سیگنال | signal
Category Business
Published October 6, 2020
Episodes 81

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

قرار است شما را با انواع بازارهای مالی مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهام، ارز دیجیتال، طلا و سکه و اوراق بدهی آشنا کنیم و نحوه عملکرد و ویژگی‌های هرکدام از آن‌ها را مرور کنیم. شما می‌توانید با مقایسه این بازارها و با توجه به میزان ریسک پذیری و سلیقه‌ای که دارید، بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری را انتخاب کنید. "سیگنال، پلی برای ورود به بازار سرمایه"

Available Episodes

2019-10-06
قسمت اول: #صندوق_سرمایه_گذاری چیست و چگونه کار می‌کند؟
2019-10-06
قسمت دوم: مزایای صندوق سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران در ایران چیست؟.mp3
2019-10-14
قسمت سوم: آشنایی با انواع صندوق های سرمایه گذاری در ایران
2019-10-14
قسمت چهارم: آیا صندوق های سرمایه گذاری مطمئن هستند؟
2019-10-22
قسمت پنجم: نحوه سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
2019-10-22
قسمت ششم: صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت (Fixed Income) چیست؟
2019-11-04
قسمت هفتم: صندوق سرمایه گذاری سهامی چیست و چگونه کار می‌کند؟
2019-11-12
قسمت هشتم: صندوق سرمایه‌گذاری مختلط چیست و چگونه کار می‌کند؟
2019-12-15
قسمت نهم : صندوق سرمایه گذاری طلا چیست و چگونه کار می کند؟
2019-12-30
قسمت دهم : صندوق قابل معامله در بورس یا ETF چیست؟
2020-01-09
قسمت یازدهم : آشنایی با ارکان صندوق های سرمایه گذاری
2020-01-18
قسمت دوازدهم : ارزش خالص دارایی (NAV) چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟
2020-01-26
فصل اول _ قسمت سیزدهم : روش‌های سود دهی صندوق‌ های سرمایه گذاری به سرمایه‌گذاران
2020-02-09
فصل اول _ قسمت چهاردهم : اطلاعات صندوق های سرمایه
2020-02-18
فصل اول _ قسمت پانزدهم : بهترین صندوق سرمایه گذاری را چگونه انتخاب کنیم؟ راهنمایِ گام به گام