رادیو پرسه
Category Entertainment
Published December 21, 2020
Episodes 82

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

داستان، کتابخوانی، آموزش و انگیزش همه در یک رادیوی خودمانی

Available Episodes

2020-09-27
نغمه های عمو مظفر قسمت اول - يار تو مرو
2020-09-27
نغمه‌های عمو مظفر قسمت دوم - ساغر بلورين
2020-09-27
فکر نو, زندگی نو-قسمت اول
2020-09-27
شلوارهای وصله دار-رسول پرویزی
2020-09-30
فکر نو, زندگی نو-قسمت دوم
2020-09-30
داستان طنز "عینکم" - رسول پرویزی
2020-10-04
داستان طنز "سه یار دبستانی"
2020-10-04
فکر نو - زتدگی نو - قسمت سوم
2020-10-04
نغمه های عمو مظفر قسمت سوم - باد بهارى
2020-10-11
نغمه های عمو مظفر قسمت چهارم - همنوازان
2020-10-11
فکر نو، زندگی نو -بخش چهارم
2020-10-11
داستان طنز "ما الاغها" - عزیز نسین
2020-10-18
نغمه های عمو مظفر قسمت پنجم - بنده عشق
2020-10-18
فکر نو، زندگی نو - قسمت پنجم
2020-10-18
داستان طنز «عاقبت این روزهای ما» - عزیز نسین