سکوت بره‌ها | Sokoote Barreha
Published December 15, 2020
Episodes 39

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در هر قسمت از پادکست سکوت بره‌ها، رویا و فرهاد در مورد یکی از تابوهای فرهنگی/اجتماعی بحث و گفتگو می‌کنند.

Available Episodes

2019-01-08
قسمت اول: سوپراستارها و تئاترهای لاکچری
2019-02-14
قسمت دوم: بچه‌های واقعی در فضای مجازی
2019-03-15
قسمت سوم: بازی سفیدها یا سیاه بازی
2019-04-15
قسمت چهارم: مرز قانون‌های بی‌قانون
2019-05-15
قسمت پنجم: نقدی علیه منتقدان
2019-06-15
قسمت ششم: پورن یا سوپر، بودن یا نبودن
2019-07-15
قسمت هفتم: چس‌ناله یا اندوه هنری
2019-08-15
قسمت هشتم: خیانت یا جنایت در روابط مدرن
2019-09-15
قسمت نهم: رابطه‌ی هنرمند و مخاطب، انگل‌وار یا طلب‌کارانه
2019-10-15
قسمت دهم: من یک بچه باز هستم
2019-11-15
قسمت یازدهم: خوش شانس‌ها به بهشت نمی‌روند
2019-12-15
قسمت دوازدهم: مرگ بر مرگ
2020-01-15
قسمت دوازدهم + یک: خرافات خر است
2020-02-15
قسمت چهاردهم: پریود مردان علیه زنان پریود
2020-03-15
قسمت پانزدهم: با همو از هم جداییم: کرونا