رادیو مثلث - Radio Mosalas
Published December 29, 2020
Episodes 34

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

داستان تجربه آزار جنسی آدم ها از زبان و نگاه خودشون

Available Episodes

2020-03-19
رادیو مثلث که بود و چه کرد
2020-03-26
مثلث اول: من رو دوباره برگردوند توی تخت
2020-03-28
مثلث دوم : دوازده سالگی با پیراهن قرمز
2020-04-01
مثلث سوم : 14 سال آزارجنسی
2020-04-02
مثلث چهارم: غنچه ای بودم که دوباره پرپر شدم
2020-04-05
مثلث پنجم: نمیخواستم تنهاتر از این بشم
2020-04-07
مثلث ششم: این اتفاق پایان همه چیز نیست
2020-04-17
مثلث هفتم: فکرشم نمیکردم که زنده بمونم
2020-04-21
مثلث هشتم: خانوادم میخوان من رو پاک کنن
2020-04-26
مثلث نهم: برای همه, همیشه فرصت هست
2020-05-01
مثلث دهم: شیشه ای که شکست رو من نشکسته بودم
2020-05-08
مثلث یازدهم: روی جای زخم دستم تتو زدم
2020-05-16
مثلث دوازدهم: نذاشتم این اتفاق زندگیمو خراب کنه
2020-05-30
مثلث سیزدهم: نمی تونستم جلوشو بگیرم چون دختر بود
2020-06-06
آزارهای خیابانی - قسمت اول