رادیو ترنم ... کاری از اعضای انجمن ام اس البرز
Category Arts
Published May 26, 2021
Episodes 73

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست شعر و دکلمه های ادبی

Available Episodes

2021-01-26
زندگی / دلارام کمالی نژاد
2021-01-26
زمانش که برسد / دلارام کمالی نژاد
2021-01-26
برخورد / اشکان پراذران
2021-01-29
گفتن / علینا
2021-01-29
من نباشم / علینا
2021-01-31
زیبایی / دلارام کمالی نژاد
2021-02-01
مادرانه / مهشید بحری
2021-02-01
آسمان می داند / جلال پراذران
2021-02-01
زن / پروین نارویی
2021-02-02
هیچی / علینا
2021-02-02
قله ها و دره ها ۱ / پروین نارویی
2021-02-03
قله ها و دره ها ۲ / پروین نارویی
2021-02-04
مادر / پوریا یگانی
2021-02-04
قله ها و دره ها ۳ / پروین نارویی
2021-02-05
قله ها و دره ها ۴ / پروین نارویی