رادیوگیک / radiogeek
Category Technology
Published October 18, 2020
Episodes 125

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رادیوگیک / تقاطع تکنولوژی و جامعه و البته خیلی چیزهای دیگه. از جوراب شلواری تا شماره های ویژه

Available Episodes

2012-03-21
رادیو گیک شماره ۱ – سینگولاریتی
2012-08-16
رادیو گیک شماره ۱۴ – نفوذ تکنولوژی
2012-08-29
رادیو گیک شماره ۱۵ – فریاد بکشید
2012-09-04
رادیو گیک شماره ۱۶ – رویای فریدمن
2012-10-09
رادیو گیک شماره ۱۷ – هش هش هش، به افتخار بچه های لجستیک
2012-10-18
رادیو گیک شماره ۱۸ – داستان کوتاه «هریسون برگرن» از «کرت وونه‌گات»
2012-11-06
رادیو گیک شماره ۱۹ – شما امنیت ندارید
2012-12-04
رادیو گیک شماره ۲۰ – تا قبر آ آ آ آ
2013-01-02
رادیو گیک شماره ۲۱ – صدای یک دست
2013-02-06
رادیو گیک شماره ۲۲ – دوست دختر مصنوعی
2013-03-08
رادیو گیک شماره ۲۳ – تجربه قهوه ای تیره
2013-04-03
رادیو گیک شماره ۲۴ – ایستگاه‌های اعداد یا همون جاسوس های دولت های ضاله و پدهای یکبار مصرفشون
2013-04-08
رادیو گیک شماره ۲۵ – شش ماه دیگه همه شادیم
2013-06-11
رادیو گیک شماره ۲۶ – سالگرد زکریای رازی ۱
2013-07-17
رادیو گیک شماره ۲۷ – چگونه هکر شویم