رادیو استقلال مالی
Category Business
Published October 18, 2020
Episodes 45

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

خلاصه صوتی بهترین کتاب‌های دنیا که در مورد پول، سرمایه‌گذاری و حال خوب پولی نوشته شده است.

Available Episodes

2019-07-10
خلاصه صوتی کتاب طرز فکر (مایندست)
2019-07-12
خلاصه صوتی کتاب سرمایه‌گذار هوشمند
2019-07-12
خلاصه کتاب تفکر کند و سریع
2019-07-18
خلاصه کتاب پدرپولدار پدر بی‌پول
2019-07-19
خلاصه کتاب در بازی پول استاد شوید
2019-07-20
خلاصه کتاب دلار و احساس
2019-07-22
خلاصه کتاب گلوله برفی (زندگینامه وارن بافت)
2019-07-29
خلاصه کتاب اشتباه‌های بزرگ (در سرمایه‌گذاری)
2019-07-29
خلاصه کتاب تو خیلی درپول درآوردن خفن هستی!
2019-07-30
خلاصه کتاب پول خود را در یک صفحه برنامه‌ریزی کنید
2019-07-31
خلاصه چندقسمتی کتاب سرمایه‌گذاری به زبان آدمیزاد
2019-08-03
کتاب صوتی هفت قسمتی سرمایه‌گذاری
2019-08-05
خلاصه کتاب ویژگی‌های دگرگون شده
2019-08-06
خلاصه کتاب پذیرش بنیادین
2019-08-08
خلاصه کتاب علم ثروتمند شدن