رادیو نیست
Published April 3, 2021
Episodes 66

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست گفت و گو محور فارسی. رادیو نیست یک پادکست گفتگو محور فارسی است که هفتگی منتشر می شود. این گفت و گو ها ساختار مشخص و ثابتی ندارند، رسمی نیستند و موضوع مشخصی هم ندارند. فقط قراره با هم حرف بزنیم.

Available Episodes

2019-09-24
اپ ۱ - رژیم کیتوژنیک و چرا فیلم های ایرانی فیلم نیستند
2019-09-30
اپ ۲ - گرتا تونبرگ بازیگر خوبی نیست... و زود خوب شو جوردن پیترسون
2019-10-04
اپ ۳ - شاهین از پادکست آمپاژ
2019-10-11
اپ ۴ - برندگان نوبل فیزیک با مهدی صارمی فر و چند تا چیز دیگه
2019-10-18
اپ ۵ - آسمان تاریک و زمین صاف با امید قدردان
2019-10-25
اپ ۶ - هلی از پادکست هلی تاک
2019-11-01
اپ ۷ - همه چیز درباره ی بورس با مهسا توکلی کوشا
2019-11-08
اپ ۸ - ویو، وحیده، اجنبی
2019-11-15
اپ ۹ - زندگی در سوئد و کار در اسپاتیفای با سهیل نصیریان
2019-11-29
اپ ۱۰ - هادی نوری از پادکست فوتبال لب
2019-12-01
اپ ۱۱ - نقد و بررسی فیلم جوکر
2019-12-03
اپ ۱۲ - روشن فکری و ابتذال
2019-12-06
اپ ۱۳ - آیلتس و زبان انگلیسی با آرش صوفیوند
2019-12-13
اپ ۱۴ - دنیای ادبیات با آیدا مرادی آهنی
2019-12-20
اپ ۱۵ - بهترین فیلم های دهه با علی روزخش