رادیو آگرین تک
Category Science
Published April 17, 2021
Episodes 98

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

شرکت سها آگرین تک از سال 1393 با هدف فعالیت در زمینه افزودنی ها و مکمل ها، تجهیزات و مشاوره در زمینه های دامپروری و دامپزشکی با نیروهای متخصص و صاحب تجربه آغاز به فعالیت نموده است.

Available Episodes

2019-10-23
WhatsApp Audio 2019-10-23 at 13.25.03.mpeg
2019-11-04
Podcast-2Agreentech...
2019-11-19
Podcast-3 Agreentech...
2019-11-19
Podcast4Agreentech
2019-11-19
podcast 26
2019-11-23
پادکست شماره 27- اهمیت تغذیه پروتئین در گاوهای در انتظار زایش
2019-11-30
podcast28
2019-12-08
Podcast29 Agreentech___
2019-12-14
پادکست شماره 30- اهمیت رفتار خوابیدن در آسایش و تولید گاوهای شیری - رادیو آگرین تک
2019-12-21
پادکست شماره 31- عوامل موثر بر زمان خوابیدن گاوها- رادیو آگرین تک
2019-12-28
پادکست شماره 32- ارتباط بین خصوصیات مادری بر عملکرد گوساله ها - رادیو آگرین تک
2020-01-11
پادکست شماره ۳۴- استفاده از کولین در دوره انتقالی- رادیو آگرین تک
2020-01-18
پادکست شماره 35- عوامل موثر بر اسیدوز تحت حاد در گاوهای شیری- رادیو آگرین تک
2020-01-25
پادکست شماره 36- چالشههای تنظیم تعادل اسید و باز در گاوهای شیری- رادیو آگرین تک
2020-02-01
پادکست شماره 37- گاوهای حساس به اسیدوز تحت حاد- رادیو آگرین تک