زروان نسک (پیرامون اندیشه‌های دکتر شروین وکیلی)
Category Arts
Published February 7, 2021
Episodes 56

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

این پادکست به معرفی دیدگاه‌ نظری دکتر شروین وکیلی (نظریه‌ی زروان) و راهبردهای آن برای توانمندسازی من‌ها و نهادها می‌پردازد. نظریه‌ی زروان، دیدگاهی فراگیر و جامع درباره‌ی مفهوم من را پیشنهاد می‌دهد و مسیری شفاف و راهبردی برای توانمندسازی انسان و افزایش ضریب دستیابی او به شادکامی، نیرومندی و معنا ترسیم می‌کند. هدف از ساخت این پادکست، معرفی آثاری است که در دستگاه نظری زروان نوشته شده‌اند و در هر گام و با معرفی هر کدام از این آثار قدم به قدم با این چارچوب نظری و امکان‌هایی که برای شناخت بهتر من‌ها و نهادها و قدرتمند و کامیاب کردن آن‌ها پیشنهاد می‌دهد بیشتر آشنا می‌شویم.

Available Episodes

2020-04-15
زروان نسک- قسمت نخست
2020-04-23
زروان نسک- قسمت دوم
2020-05-04
زروان نسک- قسمت سوم
2020-05-10
زروان نسک - قسمت چهارم
2020-05-17
زروان نسک- قسمت پنجم
2020-05-31
زروان نسک- قسمت ششم
2020-06-07
زروان نسک-قسمت هفتم
2020-06-14
زروان نسک- قسمت هشتم
2020-06-21
زروان نسک- قسمت نهم
2020-06-28
زروان نسک- قسمت دهم
2020-07-05
زروان نسک- قسمت یازدهم
2020-07-12
زروان نسک- قسمت دوازدهم
2020-07-19
زروان نسک- قسمت سیزدهم
2020-07-26
زروان نسک- قسمت چهاردهم
2020-08-02
زروان نسک- قسمت پانزدهم