رادیو دال | Radio Daal
Category Entertainment
Published March 27, 2021
Episodes 80

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در این پادکست آرش به دنبال جواب سوالاتی که دارد و یا برای شنیدن یک داستان جذاب با آدم‌های مختلف هم‌صحبت می‌شود.

Available Episodes

2017-02-02
علی و آلمان
2017-02-16
صبا، روژین و آمریکا
2017-03-05
فرناز، مهرداد و کانادا
2017-03-24
عرفان: از منچستر تا تهران
2017-04-24
آرش از سوئیس
2017-07-05
مسیح و میلان
2017-08-01
پویا و آلمان
2017-08-30
عباس و آمریکا
2017-10-05
امین، اعظم و مالزی
2017-11-23
شهرزاد و دبی
2017-12-24
پرنیان و استرالیا
2018-01-24
فرزانه از ایرلند شمالی
2018-02-24
به مقصد توکیو
2017-12-24
پرنیان و استرالیا
2018-01-24
فرزانه از ایرلند شمالی
2018-03-25