفگذاری و تصحیح اشتباهات رایج در هدفگذاری
2020-11-02
Episode 4. چرا وارد روابط سمی میشویم و جذب ادمهای اشتباهی میشویم. و 4 قدم که به ما کمک میکند این اشتباه را دوباره تکرار نکنیم
2020-11-16
Episode 5. معنای زندگی و معرفی راهکارهای کاربردی و یازده سوال برای خودشناسی و قرار گرفتن در مسیر زندگی معنادار
2020-11-23
Episode 6. (1)عادتهای ادمهای موفق
2020-11-30
Episode 7.( عادات ادمهای موفق(2
2020-12-07
Episode 8. گفتگوهای ذهنی و تغییر انها
2020-12-14
Episode 9. پنج راه برای افزایش اعتماد به نفس
2020-12-21
Episode 10. زبان عشق چیست و چطور زبان عشق خودمان و پارتنرمان را تشخیص بدهیم؟
2020-12-28
Episode 11. چطور انرژی های منفی درونی و بیرونی را کنترل کنیم؟
2021-01-04
Episode 12. (comfort zone), محدوده راحتی چیست و 6 راهکار برای خروج از این محدوده
2021-01-11
Episode 13 چرا کارهایمان را به تعویق میاندازیم و چطور تعلل را به عملگرایی تبدیل کنیم؟
2021-01-18
E14. مشخصات زندگی نااگاهانه و اگاهانه و چطور اگاهانه زندگی کنیم