رادیو مربیان کسب و کار - سیاح نیا
Category Business
Published November 13, 2020
Episodes 136

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در این کانال نکاتی را خواهم گفت که به تجربه به آن رسیده ام و امیدوارم برای شما مفید باشد. راه های ارتباطی من 02144372871 09336624109 https://mehdisayahnia.ir/

Available Episodes

2019-11-21
سه نکته بازاریابی
2019-11-21
برندسازی شخصی چیست؟
2019-11-21
نکات ضروری برای شروع برندسازی شخصی
2019-11-21
استفاده از لینکدین برای برندسازی شخصی
2019-11-21
برندسازی شخصی با اینستاگرام
2019-11-21
سایر روش های برندسازی شخصی در فضای آنلاین
2019-11-21
تجربیات من از مشاوره شرکت ها
2019-11-21
چگونه بهره وری یادگیری خودمان را 3 برابر افزایش دهیم؟
2019-11-23
00
2019-11-23
01
2019-11-23
02
2019-11-23
03
2019-11-23
04
2019-11-23
05
2019-11-23
06